Lời Chúa

Họ hết rượu rồi

(11.2.2017 – Thứ bảy: Đức Mẹ Lộ Đức)

 Xem chi tiết »
Bị xỉu dọc đường

(11.2.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu Thương Là Chu Toàn Luật

Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên A (Mt 5, 17-37)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn Luật cũ bằng Luật mới Yêu Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 TN A (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

 Xem chi tiết »
Hãy mở ra

(10.2.2017 – Thứ Sau tuần 5 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Điếc thể xác - Điếc tâm linh

Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên ( St 3, 1-8; Mc 7, 31-37)

 Xem chi tiết »
Những mảnh vụn

(09.2.2017 – Thứ Năm tuần 5 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh của niềm tin

Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên (St 2, 18-25; Mc 7, 24-30)

 Xem chi tiết »
Giữ Luật Chúa Với Tình Yêu Và Lòng Mến

Suy niệm Chúa nhật VI thường niên - Năm A (Mt 5,17 - 37)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Đức Giê-su là mẫu gương tuân giữ Lề Luật: Ngài giữ luật nộp thế cho đền thờ như bất cứ ai (x. Mt 17, 24-27); Ngài giữ luật hành hương lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua (x. Lc 2,41-42).

 Xem chi tiết »
Khẩu Xà Tâm Phật

Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên KHẨU XÀ TÂM PHẬT St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17); Mc 7, 14-23

 Xem chi tiết »
Từ trái tim con người

(11.02.2015 – Thứ Tư Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đảo ngược giá trị

Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên (St 1, 20 - 2, 4a; Mc 7, 1-13)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng chạnh thương như Chúa

Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên (St 1, 1-19; Mc 6, 53-56)

 Xem chi tiết »
Lòng chúng thì xa Ta

(7.02.2017 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang