Lời Chúa

Con cầu nguyện cho họ

(30.5.2017 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lời cầu xin hiệp nhất

Thứ Năm Tuần VII PS (Ga 17, 20-26)

 Xem chi tiết »
Sùng kính Đức Mẹ Maria

Một linh mục người Đức có nhận xét:„ Tôi thấy người Công Giáo Việt Nam các Ông có lòng sùng kính Đức mẹ Maria rất sốt sắng tuyệt vời. Nhưng nhiều khi đưa đến cảm tưởng hơi nhiều, và qua đó có vẻ như đặt Đức mẹ cao hơn thập giá Chúa Giêsu!“.

 Xem chi tiết »
Thầy không một mình

(29.5.2017 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy nên chứng nhân của Thầy

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)

 Xem chi tiết »
Xin Cha Danh Thánh Chúa Được Cả Sáng

Chúa Nhật VII Phục Sinh năm – A (Ga 17, 1-11)

 Xem chi tiết »
Thầy ở cùng anh em mọi ngày

(28.5.2017 – Chúa nhật 7 Ps – Chúa Thăng Thiên)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha yêu mến anh em

(27.05.2017 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lòng hướng về trời cao

Chúa nhật VII PS - Lễ Thăng Thiên (Mt 28, 16-20)

 Xem chi tiết »
Kiên trì cầu nguyện

Thứ Bảy tuần VI PS (Ga 16, 23b-28)

 Xem chi tiết »
Lòng anh em sẽ vui

(26.05.2017 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui sau nỗi buồn

Thứ Sáu tuần V PS (Ga 16, 20-23b)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang