Lời Chúa

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa

(5.6.2018 – Thứ ba Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tảng đá góc

(04.6.2018 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trái tim đầy xót thương

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Ed 34, 11-16; Rm 5,5-11; Lc 15, 3-7)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu trao ban sự sống

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ- B (Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

 Xem chi tiết »
Tảng đá góc tường

Thứ Hai trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm (2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12)

 Xem chi tiết »
Tình Chúa tình người

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ THÁNH TÂM NĂM B (Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37

 Xem chi tiết »
Hiệp thông với Chúa để cảm thông với tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ (CN 09 THƯỜNG NIÊN B) – (Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26)

 Xem chi tiết »
Thanh tẩy tâm hồn

Thứ Sáu - Thánh Justin, Tđ (1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26)

 Xem chi tiết »
Không biết

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm ( Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33

 Xem chi tiết »
Ở lại với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể

Lễ Mình Máu Thánh Chúa ( Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang