Lời Chúa

Kêu gọi người tội lỗi

(14.01.2017 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu là Chiên Cứu Độ của Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(13.01.2017 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(12.01.2017 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Mc 1, 40-45)

 Xem chi tiết »
Dòng nước tái sinh

Biến cố vượt qua Biển Đỏ là mốc lịch sử quan trọng đối với người Do Thái. Sự kiện này đã in đậm dấu ấn trong đời sống đức tin của cả dân tộc, và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia. Ra khỏi Ai Cập không chỉ là di chuyển và thay đổi chốn định cư, nhưng là dịp để quyền năng và tình yêu thương Thiên Chúa được thể hiện.

 Xem chi tiết »
Bà phục vụ các ngài

(11.01.2017 -thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chính Ngài Là Con Thiên Chúa

Suy niệm Chúa nhật II - Năm A (Ga 1, 29-34)

 Xem chi tiết »
Đôi lời tâm sự về ơn gọi

Trong các ơn gọi, tôi nhận thấy có một ơn gọi rất quan trọng và cũng rất khó thực hiện. Đó là ơn gọi tham gia vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm A

Gioan Tẩy Giả có sứ mạng đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Vì thế, Ngài còn được gọi là Gioan Tiền Hô.

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay nói về sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả là giới thiệu và làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Qua đó, mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là những Gioan Tẩy Giả của thời đại, đó là luôn biết giới thiệu và làm chứng cho Đức Giêsu ở mọi nơi mọi lúc.

 Xem chi tiết »
Đấng thánh của Thiên Chúa

(10.01.2017 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Giáo lý về Chúa Giêsu chịu phép rửa

Sách Ngôn Sứ Isaia 42.1- 4.6-7; Sách Tông Đồ Công vụ 10.34-38 và Phúc Âm Thánh Matthêô 3.13-17

 Xem chi tiết »
Hãy sám hối

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4,12-17. 23-25)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang