Lời Chúa

Hãy đến để ăn bánh trường sinh

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40)

 Xem chi tiết »
Đến với Tôi, tin vào Tôi

(18.4.2018 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh ban sự sống cho thế giới

(17.4.2018 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nếm hưởng Bánh Trường Sinh

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35)

 Xem chi tiết »
Bánh hằng sống

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh ( Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29 )

 Xem chi tiết »
Lương thực thường tồn

(16.4.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B)

 Xem chi tiết »
Làm chứng về mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B (Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại việc Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ. Lần hiện ra đặc biệt này, Ngài ban cho các ông ơn bình an, soi sáng cho các ông am hiểu Kinh Thánh và ra lệnh cho các ông phải làm chứng nhân về sự chết và sự phục sinh của Ngài.

 Xem chi tiết »
Làm chứng về Thầy

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh ( Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48)

 Xem chi tiết »
Hãy tin vì có Chúa ở cùng

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh ( Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21)

 Xem chi tiết »
Quảng đại như em bé

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh (Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15)

 Xem chi tiết »
Chính Thầy đây

(14.4.2018 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ăn bao nhiêu tùy ý

(13.4.2018 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Từ người bỏ cuộc trở nên Sứ giả Tin Mừng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B ( Lc 24, 35 – 48 )

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang