Lời Chúa

Con ông sống

(12.3.2018 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
CHUỘNG TỐI HƠN SÁNG

(11.3.2018 – Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm B)

 Xem chi tiết »
Khiêm tốn cầu nguyện

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Chay (Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14)

 Xem chi tiết »
Tự hào và khinh người

(10.3.2018 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Cái chết của Đức cố TGM Phaolô là một bức tâm thư Chúa gửi cho tôi

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tại Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ biết cầu nguyện cho ngài.

 Xem chi tiết »
Điều răn đứng đầu

(09.3.2018 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, cảm nghĩ về "Một Người Mẹ"

Khi nói về Người Mẹ thì khó có giấy mực nào diễn tả hết được những mạch cảm xúc!

 Xem chi tiết »
Người mạnh hơn

(08.3.2018 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(07.3.2018 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Luật yêu thương

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay (Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19)

 Xem chi tiết »
Tha thứ luôn luôn

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay (Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35)

 Xem chi tiết »
Vững bước trong Sự Thật

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay (2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30)

 Xem chi tiết »
Hết lòng tha thứ

(06.3.2018 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Băng qua giữa họ mà đi

(05.3.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
ĐEM TẤT CẢ NHỮNG THỨ NÀY RA KHỎI ĐÂY

(4.3.2018 – Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm B)

 Xem chi tiết »
Thanh tẩy tâm hồn

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B (Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang