Lời Chúa

Sẻ chia và...

Câu chuyện khá hấp dẫn trong cuộc đời của Elia mà có lẽ nhắc đến thì mọi người sẽ nhớ ra lòng quảng đại của bà góa :

 Xem chi tiết »
Xứng với Thầy

(2.7.2017 – Chúa nhật 13 thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Đòi hỏi người môn đệ

Chúa nhật XIII TN (Mt 10, 37-42)

 Xem chi tiết »
Từ phương Đông phương Tây

(01.7.2017 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khoa học và Đức tin

Có một thứ được xem là trung gian giữa sự sống và cái chết đó là bệnh tật.

 Xem chi tiết »
Chấp nhận vác thập giá theo Chúa để sống vui

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A (2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

 Xem chi tiết »
Sống Xứng Với Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII - A (Mt 10, 37 – 42)

 Xem chi tiết »
Nếu Ngài muốn

(30.6.2017 – Thứ sáu Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(29.6.2017 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Sống Đức Tin Đức Mến noi gương hai tông đồ Phêrô Phaolô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Hồng Ân Đức Tin

LÊ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Hai Cột Trụ Của Giáo hội

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô

BÀI SUY NIỆM LỄ CHÍNH NGÀY LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ(Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang