Lời Chúa

Tâm Thư gửi các gia đình Công giáo của HĐGM Việt Nam

Chúng tôi muốn gửi đến anh chị em bức tâm thư để chia sẻ những “vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng” của anh chị em trong đời sống gia đình, cũng như đồng hành với anh chị em trong việc xây dựng gia đình Công giáo trong ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(17.1.2017 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(16.01.2017 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy

(15.1.2017 – Chúa nhật 2 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Thấy Và Làm Chứng

Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên A.( Ga 1, 29-34)

 Xem chi tiết »
Kêu gọi người tội lỗi

(14.01.2017 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu là Chiên Cứu Độ của Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(13.01.2017 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(12.01.2017 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Mc 1, 40-45)

 Xem chi tiết »
Dòng nước tái sinh

Biến cố vượt qua Biển Đỏ là mốc lịch sử quan trọng đối với người Do Thái. Sự kiện này đã in đậm dấu ấn trong đời sống đức tin của cả dân tộc, và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia. Ra khỏi Ai Cập không chỉ là di chuyển và thay đổi chốn định cư, nhưng là dịp để quyền năng và tình yêu thương Thiên Chúa được thể hiện.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang