Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 21 Thường Niên

8/26/2018 10:10:39 AM
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sự chọn Chúa của chúng ta sẽ mang lại phần thưởng mà Thánh Phêrô và các Tông Đồ xưa đã nhận lãnh, đó là được chia sẻ tấm Bánh Hằng sống, Mình và Máu Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy cầu xin để luôn có được sự chọn lựa đúng đắn :

1. “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại” - Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục trong Hội Thánh, biết gắn bó đời mình với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, để các ngài kiên vững trước những chống đối, bách hại do sứ vụ.

2“Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô” - Xin cho các gia đình trên thế giới, biết noi theo gương Đức Kitô yêu thương và phó nộp mình vì Hội Thánh, để họ trung thành giữ giao ước của hôn nhân.

3. “Lạy Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống” -
Xin Chúa nâng đỡ đức tin cho giới trẻ hôm nay, để họ không say mê thần tượng nào khác và xác tín rằng chỉ có Đức Kitô mới trao ban sự sống đích thực.

4. “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa
” - Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta hiên ngang, can đảm, hãnh diện tuyên xưng chân lý tuyệt đối và cao cả này, vì đó là nguyên tắc cho mọi tư tưỡng, ước muốn và hành động thánh thiện của chúng ta.

Chủ tế:
“Bỏ Thầy con biết theo ai?” Lạy Chúa Kitô, trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã thề hứa trọn đời theo Chúa. Xin giúp chúng con biết chấp nhận những nghịch lý của đời sống Kitô hữu, bằng đời sống luôn gắn bó với Chúa, tin tưởng và phó thác tuyệt đối nơi Ngài, để chúng con có thể kiên vững hăng say bước theo Chúa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang