Lời Chúa

Đừng ganh tỵ! Chúa thương ta nhiều lắm lắm!

CHÚA NHẬT XXV TN A ĐỪNG GANH TỴ ! CHÚA THƯƠNG TA NHIỀU LẮM LẮM !

 Xem chi tiết »
Tôi đâu có bất công

(24.9.2017 – Chúa nhật 25 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Phải chăng Thiên Chúa quá bất công?

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (Is 55,6- 9; Pl 1,20c.24- 27; Mt 20,1- 16a)

 Xem chi tiết »
Với tấm lòng cao thượng

(23.9.2017 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ứng xử nhân ái bao dung noi gương Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A (Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a)

 Xem chi tiết »
Cách thức đón nhận Tin Mừng

Thứ Bảy tuần XXIV TN (Lc 8, 1-3)

 Xem chi tiết »
Chân Dung Gia Chủ Tốt Lành...

Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên A ( Mt 20,1-16a)

 Xem chi tiết »
Vài suy tư về tân Linh Mục

Thánh sử Luca kể lại khi Chúa Giêsu dạy Phêrô: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá, thánh Phêrô thưa lại: Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới” (x. Lc 5, 1-10).

 Xem chi tiết »
Cộng tác với Chúa

Thứ Sáu tuần XXIV TN (Lc 8, 1-3)

 Xem chi tiết »
Mấy người phụ nữ cùng đi

(22.9.2017 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang