Lời Chúa

Đời người: Ân ban và sứ vụ

(Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – 23.6.2022 – Nhậm chức Chánh xứ Quảng Ngãi)

 Xem chi tiết »
Khi Con Nghe Tiếng Kêu Mời

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII năm - C ( Lc 9, 51-62)

 Xem chi tiết »
Em này rồi sẽ ra sao

(23.6.2022 – Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

 Xem chi tiết »
Để Chúa được lớn lên

Con người thường hay thích cái gì nó to tát, nó vĩ đại và nó hoành tráng. Với Thiên Chúa thì lại khác, Chúa lại thích cái gì đó nhỏ bé và khiêm hạ.

 Xem chi tiết »
Từ bỏ mọi sự để nên môn đệ Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62)

 Xem chi tiết »
Gio-an thi hành sứ vụ làm Tiền sứ của Đức Ki-tô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80)

 Xem chi tiết »
Đáp đền Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa thế nào?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM NĂM C (Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7)

 Xem chi tiết »
Cứ xem quả thì biết họ

(22.6.2022 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cửa hẹp và đường chật

(21.6.2022 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lấy xà ra khỏi mắt

(20.6.2022 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI

Ngày Thế giới Người nghèo lần VI được cử hành vào ngày 13/11/2022. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày này có tựa đề: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (xem 2 Cr 8,9), được chia thành 10 đoạn, và được Đức Thánh Cha ký vào ngày 13/6/2022.

 Xem chi tiết »
"Chạm tới" kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

Hạt suy tư về tiến trình thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

 Xem chi tiết »
Sự sống thần linh

19.6 Lễ Mình Máu Thánh Chúa (St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17)

 Xem chi tiết »
Ngài cầm bánh bẻ ra

(19.06.2022 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang