Lời Chúa

Hãy quay về người ơi!

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Chay ( St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32)

 Xem chi tiết »
Đừng như tá điền sát nhân

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay (St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46)

 Xem chi tiết »
Ăn mừng

(03.03.2018 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Nghĩ đến đời sau

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa lợi

(02.3.2018 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Có một vực thẳm

(01.3.2018 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Khiêm nhượng

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28)

 Xem chi tiết »
Anh em không được như vậy

(28.2.2018 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Nói mà không làm

(27.2.2018 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Sống thật, đừng giả hình

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng nhân

(26.02.2018 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Sống sao được vậy

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Đn 9, 4-10; Tv 79, 8,9,11,13; Lc 6, 36-38)

 Xem chi tiết »
Một hôn nhân hạnh phúc

Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ - Bài 4:

 Xem chi tiết »
Khi hôn nhân thất bại

Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ - Bài 3:

 Xem chi tiết »
ĐƯỢC BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG

(25.2.2018 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm B)

 Xem chi tiết »
Yêu kẻ thù

(24.2.2018 – Thứ bảy Tuần 1 mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang