Lời Chúa

Niềm tin của Mátta

Thứ Bảy tuần XVI TN (Ga 11, 19-27)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa kết quả

(28.7.2017 – Thứ sáu Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy trở nên mảnh đất tốt

Thứ Sáu tuần XVI TN (Mt 13, 18-23)

 Xem chi tiết »
Anh em thật có phúc

(27.7.2017 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tin vào Lời Mặc Khải

Thứ Năm tuần XVI TN (Mt 13, 10-17)

 Xem chi tiết »
Có tai thì nghe

(26.7.2017 – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Danh thơm tiếng tốt

Thứ Tư tuần XVI TN (Mt 13, 16-17)

 Xem chi tiết »
Không được như vậy

(25.7.2017 –Thứ hai – Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa và phục vụ

Thứ Ba tuần XVI TN (Mt 20, 20-28 )

 Xem chi tiết »
Đòi dấu lạ

(24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dấu lạ là Chúa Giêsu

Thứ Hai tuần XVI TN (Mt 12, 38-42)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Trước sự việc cỏ lùng mọc chung với lúa, người đầy tớ thưa với ông chủ rằng: “Vậy ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi không?” (Mt 13,28). Thái độ của người đầy tớ trong dụ ngôn cỏ lùng hôm nay có lẽ cũng là thái độ của đại đa số con người qua mọi thời đại: không muốn cho kẻ dữ hiện diện trên trần gian này, không muốn người lành và kẻ dữ sống chung với nhau. Vì thế, chúng ta mới thấy luật “tử hình” vẫn còn được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới.

 Xem chi tiết »
Người tôi trung

Thứ Bảy tuần XV TN (Mt 12, 11-18)

 Xem chi tiết »
Nhẫn nại và bao dung

Chúa nhật XVI TN (Mt 13, 24-43)

 Xem chi tiết »
Đừng nhổ cỏ lùng

(23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Những tiếng vang thống thiết của sứ điệp sám hối từ fatima

Thống thiết là ở những sợ hãi trước biết bao tội phạm đang tăng lên như những tan vỡ về đạo đức một cách có hệ thống.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang