Mặc khải lời các Thánh chúc tụng Chúa trên Thiên Đàng

3/3/2018 5:47:46 PM
Hẳn là đã có đôi khi, lòng ta đã nảy ra ao ước được biết ở trên trời các Thánh chúc tụng Thiên Chúa như thế nào. Không cần một mặc khải tư nào để cho biết điều này. Câu trả lời nằm ngay trong Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền.

cacthanh.jpg

Trong sách Khải Huyền chương 4 và chương 5, nơi Thiên Chúa ngự được mô tả thế này: Có một cái ngai và một Đấng ngự trên ngai, trông Người giống như ngọc thạch và xích não, tức là Người chói sáng vinh quang. Chung quanh ngai có cầu vồng nhìn như bích ngọc. Trước ngai có cái gì như biển, trong vắt như pha lê. Chung quanh ngai có bốn Sinh Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục không ngừng chúc tụng Đấng Tạo Hoá. Ở giữa ngai Thiên Chúa và bốn Sinh Vật có một Chiên Con, chính là Đức Giêsu Kitô. Thần Khí của Thiên Chúa và Con Chiên hiện diện trước ngai. Các Sinh Vật và Kỳ Mục phủ phục cùng thờ lạy Chiên Con lẫn Thiên Chúa trên ngai. Có ức ức triệu triệu thiên thần khác ở chung quanh ngai cũng lớn tiếng chúc tụng Đấng ngự trên ngai và Chiên Con.

 

Trong 2 chương này có các thánh thi nhỏ có thể được gộp thành một thánh thi chúc tụng rất hay. Chương 11 và 12 của Khải Huyền chép lại 2 bài ca của các thiên thần và các thánh để ca tụng Thiên Chúa công minh đã trừng phạt kẻ ác và ân thưởng kẻ lành. Ở chương 15, sách Khải Huyền trình bày bài ca của ông Môsê dâng lên Thiên Chúa, bài ca được các tôi tớ Chúa lặp lại. Chương 19 có một khải hoàn ca của các thánh đã chiến thắng tội lỗi và thế gian để về được quê trời, ca vịnh này tố cáo tội lỗi của những kẻ bắt bớ và áp bức dân Chúa, tức các vua, các quốc gia, các dân tộc...

 

Ta có thể dùng một trong các bài chúc tụng sau để ca tụng Thiên Chúa mỗi ngày, như sách Khải Huyền trình bày.

 

Vinh Tụng Ca Khải Huyền

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đã có, hiện có và đang đến!

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật,

và do ý Ngài muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên.

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận

phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.

Vì Ngài đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai, Thần Khí ngự trước ngai của Người và Con Chiên

lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời! Amen.

 

Chúc tụng Thiên Chúa công minh

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng

Đấng hiện có và đã có,

chúng con xin cảm tạ Ngài

đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ

và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình,

nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,

thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,

cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,

và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh;

đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất.

 

Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,

và Đức Kitô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính,

vì kẻ tố cáo anh em của ta,

ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,

nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên

và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô:

họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,

hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi,

nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.

 

Bài ca của tôi tớ Thiên Chúa

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!

Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?

Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?

Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.

Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,

vì ai ai cũng đều thấy rõ

những phán quyết công minh của Ngài.

 

Khải hoàn ca Thiên Quốc

 

Halêluia!

Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ,

Đấng vinh hiển uy quyền.

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh!

[Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng

từng dùng chuyện gian dâm

mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,

và Người đã bắt nó

phải đền nợ máu các tôi tớ của Người

mà chính tay nó đã giết.]

Amen. Halêluia.

Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa,

hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người!

Halêluia!

Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng

đã lên ngôi hiển trị.

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,

và Hiền Thê* của Người đã trang điểm sẵn sàng,

nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.

 

----------------------------------

 

* Hiền Thê của Con Chiên không phải là một nhân vật thiêng liêng như chủ trương của giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ ở Hàn Quốc. Khải Huyền chương 21 viết rõ: Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên chính là Thành Thánh, Giêrusalem, từ trời mà xuống, chói lọi vinh quang. Trên các cửa Thành có ghi tên mười hai chi tộc Ítraen. Tường Thành được xây trên nền móng là mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

 

Để cho biết Thành không phải là một nhân vật, Sách Thánh viết thêm: Tường xây bằng ngọc thạch, Thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Nền móng tường Thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. Quảng trường của Thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt. Trong Thành không có đền thờ, không có mặt trời mặt trăng, vì Thiên Chúa và Chiên Con chính là Đền Thờ, chính là ánh sáng chiếu soi Thành. Những kẻ tội lỗi ghê tởm không được phép vào Thành.

 

Dù Thành không phải là một người, ở chương 22 sách Khải Huyền lại viết: Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến!"

 

Vậy, Tân Nương đây chính là hình ảnh nhân hoá của Giáo Hội vinh quang, tức là Thiên Đàng, được gọi là Giêrusalem trên trời. Tân Nương có nền móng là Mười Hai Tông Đồ của Đức Giêsu, chính là Hội Thánh Công Giáo, không thể sai được. Tân Nương và Thần Khí (Chúa Thánh Thần) cùng lên tiếng, vì "Đấng Bảo Trợ khác là Thần Khí sẽ ở với anh em luôn mãi" (Ga 14,16). Cũng trong tinh thần đó, khi viết thư cho một cộng đoàn, các Tông Đồ viết: "Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định". Các ngài đặt mình đồng hàng với Chúa Thánh Thần để quyết định, nghĩa là Thần Khí và Tân Nương cùng lên tiếng nói.

 

Tân Nương chính là Hội Thánh Công Giáo vậy.

 

Gioakim Nguyễn biên soạn

Lên đầu trang