Lời Chúa

Nên hoàn thiện

18/06/2019 - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 5, 43-48)

 Xem chi tiết »
Ai xin, hãy cho

(17.6.2019 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa của Thánh giá

Ngày nay thanh niên nam nữ không tin Chúa Giêsu cũng mang thánh giá. Có khi thánh giá của họ còn to hơn thánh giá của đức giám mục ! Nhưng hầu như chỉ dừng lại ở ý nghĩa là món thời trang, đồ trang điểm thôi. Họ không mang thánh giá vì niềm hãnh diện như chúng ta. Họ cũng không có ý đeo thánh giá để diễn tả tình yêu, để bộc lộ sự khiêm nhường, hiền lành và biểu dương ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
Ngôn ngữ của dấu chỉ

Có câu chuyện vui giả tưởng trong dân gian: Một giáo sư dậy môn thần học sau khi qua đời được đưa đến trình diện Thiên Chúa. Trước ngai tòa Thiên Chúa, vị giáo sư được Thiên Chúa ca ngợi về công lao nghiên cứu giảng dậy cho sinh viên về mầu nhiệm Thiên Chúa. Sau đó Thiên Chúa tiếp: „ Thưa giáo sư, nhưng đôi khi ngài giảng dậy nói về Ta, mà chính Ta cũng không biết như thế…!“

 Xem chi tiết »
Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi theo sách Giáo Lý Toàn Cầu

Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được” (Ga. 16:12), phải chăng câu nói này ám chỉ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi? Phần suy niệm sau đây được dựa vào những điểm chính trong sách Giáo Lý Toàn Cầu, 1992 (GLTC).

 Xem chi tiết »
Sự thật toàn vẹn

(16.6.2019 – Chúa nhật 8 Thường niên – Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Có thì nói có

(15.6.2019 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Sống tình yêu Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Hãy sống trong sự thật

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 33-37)

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(14.6.2019 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tín trung tuyệt đối

14/06/2019 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 27-32)

 Xem chi tiết »
Chớ giết người

(13.6.2019 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin

Với trách nhiệm mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng hành và giúp anh chị em sống đức tin một cách đúng đắn theo giáo huấn của Hội Thánh.

 Xem chi tiết »
Sống hiệp thông và chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(10.06.2019 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang