Lời Chúa

Hành động tốt thắng câu nói hay

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (Ed 18,25- 28; Pl 2,1- 11; Mt 21,28- 32)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

Trong xã hội chúng ta sống luôn tồn tại hai hạng người: tốt và xấu. Thông thường người ta đánh giá kẻ tốt người xấu bằng cái nhìn từ bên ngoài. Nhưng thực tế, cái nhìn từ bên ngoài thì hay sai lầm.

 Xem chi tiết »
Vác thập giá mà theo Thầy

Thứ Bảy tuần XXV TN (Lc 9, 43b-45)

 Xem chi tiết »
Cố sống như Thiên Thần

Thứ Sáu tuần XXV TN (Ga 1, 47-51)

 Xem chi tiết »
Các thiên thần của Thiên Chúa

(29.9.2017 – Thứ Sáu: Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

 Xem chi tiết »
Người Biết Hoán Cải Có Chỗ Trong Nước Thiên Chúa

Chúa nhật XXVI thường niên năm – A (Mt 21, 28-32)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tín thác vào Chúa

Thứ Tư tuần XXV TN (Lc 9, 1-6)

 Xem chi tiết »
Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2017-2018

Để có lòng trung thực, có tinh thần khiêm nhường và để có thể gìn giữ lương tâm luôn ngay thẳng, các con phải coi trọng và năng tìm gặp Chúa, nhất là gặp Chúa trong bí tích Hòa Giải.

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(27.9.2017 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mẹ tôi và anh em tôi

(27.9.2017 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lắng nghe và thực hành

Thứ Ba tuần XXV TN (Lc 8, 19-21)

 Xem chi tiết »
Cách thức anh em nghe

(25.9.2017 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ánh sáng thế gian

Thứ Hai tuần XXV TN (Lc 8, 16-18)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang