Lời Chúa

Tìm hiểu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lòng sùng kính Thánh Tâm là dạng sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu. Chúng ta biết lòng sùng kính đó là gì và khi chúng ta xác định đối tượng, nền tảng, và hành động đúng lòng sùng kính này.

 Xem chi tiết »
Khi con đau khổ, Thiên Chúa ở đâu?

Nếu được bình chọn ai là người xui xẻo nhất, đau khổ nhất hành tinh, thì người đời phải để tâm bầu chọn cho ông Gióp. Ông là ai?

 Xem chi tiết »
Con cầu nguyện cho họ

(04.6.2019 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Xin cho nên một

Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a)

 Xem chi tiết »
Thầy không một mình

(03.6.2019 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy can đảm - Thầy đã thắng thế gian

Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh (BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33)

 Xem chi tiết »
Chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. - Lễ cầu cho giáo dân. (Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Lc 24:46-53.)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha yêu mến anh em

(01.06.2019 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Gắn kết với Chúa để hưởng trọn niềm vui

01 Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 PS. - Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ (Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu Hằng Cầu Thay Nguyện Giúp Cho Chúng Ta

Suy niệm Chúa nhật VII Phục Sinh Năm – C ( Ga 17, 20-26 )

 Xem chi tiết »
Maria ở lại độ ba tháng

(31.5.2019 – Thứ Năm – Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth)

 Xem chi tiết »
Niềm vui thăm viếng

Thứ Sáu tuần VI PS (Xp 3, 14-18a; Hoặc đọc: Rm 12, 9-16; Lc 1, 39-56)

 Xem chi tiết »
Lễ Chúa Thăng Thiên

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).

 Xem chi tiết »
Thi hành sứ vụ chứng nhân cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C (Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53)

 Xem chi tiết »
Chúa Phục Sinh đang hiện diện

30/05/2019 - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20)

 Xem chi tiết »
Nỗi buồn trở thành niềm vui

(30.05.20189– Thứ năm Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang