Lời Chúa

Nước Trời đã đến gần

(11.6.2022 – Thứ Bảy – Thánh Barnaba, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Sống thật

11.6 Thánh Barnabas, Tông Đồ (1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37)

 Xem chi tiết »
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống Kitô hữu

Trong trình thuật việc Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Giô-đan, thánh Mác-cô đã tóm tắt mấy dòng sau đây: “Hối ấy, Đức Giê-su từ Na-gia-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: ‘Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con’ ” (Mc 1, 9-11).

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi

Càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể nói về Thiên Chúa, hay chính xác hơn là chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể in dấu ấn của Ngài trên trái tim con người, cùng lúc với việc Ngài mặc khải chính mình.

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(10.6.2022 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ba Ngôi trong đời sống người kitô hữu

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C (Ga 16, 12 - 15)

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm Tình Yêu hiệp thông chia sẻ và cứu độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 Xem chi tiết »
Chớ giết người

(09.6.2022 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để kiện toàn

(08.6.2022 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Muối cho trái đất

(07.6.2022 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đưa Mẹ về nhà từ hôm nay

(Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống 2022)

 Xem chi tiết »
ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ

(06.6.2022 – Thứ Hai Tuần 8 TN - lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh)

 Xem chi tiết »
Bài ca hạnh phúc

6.6 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm (1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang