Lời Chúa

Hãy loại trừ men xấu ra khỏi ta

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên (St 6, 5-8; 7, 1-5.10; Mc 8, 14-21)

 Xem chi tiết »
Dấu lạ là Chúa đang ở giữa chúng ta

Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên (St 4, 1-15. 25; Mc 8, 11-13)

 Xem chi tiết »
Tìm một dấu lạ từ trời

(13.02.2017 – Thứ Hai Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thầy báo cho anh em biết

(12.02.2017 – Chúa nhật 6 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Chúa gọi trong đêm tối

Chúa đã gọi trong những đêm tăm tối. Chúa đã gọi trong những hoàn cảnh tối tăm như tăm tối hãi hùng. Đó là vấn đề đang làm tôi suy nghĩ, để sống ơn gọi hôm nay.

 Xem chi tiết »
Luật Thiên Chúa: Luật của Tình Yêu

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm A (Hc 15, 16-21 (Hl 15-20); 1 Cr 2, 6-10; Mt 5, 17-37 Hoặc bài vắn này: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)

 Xem chi tiết »
Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức giáo hoàng Phanxicô

“Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân”

 Xem chi tiết »
Sống đẹp

Thượng Đế cho mỗi người chỉ một cuộc sống trên trần gian. Dù trường thọ hay đoản thọ, dù giàu hay nghèo, dù hạnh phúc hay đau khổ, mỗi người chỉ có một cuộc đời.

 Xem chi tiết »
Họ hết rượu rồi

(11.2.2017 – Thứ bảy: Đức Mẹ Lộ Đức)

 Xem chi tiết »
Bị xỉu dọc đường

(11.2.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu Thương Là Chu Toàn Luật

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên A (Mt 5, 17-37)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn Luật cũ bằng Luật mới Yêu Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 TN A (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

 Xem chi tiết »
Hãy mở ra

(10.2.2017 – Thứ Sau tuần 5 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Điếc thể xác - Điếc tâm linh

Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên ( St 3, 1-8; Mc 7, 31-37)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang