Lời Chúa

Tinh thần giữ luật

Thứ Tư tuần III MC (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

Chúng ta vừa nghe Thánh sử Gioan tường thuật lại phép lạ Đức Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thái độ của các nhân vật trong câu chuyện này.

 Xem chi tiết »
Theo Chân Mẹ Cất Tiếng Xin Vâng

Suy niệm lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể ( Lc 1, 26-38 )

 Xem chi tiết »
Hết lòng tha thứ

(21.3.2017 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tha mãi mãi, tha luôn luôn!

Thứ Ba tuần III MC (Mt 18, 21-35)

 Xem chi tiết »
Thánh Giuse ngủ

Lễ thánh Giuse 2017 (2S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-22; Mt 1,16.18-21.24a)

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Giới Hạn

Giới hạn của con người được thể hiện rõ ràng nhất qua cái chết.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Một hy lễ

Sự đáp trả của con người chỉ đẹp lòng Thiên Chúa khi họ biết vâng phục hoàn toàn. Một của lễ được Thiên Chúa chấp nhận là khi người ta dâng hiến với thái độ tự nguyện và yêu mến.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Giấc Ngủ

Ngủ là một nhu cầu rất quan trọng và không thể thiếu của con người. Ngủ để lấy lại sức khỏe thân xác và tinh thần. Y học cho rằng giấc ngủ là loại thuốc bổ nhất trong các lọai thuốc bổ.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Dấu chỉ nhập thể trong khiêm hạ

Kitô hữu là người nhập thế và nhập thể. Cả cuộc sống của họ là diễn tả mối tương quan với vũ trụ vạn vật và Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Bản Án Công Khai

Người ta vui mừng khi được thóat chết. Có khi ăn mừng liên hoan nữa. “Sắp chết thì lo âu, nhưng được lành bệnh thì vui mừng” là tâm tình chung của con người mà ngôn sứ Isaia đã nói trong chương 38.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Thách Đố Về Niềm Tin

Rất nhiều người đánh mất niềm tin khi phải đối diện với những thử thách. Nhưng nhiều người thì lại trưởng thành hơn nhờ những thử thách này.

 Xem chi tiết »
Sự Chết- Một Ân Ban

Khó mà cảm nghiệm được điều này. Thường người ta hay hiểu ngược lại.

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(20.3.2017 – Thứ Hai – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
Học gương Thánh Cả

Thứ Hai tuần III MC (Mt 1, 16.18-21.24a (Lc 2 ,41-51a))

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang