Lời Chúa

Hướng lòng với Mẹ để lên trời

Thứ Ba tuần XIX TN - Đức Mẹ lên Trời (Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)

 Xem chi tiết »
Để khỏi làm cớ sa ngã

(14.8.2017 – Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kìa Bà nào

“Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, Uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai?” (Hoàng Diệp)

 Xem chi tiết »
Chọn Thiên Chúa hay con người

Thứ Hai tuần XIX TN - Thánh Maximiliano Kolbe (Mt 17, 22-27)

 Xem chi tiết »
Thầy đây! Đừng sợ!

Chúa nhật tuần XIX TN (Mt 14, 22-33)

 Xem chi tiết »
Xin nâng đỡ lòng tin yếu kém

Thứ Bảy tuần XVIII TN ( Mt 17, 14-20)

 Xem chi tiết »
Mẹ Về Trời, Hy Vọng Và Hạnh Phúc Của Chúng Ta

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (Lc 1, 39-56)

 Xem chi tiết »
Tín thác vào quyền năng Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A (1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33)

 Xem chi tiết »
Xin Cho Con Ði Trên Mặt Nước

(13.8.2017 –Chúa Nhật 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tại anh em kém tin

(12.8.2017 – Thứ bảy Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ chính mình

(11.8.2017 – Thứ sáu Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Được gọi vào con đường thánh giá

Tôi thấy đời linh mục phải rất tỉnh thức, kẻo có những khổ đau mà không phải hy sinh vì Chúa. Cũng như có những tình yêu lại thiếu vắng hy sinh có giá trị của Thánh Giá.

 Xem chi tiết »
Từ bỏ mình vác Thập Giá

Thứ Sáu tuần XVIII TN - Thánh Clara - Mt 16, 24-28

 Xem chi tiết »
Như hạt lúa gieo vào lòng đất

Thứ Năm tuần XVIII TN - Thánh Lorenxo - Ga 12, 24-26

 Xem chi tiết »
Mang nhiều hoa trái

(10.8.2017 – Thứ Tư, Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang