Lời Chúa

Tin vào bánh hằng sống

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69)

 Xem chi tiết »
Chúa là Mục tử và là người phục vụ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B ( Ga 10, 11 – 18 )

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Đức Giêsu tự xưng mình là mục tử nhân lành. Ngài biết từng con chiên, yêu thương chăm sóc và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên.

 Xem chi tiết »
Bánh hằng sống

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59)

 Xem chi tiết »
Khát khao sự sống thần linh

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51)

 Xem chi tiết »
Nhờ tôi mà được sống

(20.4.2018 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha lôi kéo

(19.4.2018 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy đến để ăn bánh trường sinh

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40)

 Xem chi tiết »
Đến với Tôi, tin vào Tôi

(18.4.2018 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh ban sự sống cho thế giới

(17.4.2018 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nếm hưởng Bánh Trường Sinh

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35)

 Xem chi tiết »
Bánh hằng sống

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh ( Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29 )

 Xem chi tiết »
Lương thực thường tồn

(16.4.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B)

 Xem chi tiết »
Làm chứng về mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B (Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang