Lời Chúa

Người sẽ thêm cho

(19.6.2021 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bí tích Thánh Thể - Bàn tiệc vượt qua

Bí tích Thánh Thể là bí tích Khai tâm thứ ba của Kitô giáo. Từ “Eucharistie -Thánh Thể” có nghĩa là “tạ ơn”. Chính con người tạ ơn Chúa Cha, qua Con của Ngài, trong Thánh Thần về ân huệ mà Ngài ban cho chúng ta là Sự sống của Ngài.

 Xem chi tiết »
Kho tàng ở đâu, tim ở đó

(17.6.2022 – Thứ sáu Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bánh rượu Menkixêđê - Bánh Rượu Giêsu

Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – C ( Lc 9, 11b-17)

 Xem chi tiết »
Lạy Cha chúng con

(16.6.2022 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tham dự bữa tiệc thánh hiệp thông huynh đệ

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU CHÚA (St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17)

 Xem chi tiết »
Đấng thấy nơi kín đáo

(15.06.2022 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Như Cha trên trời

(14.6.2022 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Antôn Padua - Vị tiến sĩ Tin Mừng

SUY NIỆM LỄ THÁNH ANTÔN PADUA (Kn 7,7-10.15-16; Eph 4;1-7.11-13; Mc 16;15-20)

 Xem chi tiết »
Ai xin, hãy cho

(15.6.2020 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sự thật toàn vẹn

(12.6.2022 – Chúa nhật 8 Thường niên – Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Muối cho đời

(11.6.2022 – Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên - Thánh Barnaba Tông đồ)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang