LÝ-LẸ-LIỀU-LỲ MỚI NẮM ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

12/10/2012 12:15:24 AM
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 – MÙA VỌNG

Lk5_17-26.jpg 

Lời Chúa: Lc 5,17-26

17Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."

21
Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "22Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! "25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26
Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!"

-----


Con Thiên Chúa vào đời để đem ơn cứu độ cho toàn thể những ai tin nhận Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến để được hiệp thông (x Ga 17,3). Nhưng Ngài muốn mọi người phải hết sức mau lẹ, và tìm mọi cách đến với Ngài để được Ngài thương xót. Các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay chứng minh chân lý ấy :

I. THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, NGÀI KHÔNG MUỐN LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT VÌ TỘI.

Đọc lại lịch sử Thiên Chúa cứu độ : Bởi tội Adam, Eva, nguyên tổ loài người bất tùng phục Thiên Chúa, đã làm cho vườn Địa Đàng trở thành địa ngục : môi trường sống trở nên chống đối họ, vì “gai góc mọc lên” (St 3,18). Cụ thể :

- Adam, Eva sợ Chúa đến gặp, nên họ tìm lùm cây ẩn núp! (x St 3,10). Sách Giáo Lý Công Giáo số 29 nói :“Vì sợ hãi mà họ lẩn tránh Thiên Chúa”và “chạy trốn khi nghe tiếng gọi của Ngài”.

- Vợ chồng nhận ra mình trần truồng nên xấu hổ, phải lấy lá che thân (x St 3,7.10a).

- Họ đổ lỗi cho nhau, và muốn loại trừ nhau, lại quy trách nhiệm cho Thiên Chúa đã gây cớ cho họ phạm tội (x St 3,12-14).


- Tội lỗi của nguyên tổ Adam, Eva di căn tới con cháu : Cain, con trưởng đập chết Abel, em ông, lại cònđòi báo thú 7 lần ! Lamek, cháu của họ lấy hai vợ, còn đòi báo thù 70x7 ! (x St 4) Nhưng tội ác của loài người không phủ lấp được tình thương của Thiên Chúa, Ngài đứng về phía Adam, Eva để chống lại Satan, Ngài đe phạt rắn : “
Miêu duệ người nữ đạp nát đầu mi” (St 3,15). Lời tiền Tin Mừng này Chúa Cha sai Con Một Ngài đến thực hiện. Ngày ấy ngôn sứ Isaia (x Bài đọc) báo trước cho biết :


C
Sa mạc khô cằn chết chóc, vọt lên suối nước trong tuôn tràn làm cho khóm huệ tưng bừng reo hò nở hoa” (Is 35,1-2.6b-7) : Ai tin yêu đón nhận Chúa Giêsu, thì được Ngài biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Đến nỗi thánh Phaolô nói : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan” (Rm 5,20).

CChúa tăng sức mạnh cho người mệt mỏi, đầu gối bủn rủn được bước đi vững vàng, đến nỗi họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt(Is 35,3 ; 40,29-31) : Thực vậy, Chúa Giêsu kêu gọi : “Hết thảy những ai đang lao đao vất vả, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng ”(Mt 11,28) ; Vì vậy thánh Phêrô khuyên các tín hữu : “Mọi lo âu anh em hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7).

CNhững kẻnhát sợ, Chúa cho đầy dũng lực và can đảm” (Is 35,4) : Thực vậy, Đức Giêsu nói cho những kẻ theo Ngài : “Nơi thế gian, anh em sẽ phải khốn quẫn. Nhưng hãy can đảm vì Thầy đã thắng thế gian”(Ga 16,33).

CNhững kẻ bệnh tật như câm điếc, mù lòa được lành mạnh, họ nhảy như nai trong tiếng reo hò” (Is 35,5-6) : Đan cử người bất toại trong Tin Mừng hôm nay được Đức Giêsu chữa lành, anh hân hoan vác chõng ra về trước mặt mọi người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa (x Lc 5,25 : Tin Mừng).


C
Những kẻ tội lỗi ô uế, chúng dữ như sư tử, không còn lai vãng đến nữa, vì Chúa giải thoát cho dân Ngài khỏi mọi sự ác, đau khổ khóc than biến mất, nhường chỗ cho tiếng reo hò chiến thắng”(Is 35,8-10) : Thực vậy cả một cơ binh thần ô uế khi gặp Đức Giêsu, chúng run rẩy và thưa với Ngài : “Xin cho phép chúng tôi nhập vào đàn heo, để chúng tôi lao xuống biển trở về sào huyệt của chúng tôi”(x Mc 5,1-20).


Như vậy niềm vui ơn cứu độ ngôn sứ Isaia báo trước như thế, Đức Giêsu đã đến làm ứng nghiệm, minh chứng bằng phép lạ Ngài chữa lành người bất toại (Lc 5,17-26) :


Dân chúng hớn hở vui mừng, họ ngồi chật ních căn nhàđể nghe Đức Giêsu giảng dạy, đến nỗi cửa trước, lối sau, không ai có thể chen chân vào được. Lúc ấy có bốn người khỏe mạnh tìm mọi cách khiêng người bất toại đưa đến cho Đức Giêsu để được chữa lành, nhưng họ không thể rẽ lối nào vào nhà được. Tức khắc họ leo ngay lên mái nhà rỡ ngói để thả người bất toại xuống trước mặt Đức Giêsu. Nhưng sứ mệnh chính của Đức Giêsu không chỉ nhằm cứu giúp thân xác người ta, mà nhắm tha tội, cứu linh hồn mọi người, thì đương nhiên thân xác được lành mạnh. Do đó, khi gặp người bất toại, Ngài nói ngay : “
Tôi tha tội cho anh’’. Bởi vì người Do Thái quan niệm rằng : Tội gây ra bệnh tật (x Ga 9,2).

Đức Giêsu muốn tỏ cho mọi người biết Ngài là Thiên Chúa có quyền tha tội để làm cho con người được sống, đó là mục đích Ngài xuống thế làm người. Vì lẽ đó Ngài nói với anh bất toại : “Tôi tha tội cho anh”, làm cho các kinh sư và giới Pharisêu ức uất, nên chúng kết án Ngài nói phạm thượng! Nhưng không phải vì thế mà Đức Giêsu chùn lòng thương xót, Ngài hỏi lại : “Tôi nói tha tội hay nói vác chõng mà về, câu nào dễ?” Cả cộng đoàn không có câu trả lời. Họ im lặng vì nếu Ngài không phải là Thiên Chúa, thì cả hai câu hỏi đó đều khó, bởi lẽ với khả năng con người không ai có thể nói một lời là bệnh biến mất, cũng không ai có quyền tha tội. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài nói cách nào cũng sinh hiệu quả, vì Ngài là Thiên Chúa.


Qua việc chữa lành người bất toại này, Đức Giêsu còn nhìn thấy trước Ngài sẽ bị giết chết bởi những kẻ chứng kiến phép lạ Ngài làm. Thực vậy, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng dùng chính Lời Ngài đã ra lệnh cho anh bất toại vác chõng về nhà, để lên án tử cho Ngài : “
Còn mày, hỡi Giêsu, hãy vác thập giá mà đi, để bọn tao đóng đinh !”Nhưng chính lúc đó Đức Giêsu mới thực tha tội cho hết mọi loại người biết sám hối đến xin Ngài thương xót. Và như vậy qua Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh Ngài mới làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Những kẻ bệnh tật, câm điếc, mù lòa, được lành bệnh nhảy đi như nai trong tiếng reo hò” (Is 35,5-6 : Bài đọc).


II. NGƯỜI TA PHẢI TÌM HẾT CÁCH VÀ MAU MẮN ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ DO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU.

Chúng ta cứ nhìn vào hành động Đức Tin của bốn người khỏe khiêng người bất toại đến cho Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, họ đã dạy chúng ta muốn đón nhận được ơn cứu độ, thì phải sống “4 L” : Lý-Lẹ-Liều-Lỳ.


-
L
ý : Họ tìm được Đức Giêsu là tìm được Chân .

- Lẹ : Họ mau lẹ chớp thời cơ, leo ngay lên mái nhà rỡ ngói để thả người bất toại xuống trước mặt Đức Giêsu, chứ không ngồi chờ đợi, cũng không về để ngày mai đến sớm, hoặc chịu đi thầy nào khác.

- Liều : Họ làm liều, vì không phải là nhà của họ, mà họ dám rỡ mái nhà

- Lỳ : Họ phải gan lỳ kiên nhẫn, chịu đựng, vì chắc chắn chủ nhà, và cả những người đang hiện diện trong nhà phản đối việc họ làm, nhưng họ cứ làm cho bằng được.


Chúng ta có hành động Đức Tin : LÝ-LẸ-LIỀU-LỲ, mới có thể nói với mọi người rằng : “
Kìa Thiên Chúa chúng ta, đến cứu chúng ta” (Is 35,4d : Đáp ca). “Ngài là Vua, là Chúa Tể hoàn cầu ngự đến ; chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta” (Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

Từ thời Gioan Tẩy Giả đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được (Mt 11,12).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang