Lời Chúa

Mạnh dạn đến với Chúa Chúa để được chữa lành

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 4, 1-5. 11; Mc 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa và Lòng chạnh thương

19/01/2019 - Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17)

 Xem chi tiết »
Nhờ Mẹ đến với Chúa

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C (Is 62, 1-5; 1 Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Ăn theo thuở - Ở theo thời

21/01/2019 - Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (Dt 5, 1-10; Mc 2, 18-22)

 Xem chi tiết »
Kêu gọi người tội lỗi

(19.01.2019 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
HỌ HẾT RƯỢU RỒI

(20.1.2019 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(18.01.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(17.01.2019 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ vững tin vào tình thương của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C (Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11)

 Xem chi tiết »
Hãy đến những làng mạc...

16/01/2019 - Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39)

 Xem chi tiết »
Bà phục vụ các ngài

(16.01.2019 - thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng dùng quyền lực mà thống trị

15/01/2019 - Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28)

 Xem chi tiết »
Đấng thánh của Thiên Chúa

(15.01.2019 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thấy – Gọi – Bỏ – Theo

(14.1.2019 – Thứ hai Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang