Lời Chúa

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Khi mời gọi mọi người đi theo mình, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”(x. Mc 8,34). Khi huấn dụ cho các Tông đồ, Đức Giêsu báo cho họ biết trước: “Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét...” (x. Mt 10,22). Khi sai các Tông đồ đi rao giảng, Đức Giêsu cũng nói: “Thầy sai các con đi như đàn chiên đi giữa bầy sói”(x. Mt 10,16).

 Xem chi tiết »
Làm Gì Với Nén Bạc Chúa Trao?

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A (Mt 25, 14-30)

 Xem chi tiết »
Sấp mình tạ ơn

(15.11.2017 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầy tớ vô dụng

(14.11.2017 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm cớ vấp ngã

(13.11.2017 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy tạ ơn Chúa

THỨ TƯ (Lc l 7, l l- 19)

 Xem chi tiết »
Đón mừng Giáng sinh 2017

“Nhìn về quá khứ với niềm tri ân; sống hiện tại với lòng hăng say; và hướng về tương lai với niềm hy vọng” (Đức Thánh Cha Phanxicô)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang