Lời Chúa

Góp phần cho Nước Trời phát triển

29 02 X Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên. (Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.)

 Xem chi tiết »
Giáo Hội Công Giáo dành tháng 11 để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục

Năm 1880 Cha Martin Berlioux phổ biến tập sách nhỏ ”Một Tháng với những người bạn của chúng ta Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục, biết các ngài, cầu nguyện cho các ngài và giải thoát các ngài”.

 Xem chi tiết »
Cảm thức "Tháng Các Đẳng Linh Hồn"

Trong cuộc hành trình đức tin, nối tiếp ngay sau Tháng Mười là Tháng Mân Côi tôn vinh Đức Mẹ, Giáo hội tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn tín hữu bước vào Tháng Mười Một là Tháng Các Đẳng Linh Hồn.

 Xem chi tiết »
Tháng 11, cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và khổ đau

Luyện ngục không phải là nơi dành cho những kẻ gian ác, vì những kẻ ấy tan biến trong hỏa ngục. Luyện ngục dành cho những con người sám hối, những người thiện tâm và đầy đau khổ, những người đợi chờ trong tình yêu mến, những người có niềm tin rộng mở.

 Xem chi tiết »
Gọi và chọn

(28.10.2019 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Sứ mạng truyền giáo

”Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.(Tv 127).

 Xem chi tiết »
Xin thương xót con

(27.10.2019 – Chúa nhật 30 Thường niên C)

 Xem chi tiết »
Tìm trái mà không thấy

(26.10.2019 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khiêm hạ - Điều kiện để được ơn tha thứ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C (Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14)

 Xem chi tiết »
Nhận xét thời đại này

(25.10.2019 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lửa Giêsu

24 26 X Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội, chưởng vệ (U1860), Tử đạo. (Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.)

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(24.10.2019 – Thứ Năm Tuần 29 TN)

 Xem chi tiết »
Sẵn sàng

23 25 X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục). Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo. (Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.)

 Xem chi tiết »
Trung tín, khôn ngoan

(23.10.2019 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chủ sẽ phục vụ

(22.10.2019 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Những kho lớn hơn

(21.10.2019 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang