Lưu Đày

12/6/2012 7:06:41 AM

Chúa ơi, thương phận lưu đày

Bao là mòn mỏi mong ngày hồi hương

Xin tình Trời dủ lòng thương

Nhân gian lắm những đoạn trường nhiêu khê

 

Lưu đày trên mảnh đất quê

Quanh năm một kiếp làm thuê đọa đày

Cúi mặt cuốc, còng lưng cày

Bao năm tay vẫn trắng tay phận người!

 

Lưu đày trong lũng chợ đời

Hồng nhan bày bán giữa trời đa đoan

Mặt hoa da phấn rỡ ràng

Lương tri nhân phẩm lụi tàn xót xa

 

Lưu đày trong phố xa hoa

Người đi, đi giữa chua ngoa tình người

Ngày nhộn nhịp nhăn nhở cười

Đêm giàn giụa giữa lệ rơi ngập tràn

 

Lưu đày trong cõi trần gian

Phù hoa tiếp nối rỡ ràng phù hoa

Một thời xuôi ngược bôn ba

Mộng đời theo gió nhạt nhòa phai phôi

 

Bên dòng sông lạ xa xôi

Bao người ngồi khóc nổi trôi phận người.

Xin thương tuôn đổ tình Trời

Xin đưa dẫn những bước đời hành hương

 

Cao Gia An, S.J.

Lên đầu trang