Lời Chúa

Tôi có là gì, ...

Trong cuộc đời, có khi ồn ào, có khi náo động hay có khì vì mãi mê chạy theo cuộc đời để rồi có người không nhớ cũng như nhận ra chân đích của kíp người.

 Xem chi tiết »
Nên nhân chứng của Chúa trong cuộc sống hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(29.6.2022 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Phêrô - Phaolô, hai vị Tông đồ được tha thứ và hoán cải

Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm Giáo hội; không chỉ vì hai ngài là 2 trụ cột chính của Giáo hội, mà hơn hết là vì trách nhiệm mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Phêrô:

 Xem chi tiết »
Lòng mến của hai Tông đồ Phê-rô và Phao-lô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Đau Khổ Có Thể Là Một Mối Phúc Cho Chúng Ta

Hạt suy tư về THÁI ĐỘ SỐNG ĐỨC TIN khi đối diện với đau khổ

 Xem chi tiết »
Người vẫn ngủ

(29.6.2022 – Thứ Ba tuần 13 thường niên)

 Xem chi tiết »
Khiêm tốn nói lời tạ ơn

Để nói lời tạ ơn khi mình nhận ơn không phải là chuyện dễ. Chuyện cần và quan trọng nhất vẫn là khởi đi từ tâm hồn khiêm tốn. Khi và chỉ khi người ta nhận mình không có gì, là tay trắng thì người ta mới biết cảm ơn và tạ ơn.

 Xem chi tiết »
Xin cứu chúng con

28.6 Thánh Irenaeus, Gmtđ (Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27)

 Xem chi tiết »
Không chỗ tựa đầu

(27.06.2022 – Thứ hai Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy Rước Mẹ Về Nhà Mình

Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Is 7, 10-17; Kh 12, 1-6.10; Ga 19, 25-27)

 Xem chi tiết »
Trước đã

(26.6.2022 – Chúa nhật 13 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Hằng ghi nhớ trong lòng

(25.6.2022 – Thứ Bảy – Lễ Trái tim vô nhiễm Đức mẹ)

 Xem chi tiết »
Trái Tim Thiên Chúa

SUY NIỆM LỄ TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU (Lc 15, 3-7)

 Xem chi tiết »
Lề luật của Thiên Chúa đem lại tự do cho con người

“Chính để chúng ta được tự do mà Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa…

 Xem chi tiết »
Mừng rỡ vác lên vai

(24.6.2022 – Thứ sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang