Lời Chúa

Trái tim nhân hiền

Giáo Hội dành tháng Sáu hằng năm để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Thánh Gioan đã viết: “Người đã yêu thương họ (các môn đệ) đến cùng” (Ga,13,1).

 Xem chi tiết »
Nguyện danh Cha cả sáng

Kinh “Lạy Cha” là lời cầu nguyện duy nhất mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Lời cầu nguyện đơn sơ này đã trở nên quen thuộc đối với mọi Kitô hữu. Trong truyền thống Cựu ước, người Do Thái không bao giờ dám gọi Chúa với danh xưng “Cha”.

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(16.6.2017 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chớ giết người

(15.6.2017 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thịt Máu Chúa Là Của Nuôi Hồn

Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – A ( Ga 6, 51-59 )

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A

Vào năm 1263, một Linh Mục người Đức cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ kính thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên cha thấy Mình Thánh Chúa không còn là hình tấm bánh trắng, mà đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước mắt cha và toàn thể giáo dân. Những giọt Máu Thánh loang ra thấm ướt tấm khăn thánh lớn trải trên bàn thờ. Cha vội nhanh tay gấp khăn lại, nhưng hễ vừa gấp tới đâu thì Máu Thánh lại thấm ra tới đó, tất cả qua 25 lần vải trắng.

 Xem chi tiết »
Chớ ngoại tình

Thứ Sáu tuần X TN (Mt 5, 27-32)

 Xem chi tiết »
Sự công chính mới

Thứ Năm tuần X TN (Mt 5, 20-26)

 Xem chi tiết »
Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy hiến tế vì anh em

Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – A ( Ga 6, 51-59 )

 Xem chi tiết »
Để kiện toàn

(14.6.2017 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn lề luật

Thứ Tư tuần X TN (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Muối cho trái đất

(13.6.2017 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(12.06.2017 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc thật

Thứ Hai tuần X TN (Mt 5, 1-12)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang