Lời Chúa

Nước của Đức Giêsu ở chốn nào?

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A - LỄ CHÚA KITÔ VUA (Ed 34,l1- 12.15- 17; 1 Cr 15,20- 26a.28; Mt 25,31- 46)

 Xem chi tiết »
Góp phần xây dựng vương quốc tình thương của Vua Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A - ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

 Xem chi tiết »
Sự sống thay đổi

Thứ Bảy tuần XXXIII TN (Lc 20, 27-40)

 Xem chi tiết »
Vua tình yêu

CHÚA NHẬT XXXVI TN A

 Xem chi tiết »
Đời này, đời sau

(25.11.2017 – Thứ Bảy Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì danh Thầy

(24.11.2017 – Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam)

 Xem chi tiết »
Để Làm chứng cho Vua Quan

(24.11.2017: Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo VN)

 Xem chi tiết »
Không thuộc về thế gian

(24.11.2017 – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam)

 Xem chi tiết »
Thanh tẩy tâm hồn

Thứ Sáu tuần XXXIII TN (Lc 9, 23-26)

 Xem chi tiết »
Giêsu vua Tình Yêu

Suy niệm lễ Chúa Giêsu Vua (Mt 25, 31-46)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A

Chúa nhật 34 là Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, đồng thời cũng là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ. Giáo hội hướng chúng ta về ngày chung cuộc của con người và toàn thể vũ trụ. Đó chính là ngày Tận thế. Trong ngày đó, mỗi người sẽ phải đối diện với cuộc phán xét chung do chính Vua Giêsu làm Thẩm Phán.

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu khóc

(23.11.2017 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm ăn sinh lợi

(22.11.2017 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang