LỜI NGUYỆN CỦA GIÁO LÝ VIÊN

9/7/2021 1:23:05 PM

Lạy Thiên Chúa rất đáng mến yêu, Đấng đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật. Ngài đã chọn con để con sống tình bạn nghĩa thiết với Ngài và với anh chị em con.

Tạ ơn Chúa đã gọi con trở thành một người Giáo lý viên. Nhờ đó con có cơ hội để chia sẻ cho người khác những món quà mà Ngài đã tặng ban cho con.

Con đã chia sẻ với các em món quà thật quý giá là đức tin và cùng nhau chúng con học biết khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong mọi tạo vật và biến cố.

Để các em cũng có thể nhận biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật và Đức Giêsu Kitô, là Đấng Ngài đã sai đến.

Nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn cõi lòng và môi miệng con để con có thể ở lại liên lỉ trong tình yêu Ngài và ca tụng Ngài luôn mãi.

Xin cho con trở nên chứng nhân của Tin mừng để mọi lời con nói và mọi việc con làm đều phản chiếu Tin mừng tình thương của Chúa. Amen

Lên đầu trang