Lời Chúa

Sai thợ ra gặt lúa

(18.10.2017 – Thứ Tư, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Đừng hãm hại người khác

Thứ Năm tuần XXVIII TN (Lc 12, 1-7)

 Xem chi tiết »
Lòng thương xót trong tâm khảm Luca

Thứ Tư tuần XXVIII TN - Thánh Luca (Lc 10, 1-9)

 Xem chi tiết »
Yêu thương nhau là dấu chỉ người thuộc về Chúa Giêsu

Làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau, đó là một niềm vui lớn lao. Được như vậy, trước hết là nhờ ơn Chúa, sau đó cũng phải nhờ đến cộng đoàn.

 Xem chi tiết »
Hãy sống thật lòng

Thứ Ba tuần XXVIII TN (Lc 11, 37-41)

 Xem chi tiết »
Bên ngoài, bên trong

(17.10.2017 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tin và sám hối

Thứ Hai tuần XXVIII TN (Lc 11, 29-32)

 Xem chi tiết »
Tìm kiếm dấu lạ

(16.10.2017 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không mặc y phục lễ cưới

(15.10.2017 – Chúa nhật 28 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ II/2017

Trong năm 2018, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục quan tâm đến Mục vụ gia đình, với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ... Chúng tôi mời gọi các gia đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân Công giáo. Chúng tôi cũng mời gọi các mục tử và mọi thành phần Dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc.

 Xem chi tiết »
Phúc thay lòng dạ

(08.10.2016 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang