Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 01/2016

1/3/2016 4:38:26 PM
THIÊN CHÚA HẰNG THƯƠNG XÓT TỪ ĐỜI NỌ ĐẾN ĐỜI KIA

“Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là Đấng hay thương xót” (Lc 6,36).

 

LỜI NGUYỆN CHUNG.

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

 

Khi chiêm ngắm “Thiên Chúa là Tình Yêu”, chúng ta còn biết: “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót”. Nếu chúng ta có thể yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương, thì chúng ta cũng có thể ‘thương xót như Chúa Cha’. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

 

1.     Chúa phán: “Hãy có lòng thương xót như Cha là Đấng hay thương xót”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh trên thế giới, biết học và tập “có lòng thương xót như Chúa Cha”, để trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa.

 

2.     Đức Maria cất tiếng hát: “Thiên Chúa hằng thương xót từ đời nọ đến đời kia”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa trải bao thế hệ, đối với mọi người, ở khắp mọi nơi; để họ cùng đón nhận ơn cứu rỗi.

 

3.     Chúa phán: “Hãy làm như người Samaritanô mà thương xót anh chị em ngươi”. Chúng ta cầu nguyện cho các kitô-hữu biết thể hiện lòng thương xót Chúa đối với người nghèo, người bị bỏ rơi, và người đang gặp đau khổ.

 

4.     Chúa phán: “Hãy vào hưởng sự vui mừng, vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ, trong lối xóm chúng ta, biết yêu thương giúp đỡ nhau, như hiện thân của lòng thương xót Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa tỏ lòng thương xót đối với tất cả mọi người. Xin cho chúng con và mọi người tận hưởng lòng thương xót Chúa, biết yêu thương nhau và giúp nhau tận hưởng ơn cứu rỗi đời đời.

 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA  01/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Hôm nay, ngày Một tháng Giêng năm Dương Lịch, ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, ngày lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu năm 2016, Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong lễ đặc biệt này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1.         Chúa phán: “Chúng sẽ kêu cầu Danh Ta trên Dân của Ta, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là mối phước lành cho mọi dân tộc, nhờ việc cử hành Lòng Thương Xót, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót.

 

2.         “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết noi gương Đức Maria: xin vâng theo thánh ý Chúa, thực hành Lời Chúa, và trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa.

 

3.         “Khi đã đủ tám ngày, dịp lễ đặt tên, người ta gọi Người là Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Công Giáo trong Năm Thánh này, luôn tuân giữ Lề Luật Chúa, giữ giờ kinh chung gia đình, và giúp nhau Thương Xót như Chúa Cha.

 

4.         “Các mục tử trở về, họ ca ngợi Chúa về tất cả những điều họ đã nghe và đã thấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cảm nhận mình được Chúa yêu thương, mà cao rao những lời ngợi khen Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn mọi ơn lành. Trong năm mới này, xin ban hoà bình cho thế giới chúng con. Xin cho chúng con trở nên hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa. Xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con đặng mọi sự lành.

 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Amen.

 

LỄ HIỂN LINH 03/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Vì Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, nên trong Lễ Hiển Linh, Chúa dùng ánh sáng sao lạ để hướng dẫn Ba Vua tìm đến với Chúa Giêsu, tin nhận Ngài là Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

1.         “Chúng tôi đến thờ lạy Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: luôn trung thành thờ lạy Chúa Cứu Thế, và luôn là ánh sáng cho trần gian, hướng dẫn muôn dân đến lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

 

2.         “Ở bên phương Đông, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ thấy những gương sống đạo thánh thiện, mà tìm đến với Chúa Cứu thế, để cùng được ơn cứu rỗi, cùng được hưởng Lòng Thương Xót Chúa.

 

3.         “Bấy giờ ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại”. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu đang bị khủng hoảng đức tin, được thấy ánh sáng Lời Chúa dẫn đường, cho họ lại vững tin vào Chúa.

 

4.         “Họ vào nhà, gặp thấy Hài Nhi, và họ sấp mình thờ lạy Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn hân hoan sống Đạo, sống Lời Chúa và sống bí tích Thánh Thể, trở nên muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa hiển hiện ánh sáng cứu độ cho từng người, bằng nhiều cách khác nhau. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con đón nhận ơn cứu rỗi, đón nhận Lòng Thương Xót Chúa, và trở nên chứng tá ơn cứu rỗi Chúa trước mắt mọi người.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Amen.

 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 10/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Chúa Giêsu là Đấng Thánh, nhưng lại mặc lấy thân phận người phàm tội lỗi, Chúa mang tất cả các án tội trần gian, đến chịu phép rửa để chứng tỏ lòng sám hối, thay cho trần gian. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

1.         “Hội Thánh là cộng đoàn gồm những người đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là hiện thân của Chúa Kitô trong đời sống, xứng đáng là con Thiên Chúa.

 

2.         “Đấng quyền thế hơn tôi sẽ đến, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dùng gương sáng mình mà truyền đạo cho mọi người, và giúp nhau thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần.

 

3.         “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn thực hành lời Chúa, trung thành sống đạo Chúa, trở nên ánh sáng cho trần gian, và nên con Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

4.         Các Kitô-hữu đã lãnh bí tích Rửa tội, thì trở nên con Thiên Chúa, và là anh em của nhau. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết yêu thương nhau, và giúp nhau sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa chí thánh, Con Chúa dạy chúng con phải sám hối và tin vào Ngài, để được ơn tha tội. Xin cho chúng con, là những tín hữu Kitô, luôn hoán cải nội tâm để giữ gìn những ơn cao trọng của bí tích Rửa tội, mà xứng đáng nên con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Amen.

 

CHÚA NHẬT  II  THƯỜNG NIÊN   17/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Trong tiệc cưới tại Cana, người ta nhờ Mẹ Maria dạy để biết vâng lời Chúa, ngoan ngoãn thực hành ý Chúa; nhờ đó, họ được chứng kiến phép lạ “Chúa biến nước thành rượu”, và cũng nhờ đó, họ có đức tin vào Chúa. Chúng ta cùng cảm ơn Đức Mẹ, và hợp ý cầu nguyện:

 

1.         “Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa: luôn làm chứng về Lòng Thương Xót Chúa, giúp cho mọi người tin Chúa, thi hành ý Chúa, và là niềm vui mừng của trần gian.

 

2.         Đức Maria thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận ra sự thiếu thốn của mình, nhờ Đức Mẹ mà tìm đến với Chúa Giêsu, vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho mọi người được thỏa mãn dư đầy.

 

3.         Chúa Giêsu làm dấu lạ đầu tiên này, để bày tỏ vinh quang của Người. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn biết giúp nhau sống đạo ngay trong gia đình, giúp nhau bày tỏ đức tin vào Chúa, và làm cho sáng Danh Thánh Chúa.

 

4.         “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tập luyện các nhân đức của Mẹ Maria: vâng lời Chúa, khiêm tốn trước Tôn nhan Chúa, và giúp nhau sống đạo Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con xin nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, cho chúng con biết vâng nghe lời Chúa, nên muối cho đời, nên ánh sáng cho trần gian, và được ơn Thánh do Lòng Thương Xót Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Amen.

 

CHÚA NHẬT  III  THƯỜNG NIÊN   24/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Chúng ta tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, Đấng được xức dầu Thánh Thần, được sai đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta là những Kitô-hữu, cũng được xức dầu Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1.         Mọi người đều tán thành và thán phục những lời thốt ra từ miệng Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết mau mắn đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, mà loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người.

 

2.         “Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc, có cơ hội tiếp xúc Tin Mừng tình thương của Chúa, có dịp nghe Lời Chúa, và cho họ vui vẻ đón nhận ơn cứu rỗi Chúa.

 

3.         Họ bảo nhau: “Ông Giêsu đây, chẳng lẽ không phải là con của ông Giuse sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chẳng những không hoài nghi về tình thương Chúa, mà còn gia tăng đức tin vào Lòng Thương Xót Chúa hơn nữa.

 

4.         “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, để xô Người xuống vực”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chẳng những không tẩy chay Chúa, mà trái lại, luôn kính mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, và vào trong gia đình mình.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha ở trên trời, chúng con nguyện xin cho danh Cha cả sáng. Xin Cha ban Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, để chúng con biết dùng cuộc sống mình, mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Amen.

 

CHÚA NHẬT  IV  THƯỜNG NIÊN  31/01/2016

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

 

Có những người tán thành lời dạy của Chúa Giêsu và tin theo Chúa, có những người chống đối Chúa, lại cũng có những người vừa tán thành, vừa chống đối Chúa. Chúng ta thì nhờ Lời Chúa làm nguồn sống, để kiên vững đức tin mình. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1.         Mọi người đều tán thành và thán phục những lời thốt ra từ miệng Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết mau mắn đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, mà loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người.

 

2.         “Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc, có cơ hội tiếp xúc Tin Mừng tình thương của Chúa, có dịp nghe Lời Chúa, và cho họ vui vẻ đón nhận ơn cứu rỗi Chúa.

 

3.         Họ bảo nhau: “Ông Giêsu đây, chẳng lẽ không phải là con của ông Giuse sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chẳng những không hoài nghi về tình thương Chúa, mà còn gia tăng đức tin vào Lòng Thương Xót Chúa hơn nữa.

 

4.         “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, để xô Người xuống vực”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chẳng những không tẩy chay Chúa, mà trái lại, luôn kính mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, và vào trong gia đình mình.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa lại ban Thánh Thần giúp chúng con đón nhận Lời Chúa, và Thánh Thể Chúa, hầu làm cho chúng con mạnh tin và đáng được hưởng vinh phước trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Amen.


Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

Lên đầu trang