Lời Chúa

Không được như vậy

(25.7.2020 – Thứ hai – Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(24.7.2022 – Chúa nhật 17 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Cha

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Xem chi tiết »
Cầu nguyện với Thiên Chúa như con thảo với Cha hiền

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C (St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13)

 Xem chi tiết »
Đừng nhổ cỏ lùng

(23.7.2022 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cỏ Lùng và Lúa

23.7 Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30

 Xem chi tiết »
Họ để Người ở đâu?

(22.7.2022 – Thứ Sáu, Lễ thánh Maria Mađalêna)

 Xem chi tiết »
Anh em thật có phúc

(21.7.2022 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tại Sao Dùng Dụ Ngôn

21.7 Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm (Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17)

 Xem chi tiết »
Chúa nhân từ lắm, cứ xin

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Năm – C (Lc 11, 1-13)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa kết quả

(20.7.2022 – Thứ sáu Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trở nên đất tốt

20.7 Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm (Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9)

 Xem chi tiết »
Ai là mẹ tôi?

(19.7.2022 – Thứ ba Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thực Hành Lời Chúa

19.7 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm (St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50)

 Xem chi tiết »
Đòi dấu lạ

(18.7.2022 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dấu lạ

18.7 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm (St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang