Lời Chúa

Người nhỏ nhất

(28.09.2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hối hận nên lại đi

(27.09.2020 – Chúa nhật Tuần 26 Thường niên Năm A)

 Xem chi tiết »
Kinh Mân Côi

Tháng 10, tháng Mân Côi lại về. Tôi muốn viết một chút về kinh Mân Côi dưới góc độ Lời Chúa trong Kinh Mân Côi.

 Xem chi tiết »
Nghe và lờ!

Chúa nhật tuần XXVI (Mt 21,28-32)

 Xem chi tiết »
Đừng ác nhân

27/09/2020 Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên (Mt 21, 28-32)

 Xem chi tiết »
Không hiểu lời đó

(26.9.2020 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đón nhận khổ đau

26/09/2020 Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 44b-45)

 Xem chi tiết »
Những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM – A (Mt 21, 28-32)

 Xem chi tiết »
Sám hối và tin - Điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32)

 Xem chi tiết »
Anh em bảo Thầy là ai?

(25.9.2020 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(24.9.2020 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống niềm tin vào Chúa

25/09/2020 Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 18-22)

 Xem chi tiết »
Dấu hỏi cho người khác

24/09/2020 Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 7-9)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(23.9.2020 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Rao giảng Tin Mừng

23/09/2020 Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 1-6)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang