Lời Chúa

19/04 Thứ ba tuần bát nhật Phục Sinh

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

 Xem chi tiết »
18/04 Thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh

Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

 Xem chi tiết »
17/04 Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 Xem chi tiết »
16/04 Thứ bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại"

 Xem chi tiết »
15/04 Thứ sáu Tuần Thánh

..để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: “Ta khát!” Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất”.

 Xem chi tiết »
14/04 Thứ năm Tuần Thánh

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.

 Xem chi tiết »
13/04 Thứ tư Tuần Thánh

“Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

 Xem chi tiết »
12/04 Thứ ba Tuần Thánh

“Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”.

 Xem chi tiết »
11/04 Thứ hai Tuần Thánh

“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

 Xem chi tiết »
10/04 Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

 Xem chi tiết »
09/04 Thứ bảy tuần V Mùa Chay

" để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối."

 Xem chi tiết »
08/04 Thứ Sáu tuần V Mùa Chay

“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

 Xem chi tiết »
07/04 Thứ năm tuần V Mùa Chay

Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng

 Xem chi tiết »
06/04 Thứ tư tuần V Mùa Chay

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. "

 Xem chi tiết »
05/04 Thứ ba tuần V Mùa Chay

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang