Lời Chúa

Để Làm chứng cho Vua Quan

(24.11.2017: Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo VN)

 Xem chi tiết »
Không thuộc về thế gian

(19.11.2017 – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam)

 Xem chi tiết »
Chết vì yêu!

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI

(19.11.2017 – Chúa nhật 33 Thường niên, năm A)

 Xem chi tiết »
Các Thánh tử đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

 Xem chi tiết »
Tử đạo trong thế kỷ 21

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
Vạn Tuế Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Kn 3,1-9; Rm 8, 31b-39; Mt 10, 28-33)

 Xem chi tiết »
Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên

Suy niệm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Xem chi tiết »
Không được nản chí

(18.11.2017 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm chứng cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) (2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A

Theo truyền thống các nước Cận Đông, những ông chủ giàu có, trước khi đi xa thường giao tài sản cho các đầy tớ của mình. Số lượng tài sản được giao ít hay nhiều tùy thuộc vào khả năng của từng người. Đó là nội dung dụ ngôn “những nén bạc” mà chúng ta vừa nghe Thánh Mathêu tường thuật lại.

 Xem chi tiết »
Nhìn lại bản thân

Thứ Sáu XXXII TN (Lc 17, 26-37)

 Xem chi tiết »
Được đem đi, bị bỏ lại

(17.11.2017 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa

(16.11.2017 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang