Lời Chúa

Lòng tin của bà lớn thật

(9.8.2017 – Thứ tư Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

Có một người nọ ví cuộc đời của mình như một người lữ hành đang đi trên một bãi biển đầy cát. Khi nhìn lại cuộc hành trình, anh nhận ra hai điều kỳ lạ:

 Xem chi tiết »
Xin cứu con

(8.8.2017 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
An Tâm Vì Luôn Có Chúa

Suy niệm Chúa nhật XIX thường niên năm - A (Mt 14, 22 - 33)

 Xem chi tiết »
Lạy Thầy xin cứu con

Thứ Ba tuần XVIII TN (Mt 14, 22-36)

 Xem chi tiết »
Bẻ ra và trao đi

(7.8.2017 – Thứ hai Tuần 18 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Người biến đổi hình dạng

(6.8.2017 – Chúa nhật, Lễ Chúa hiển dung)

 Xem chi tiết »
Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN A – LỄ CHÚA HIỂN DUNG (Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9)

 Xem chi tiết »
Từ thần tượng đến Đức Giêsu

Có thể nói, đây không phải là một cuộc tận diệt cái tôi nhưng là một tiến trình chuyển hóa từ bản thân đến Đức Kitô. Điều này đòi hỏi sự quyết định mang tính triệt để và tuyệt đối của mỗi cá nhân muốn chọn Đức Kitô làm ý nghĩa cuộc sống đời mình.

 Xem chi tiết »
Hãy lắng nghe lời Người

Chúa nhật tuần XVIII TN CHÚA HIỂN DUNG (Mt 17, 1-9)

 Xem chi tiết »
Vì đã trót thề

(05.8.2017 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu về quê

(04.8.2017 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tình Liên Đới Đồng Loại

Suy niệm Chúa nhật XVIII thường niên – năm A (Mt 14, 13-21)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang