Lòng Chúa thương xót vô biên

8/4/2015 10:11:58 AM

Ôi diệu kì Lòng Chúa Xót Thương !

Khi chọn Nữ tu rất bình thường,

Đễ loan truyền Tình Yêu Vĩ Đại.

Bao la hơn muôn triệu đại dương.

 

Đất nước Ba-lan đã sinh sa

Chị Faustina Kowalska.

Lớn lên dâng mình nơi Tu viện.

Ai biết việc gì sẽ xảy ra ?!

 

Sống trong Đan viện: kém mọi người,

Nhà nghèo,ít học, chẳng bằng ai !

Vậy mà Chúa chọn làm Thư kí,

NHẬT KÍ ghi lại những lời Ngài.

 

Dung mạo Chúa Giêsu hiện ra :

Như ban Phép lành - tay hữu giơ.

Nơi gần Trái Tim - tay tả đặt.

Hai luồng sáng ĐỎ TRẮNG phát ra.

 

Dấu tích từ nơi Thánh Tâm Người,

Lưỡi đòng đâm thấu, mạch nguồn khơi :

TRẮNG là NƯỚC rửa sạch tội lỗi.

ĐỎ là MÁU nuôi dưỡng hồn người.

 

Kính lạy MÁU và NƯỚC tuôn trào

Từ Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu,

Như thác nguồn của Lòng Thương Xót.

Con xin tín thác cậy trông vào.

 

Lạy Thiên Chúa Từ ái Nhân hiền !

Nguồn Sống - Lòng Thương Xót vô biên !

Xin hãy bao phủ toàn thế giới,

Trút Tình Thương xuống chúng con liên.

 

Lạy Cha ! Đấng Hằng hữu Toàn năng !

Mình Máu Con Cha - con xin dâng

Cùng Linh hồn và Thần tính Chúa.

Để đền tội lỗi cho muôn dân.

 

Đặc Ân cho thời đại chúng ta,

Đổ xuống tràn lan tựa hải hà :

Chứng nhân - Tông đồ - Hai vị Thánh,

Jean Paul ll và Faustina.

 

Lượm lặt, chia sẻ một đôi câu.

Vào ba giờ chiều nhớ nguyện cầu.

Giờ ấy Chúa Giêsu tử nạn,

Lần chuổi trước Linh Ảnh Nhiệm mấu.

 

Vinc Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang