Lời Chúa

Xin Chúa Ban Nhiều Tông Đồ Mở Nước Chúa

Suy niệm Chúa nhật Chúa Chiên Lành (Ga 10, 1-10)

 Xem chi tiết »
Bánh ban sự sống cho thế giới

(02.5.2017 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh Trường Sinh

Thứ Ba tuần III PS (Ga 6, 30-35)

 Xem chi tiết »
Lương thực thường tồn

(01.5.2017 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bụt nhà không thiêng

Thứ Hai tuần III PS (Mt 13, 54-58)

 Xem chi tiết »
Mời ông ở lại với chúng tôi

(30.4.2017 – Chứa Nhật III Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Lời Chúa và Thánh Thể

Suy niệm Chúa nhật III Phục Sinh năm - A (Lc 24, 13-35)

 Xem chi tiết »
Đồng hành với Chúa trong cuộc đời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A (Cv 2,14.22-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35)

 Xem chi tiết »
Chính Thầy đây

(29.4.2017 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bến Bờ Bình An

Thứ Bảy tuần II PS (Ga 6, 16 – 21)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu Thương

Thứ Năm tuần II PS (Ga 3, 31-36)

 Xem chi tiết »
Đấng từ trên cao mà đến

(07.4.2016 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(26.4.2017 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang