Lời Chúa

Xin Ơn Biến Đổi

LỄ CHÚA BIẾN HÌNH (Mt 17, 1-9)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất được 4 tác giả sách Tin mừng thuật lại (x. Mt 14,13-21; Mc 6,30 -44; Lc 9,10 -17; Ga 6,1-14). Số lượng người hôm đó khoảng 5 ngàn người đàn ông không kể đàn bà và con trẻ. Nếu tính cả đàn bà và con trẻ thì có lẽ phải lên tới khoảng 15-18 ngàn người. Họ đi theo Chúa vì khát khao được lắng nghe Lời Ngài. Họ lắng nghe một cách say mê đến nỗi quên cả giờ giấc và ăn uống.

 Xem chi tiết »
Đời ngôn sứ

Thứ Bảy tuần XVII TN (Mt 14, 1-2)

 Xem chi tiết »
Đừng kỳ thị

Thứ Năm tuần XVII TN (Mt 13, 54-58)

 Xem chi tiết »
Hãy là cá tốt

Thứ Năm tuần XVII TN (Mt 13, 47-53)

 Xem chi tiết »
Thái độ chọn lựa

Thứ Tư tuần XVII TN (Mt 13, 44-46)

 Xem chi tiết »
Quảng đại và chờ đợi

Thứ Ba tuần XVII TN (Mt 13, 35-43)

 Xem chi tiết »
Chói lọi như mặt trời

(01.8.2017 – Thứ ba Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Men Nước Trời

Thứ Hai tuần XVII TN (Mt 13, 31-35)

 Xem chi tiết »
Tất cả bột dậy men

(31.7.2017 – Thứ hai Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khôn ngoan từ bỏ của cải đời này lấy Nước Trời đời sau

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

 Xem chi tiết »
Hiện hữu là một ân ban

Hiện hữu tự nó là một ân ban ; vì thế, mỗi hiện hữu đều mang một ý nghĩa nào đó trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên nhờ và trong Đức Kitô. Thế nên, chúng ta có sống là sống cho và vì Chúa.

 Xem chi tiết »
Kho tàng vĩnh cửu

Chúa nhật XVII TN (Mt 13, 44-52)

 Xem chi tiết »
Vui mừng bán tất cả

(30.7.2017 – Chúa nhật 17 Thường niền năm A)

 Xem chi tiết »
Hãy làm mọi sự để có được Nước Trời

Suy niệm Chúa nhật XVII thường niên – năm A (Mt 13, 44-52)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Chủ đề chính của Lời Chúa hôm nay đề cập tới sự khôn ngoan: Khôn ngoan của vua Sa-lô-mon, khôn ngoan của người đi tìm kho báu và khôn ngoan của người đi tìm viên ngọc quí. Qua đó, Đức Giêsu muốn chúng ta dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang