Lời Chúa

Sống công chính

26/09 X Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo. (Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(26.9.2019 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thi hành sứ vụ

25/09 X Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. (Er 9,5-9; Lc 9,1-6.)

 Xem chi tiết »
Quân tâm phục vụ những người bất hạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C (Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31)

 Xem chi tiết »
Cách thức anh em nghe

(23.9.2019 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(25.9.2019 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mẹ tôi và anh em tôi

(24.9.2019 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy là chiếc đèn soi

23 25 Tr Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. (Er 1,1-6; Lc 8,16-18.)

 Xem chi tiết »
Khôn khéo

(22.9.2019 – Chúa nhật 25 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2019 – Thứ Bảy, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Hãy là người quản lý trung tín và khôn ngoan

22/09 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13).

 Xem chi tiết »
Không ai có thể được cứu độ nhờ tiền

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV - C (Lc 16, 1-13)

 Xem chi tiết »
Cuộc gặp gỡ đổi đời

21 23 Đ Thứ Bảy. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục và thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh ,Tử đạo. (Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.)

 Xem chi tiết »
Tiền của

Ngày ngày, dòng người tấp nập đổ về thành phố. Cuộc mưu sinh vẫn tiếp tục vì các nhu cầu của đời sống. Ai cũng lo lắng sao cho có thể kiếm được thật nhiều tiền để thỏa mãn tối đa các nhu cầu vật chất và tinh thần. Hầu như mọi thứ trong đời sống vật chất đều có thể đánh đổi bằng tiền.

 Xem chi tiết »
Mấy người phụ nữ cùng đi

(20.09.2019 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C (Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang