Lời Chúa

Từ khổ nghiệm cha Piô nhìn ngược về khổ nghiệm Đức Giêsu

Dâng thánh lễ, đó là niệm tưởng cái chết cứu chuộc của Thầy. Thánh Piô, quen gọi Cha Piô, suốt 50 năm dài đã sống đúng ý nghĩa ấy của thánh lễ, khi mà khổ nghiệm Năm dấu thánh của cha buộc liền với Thánh Thể và bàn thờ.

 Xem chi tiết »
Anh em bảo Thầy là ai?

(24.9.2021 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu là ai đối với tôi?

24 18 X Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. (Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.)

 Xem chi tiết »
Đừng có phe nhóm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - B (MC 9,38-43.45.47-48)

 Xem chi tiết »
Cần tránh thói bè phái cục bộ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 TN B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48)

 Xem chi tiết »
Dấu chỉ cho mọi người

23 17 Tr Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. (Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để trở nên người loan báo Tin mừng

(Suy niệm Lời Chúa ngày thứ 4 sau CN 25 TNB)

 Xem chi tiết »
THÁNH ALÊXÙ

(Tiễu sử Thánh Alexis)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(22.9.2021 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lệnh Truyền Giáo

22 16 X Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. (Er 9,5-9; Lc 9,1-6.)

 Xem chi tiết »
Đáp lại tiếng Chúa và trở nên sứ giả loan báo Tin mừng

(Suy niệm lễ Thánh Ma-thêu, Tông Đồ, tác giả sách Tin mừng)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa như thánh Matthêu

21 15 Đ Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. (Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2021 – Thứ Ba, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Cách thức anh em nghe

(20.9.2021 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ánh sáng sẻ chia

Nhắc đến ánh sáng, ắt hẳn mỗi chúng ta đều nhận thức được vai trò quan trọng của nó trong đời sống thường ngày. Đối với con người, ánh sáng đó là khởi nguồn của sự sống và sinh tồn, giúp cho con người thích nghi với các sự vật, hiện tượng, hơn nữa ánh sáng giúp con người duy trì và phát triển mọi chiều kích trong cuộc sống.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang