Lời Chúa

Ai là mẹ tôi?

(21.11.2017 – Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con

Câu vắn tắt tôi hay dùng nhất là: “Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con”. Cầu nguyện và hy sinh, tôi xin Chúa đừng bỏ rơi ai cậy tin vào Chúa, dù họ không biết nhiều về Chúa.

 Xem chi tiết »
Ủy Ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi anh chị em Giáo chức Công giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2017

Xin Đức Mẹ gìn giữ và cầu bầu cho quý Thầy Cô, cũng như gia đình của quý Thầy Cô luôn được an bình và hạnh phúc.

 Xem chi tiết »
Chết vì yêu!

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI

(19.11.2017 – Chúa nhật 33 Thường niên, năm A)

 Xem chi tiết »
Các Thánh tử đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

 Xem chi tiết »
Tử đạo trong thế kỷ 21

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
Vạn Tuế Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Kn 3,1-9; Rm 8, 31b-39; Mt 10, 28-33)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang