Lời Chúa

Xác tín tình yêu

(Ga 21, 15-19) Thứ Sáu tuần VII

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa

(6.6.2017 – Thứ ba Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tảng đá góc

(05.6.2017 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(4.6.2017 – Chúa nhật – Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Hãy theo Thầy

(02.6.2017 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Để họ được nên một

(01.6.2016 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến

SUY NIỆM ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG(Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Chúa Thánh Thần Nguyên Lý Sáng Tạo Và Hiệp Nhất

SUY NIỆM LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ga 7,37-39)

 Xem chi tiết »
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

Có thể nói, đa số các Tông đồ bắt đầu đi theo Đức Giêsu đều nhằm mục đích trần thế: Mong muốn Đức Giêsu làm vua thế gian để được làm ông nọ bà kia trong nước của Ngài. Bằng chứng là việc bà mẹ của Gioan và Giacôbê đã có lần xin cho hai con được ngồi một đứa bên hữu một đứa bên tả trong nước của Ngài (x. Mt 20, 20-21). Còn các Tông đồ khác thì lại tranh dành xem ai lớn ai bé? (x. Mc 9,34).

 Xem chi tiết »
Maria ở lại độ ba tháng

(31.5.2017 – Thứ Ba – Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth)

 Xem chi tiết »
Con cầu nguyện cho họ

(30.5.2017 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lời cầu xin hiệp nhất

Thứ Năm Tuần VII PS (Ga 17, 20-26)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang