Lời Chúa

ÔNG NÀY LÀ AI VẬY?

(09.4.2017 – Chúa nhật Lễ Lá, năm A)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu tột cùng: Chết thay!

Thứ Bảy tuần V MC (Ga 11, 45-56)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho dân

(08.04.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Con đường vào vinh quang ngang qua Thập Giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ A (- KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 / -THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54)

 Xem chi tiết »
Tôi là Con Thiên Chúa

(07.4.2017 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tại làm sao Chúa chết?

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm A (Mt 26, 14-27, 66)

 Xem chi tiết »
Sự thật sẽ giải phóng các ông

(05.4.2017 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giương cao Con Người lên

(04.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay có thể chia thành hai phần: Phần thứ nhất là nghi thức làm phép và rước lá; Phần thứ hai là thánh lễ như thường lệ nhưng nội dung các bài đọc mang vẻ trầm buồn, nhất là bài thương khó kể lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu.

 Xem chi tiết »
Đấng Hằng Hữu

Thứ Ba tuần V MC (Ga 8, 21-30)

 Xem chi tiết »
Tôi là ánh sáng của thế giới

(03.4.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang