Lời Chúa

Loan báo Tin Mừng

(25.4.2018 – Thứ Tư – Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Cành tín hữu - Cây Giêsu

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B ( Ga 15, 1 - 8 )

 Xem chi tiết »
Ra đi loan báo Tin Mừng

Thánh Máccô, Thánh Sử (Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50)

 Xem chi tiết »
Không ai cướp được chúng

(24.04.2018 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi là cửa cho chiên

(23.4.2018 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Can đảm khước từ nền kinh tế loại trừ

Trong tháng 4 này ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho giới hữu trách tư tưởng và quản trị kinh tế có can đảm khước từ một nền kinh tế loại trừ và biết rộng mở cho các con đường mới.

 Xem chi tiết »
MỤC TỬ NHÂN LÀNH

(22.4.2018 – Chúa nhật 4 Phục sinh – Chúa nhật Chúa chiên lành)

 Xem chi tiết »
Anh em cũng muốn bỏ đi sao?

(21.4.2018 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Cho chiên được sống và sống dồi dào

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B (Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18)

 Xem chi tiết »
Tin vào bánh hằng sống

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69)

 Xem chi tiết »
Chúa là Mục tử và là người phục vụ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B ( Ga 10, 11 – 18 )

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Đức Giêsu tự xưng mình là mục tử nhân lành. Ngài biết từng con chiên, yêu thương chăm sóc và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên.

 Xem chi tiết »
Bánh hằng sống

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59)

 Xem chi tiết »
Khát khao sự sống thần linh

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51)

 Xem chi tiết »
Nhờ tôi mà được sống

(20.4.2018 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha lôi kéo

(19.4.2018 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang