Lời Chúa

Lương thực thần linh

Thứ Bảy tuần V TN - Thánh Scholastica, Đt (1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10)

 Xem chi tiết »
Xin ơn chữa lành bệnh cùi thể xác và tâm hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN VI THƯỜNG NIÊN B (Lv 13,1-2.45-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45)

 Xem chi tiết »
Hãy mở ra

(09.2.2018 – Thứ Sau tuần 5 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Niềm tin vững chắc

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm (1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30)

 Xem chi tiết »
Những mảnh vụn

(08.2.2018 – Thứ Năm tuần 5 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Sạch cả bên trong lẫn bên ngoài

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm (1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23)

 Xem chi tiết »
Từ trái tim con người

(07.02.2018 – Thứ Tư Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thiên Kỷ Mới, Giáo Hội Hòa Giải Và Định Hướng

Ðể chuẩn bị bước vào một thiên kỷ mới, Giáo Hội Công Giáo, dưới sự lãnh đạo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã có những chuyển mình quan trọng. Những chuyển mình này đã trở nên tỏ tường hơn vào những năm cuối của thập niên 1990s, nhưng thực sự đã bắt nguồn từ đầu Thế Kỷ Hai Mươi.

 Xem chi tiết »
Xin Chúa làm cho ta thanh sạch

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13

 Xem chi tiết »
Lòng chúng thì xa Ta

(6.02.2018 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạm đến thì được khỏi

(05.02.2018 – Thứ hai Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang