LỜI CHÚC TỤNG CHÚA

9/1/2021 2:32:30 PM

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,

Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,

Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,

Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,

Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,

Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ

Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,

Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh

Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng

Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu

Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria

Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Amen!

Lên đầu trang