Lời Chúa

Khi hôn nhân thất bại

Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ - Bài 3:

 Xem chi tiết »
ĐƯỢC BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG

(25.2.2018 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm B)

 Xem chi tiết »
Yêu kẻ thù

(24.2.2018 – Thứ bảy Tuần 1 mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B

Biến cố Biến hình của Đức Giêsu trên núi cao được Tin mừng Nhất lãm tường thuật lại và được đọc trong Chúa Nhật II Mùa Chay cả ba năm A,B,C. Chúa nhật II Mùa Chay, năm B, Giáo hội cho chúng ta đọc Tin mừng theo thánh Marcô. Với những gì Thánh Marcô ghi lại, chúng ta có thể rút ra một số điểm suy niệm sau đây:

 Xem chi tiết »
Vâng nghe Lời Chúa để được biến đổi nhờ Thần Khí

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B (St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10)

 Xem chi tiết »
Đường lối của Thiên Chúa và tư tưởng của con người

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B (St 22, 1-2.9a.10-13.15-18.Rm 8, 31b-34. Mc 9, 2-10)

 Xem chi tiết »
Hãy nên hoàn thiện

Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay (Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48)

 Xem chi tiết »
Làm hòa

(23.2.2018 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Xin Ơn Biến Đổi

Suy Niệm Chúa nhật II Mùa Chay – B (Mc 9, 1-9)

 Xem chi tiết »
Sống công chính hơn

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay (Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang