Lời Chúa

Dứt khoát theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62)

 Xem chi tiết »
Hãy kiên vững như hai vị Tông Đồ

Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên - Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Tông Đồ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy đã yêu

28/06/2019 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Lc 15, 3-7)

 Xem chi tiết »
Mừng rỡ vác lên vai

(28.6.2019 – Thứ sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

 Xem chi tiết »
Xây trên nền đá

(27.6.2019 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng mồm mép nữa

27/06/2019 -Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7, 21-29)

 Xem chi tiết »
Đừng giả tạo

26/06/2019 - Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7, 15-20)

 Xem chi tiết »
Cứ xem quả thì biết họ

(26.6.2019 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cửa hẹp và đường chật

(25.6.2019 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Con mới là bao thai, mắt Ngài đã thấy

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả(Lc 1, 57- 66,80)

 Xem chi tiết »
Hãy làm điều tốt đẹp cho đồng loại

25/06/2019 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên ( St 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14)

 Xem chi tiết »
Em này rồi sẽ ra sao

(24.6.2019 – Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

 Xem chi tiết »
Lạy Cha chúng con

(20.6.2019 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ngài phải lớn lên còn tôi nhỏ lại

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1, 57-66. 80)

 Xem chi tiết »
Ngài cầm bánh bẻ ra

(23.06.2019 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

 Xem chi tiết »
Người sẽ thêm cho

(22.6.2019 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang