Lời Chúa

Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên

Suy niệm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Xem chi tiết »
Không được nản chí

(18.11.2017 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm chứng cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) (2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A

Theo truyền thống các nước Cận Đông, những ông chủ giàu có, trước khi đi xa thường giao tài sản cho các đầy tớ của mình. Số lượng tài sản được giao ít hay nhiều tùy thuộc vào khả năng của từng người. Đó là nội dung dụ ngôn “những nén bạc” mà chúng ta vừa nghe Thánh Mathêu tường thuật lại.

 Xem chi tiết »
Nhìn lại bản thân

Thứ Sáu XXXII TN (Lc 17, 26-37)

 Xem chi tiết »
Được đem đi, bị bỏ lại

(17.11.2017 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa

(16.11.2017 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Khi mời gọi mọi người đi theo mình, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”(x. Mc 8,34). Khi huấn dụ cho các Tông đồ, Đức Giêsu báo cho họ biết trước: “Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét...” (x. Mt 10,22). Khi sai các Tông đồ đi rao giảng, Đức Giêsu cũng nói: “Thầy sai các con đi như đàn chiên đi giữa bầy sói”(x. Mt 10,16).

 Xem chi tiết »
Làm Gì Với Nén Bạc Chúa Trao?

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A (Mt 25, 14-30)

 Xem chi tiết »
Sấp mình tạ ơn

(15.11.2017 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầy tớ vô dụng

(14.11.2017 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm cớ vấp ngã

(13.11.2017 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang