Lời Chúa

Lòng nhân

15.7 Thánh Bonaventure, Gmtsht (Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8)

 Xem chi tiết »
Hiền hậu và khiêm nhường

(14.7.2022 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quân bình giữa việc cầu nguyện và phục vụ trong đời sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C (St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42)

 Xem chi tiết »
Lời yêu thương cho người bé mọn

13.7 Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm (Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27)

 Xem chi tiết »
Không sám hối

(12.7.2022 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cha mặc khải

(13.7.2022 – Thứ tư Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hiệp hành: Ân ban mang niềm hy vọng

(Mục tiêu và định hướng Hiệp Hành của giáo phận Qui Nhơn)

 Xem chi tiết »
Không xứng với Thầy

(11.7.2021 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để làm môn đệ Chúa Giêsu...

11.7 Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng (Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1)

 Xem chi tiết »
Anh em của tôi đâu?

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊNNĂM C

 Xem chi tiết »
Tư tế, Lêvi là ai?

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Xem chi tiết »
Hãy đi và làm như vậy

(10.7.2022 – Chúa nhật 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh em đừng sợ

(09.7.2022 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tại sao không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rôma 8: 35)

Tôi sẽ không đánh đổi mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu để lấy bất cứ thứ gì trên đời. Tại sao ?

 Xem chi tiết »
Người Samaritanô nhân hậu, một dụ ngôn về Lòng Thương Xót

Sứ mệnh của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là nói với chúng ta về sự dịu dàng và nhân hậu, chậm giận, đầy tình yêu và chân lý của Cha Ngài: “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi” (Xh 34,6-7)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang