Lời Chúa

Hãy mặc lấy tâm tình của Gioan

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng (Is 54, 1-10; Lc 7, 24-30)

 Xem chi tiết »
Hơn cả ngôn sứ nữa

(15.12.2011 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Còn phải đợi ai

(14.12.2016 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Giới thiệu Chúa như Gioan

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng (Is 45, 6b-8. 18. 21b-26; Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23))

 Xem chi tiết »
Hối hận nên lại đi

(13.12.2016 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Xin cho luôn khiêm hạ vâng theo Lời Chúa

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng (Xp 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32)

 Xem chi tiết »
Gioan là một ngôn sứ

(11.12.2016 - Thứ hai Tuần III Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Mừng Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Dcr 2, 14-17; Hay đọc: Kh 11, 19; 12, 1-6. 10; Lc 1, 26-38; Hoặc đọc: Lc 1, 39-47)

 Xem chi tiết »
Lời nguyện Tín hữu Chúa Nhật III Mùa Vọng 2016

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG 2016

 Xem chi tiết »
Còn phải đợi ai

(11.12.2016 – Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A)

 Xem chi tiết »
Giấc mơ chưa tròn

Mỗi năm, khi Mùa Vọng về, Phụng vụ lại cho chúng ta nghe những đoạn văn trích trong sách ngôn sứ Isaia, diễn tả một khung cảnh an hoà của thiên nhiên vũ trụ.

 Xem chi tiết »
Ánh sáng - bóng tối

Ánh sáng và bóng tối là hai thực tại đối lập nhau và không thể dung hòa. Nơi nào có ánh sáng mạnh mẽ hơn thì bóng tối phải tan đi; ở đâu có bóng đêm bao phủ thì ánh sáng phải nhường chỗ.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang