Lời Chúa

Trở nên con cái Chúa

(19.2.2017 – Chúa nhật 7 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Đổi mới

Cuộc sống của chúng ta biến hóa không ngừng, như dòng sông âm thầm tuôn chảy. Nhờ dòng chảy mà sông luôn tự làm mới mình. Cũng nhờ dòng chảy mà sông cung cấp phù sa màu mỡ, làm phong nhiêu cho lưu vực đôi bờ. Ngay trong cơ thể chúng ta, các tế bào cũng thay đổi mỗi ngày.

 Xem chi tiết »
Đỉnh của luật: Luật Yêu Thương

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên (Lv 19, 1-2. 17-18; 1 Cr 3, 16-23; Mt 5, 38-48)

 Xem chi tiết »
Hãy nghe Người

(18.2.2017 – Thứ bảy Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 TN A (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu Khỏa Lấp Hận Thù

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên A (Mt 5, 38-48)

 Xem chi tiết »
Biến hình với Chúa

Thứ Bảy tuần VI TN (Mc 9, 1-12)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ chính mình

(17.2.2017 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy theo Chúa trên con đường khổ giá

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên ( St 11, 1-9; Mc 8, 34-39 (Hl 8, 34 - 9, 1))

 Xem chi tiết »
Tư tưởng của loài người

(16.2.2017 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Con đường người môn đệ phải theo

Trang Tin Mừng hôm nay thường được mệnh danh là cuộc tuyên tín tại địa hạt Cêrarê thuộc quyền Philip.

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A

Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây?”

 Xem chi tiết »
Hãy sống yêu thương và nên trọn lành

Suy niệm Chúa nhật VII thường niên - Năm A (Mt 5,38 - 48)

 Xem chi tiết »
Xin cho ta được sáng con mắt tâm linh

Thứ Tư Mùa Thường Niên (St 8, 6-13. 20-22; Mc 8, 22-26)

 Xem chi tiết »
Anh có thấy gì không?

(15.2.2017 – Thứ tư Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không nhớ sao?

(14.02.2017 – Thứ Ba Tuần 6 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang