Lời Chúa

Không xứng với Thầy

(16.7.2018 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ngài gọi và sai đi

(15.7.2018 – Chúa nhật 15 Thường niên, Năm B)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa trên con đường từ bỏ

Thứ Hai trong tuần thứ XV TN ( Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; 11:1)

 Xem chi tiết »
Anh em đừng sợ

(14.7.2018 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thanh thoát để lên đường rao giảng Tin Mừng

Chúa nhật XV TN (Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13)

 Xem chi tiết »
Hòa bình trong chân lý

THỨ HAI(Mt 10, 34 - 42; 11, 1)

 Xem chi tiết »
Căn tính và tinh thần của người thừa sai

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, B (Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13)

 Xem chi tiết »
Chứng nhân giá trị hơn thầy dạy

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)

 Xem chi tiết »
Khôn như rắn - Đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu tuần XIV TN (Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23)

 Xem chi tiết »
Đừng sợ

Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt - Thứ Bảy tuần XIV TN (Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33)

 Xem chi tiết »
Vì Danh Thầy

(13.7.2018 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang