Lời Chúa

Tôi là nữ tì của Chúa

(22.8.2019 – Thứ Tư, Đức Maria Nữ vương)

 Xem chi tiết »
Tiệc cưới đã sẵn sàng

(22.8.2019 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa công bằng

21 21 Tr Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. - (Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.)

 Xem chi tiết »
Vì tôi tốt bụng

(21.8.2019 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Từ Đức Ky-tô hoàn vũ đến cứu độ trong các tôn giáo

Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể hòng cứu vớt toàn loài người, Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái, tách hẳn họ ra khỏi dân ngoại cùng với tín ngưỡng và thờ tự thấp hèn của đám dân này. Nên mệnh lệnh quan trọng của Chúa trong Giao Ước cũ là cấm ngặt Israen sống chung với họ và lây nhiễm những tệ tục như sát tế đồng nam, đồng nữ[1] (Tv.106 (105}.35-38).

 Xem chi tiết »
Lạc đà qua lỗ kim

(20.8.2019 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cẩn thận với của cải

20 20 Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.)

 Xem chi tiết »
Tôi còn thiếu điều gì?

(19.8.2019 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vật chất không là tất cả

19 19 X Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. (Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.)

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(18.08.2019 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lửa tình yêu

18/08 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53. )

 Xem chi tiết »
Để trẻ em đến với Thầy

(17.8.2019 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy trở nên như trẻ nhỏ

17/08 X Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. (Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.)

 Xem chi tiết »
Một xương một thịt

(16.8.2019 – Thứ sáu Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Maria thật diễm phúc hơn mọi người phụ nữ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Kh 11,19a. 12,1-6a,10ab; 1 Cr 15,20-27;Lc 1,39-45)

 Xem chi tiết »
Chung thủy & Thủy chung

16/08 X Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. (Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang