Lời Chúa

26/05 Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.

 Xem chi tiết »
25/05 Thứ tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai.

 Xem chi tiết »
24/05 Thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.

 Xem chi tiết »
23/05 Thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy.

 Xem chi tiết »
22/05 Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.

 Xem chi tiết »
21/05 Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con.

 Xem chi tiết »
20/05 Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.

 Xem chi tiết »
19/05 Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

 Xem chi tiết »
18/05 Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì.

 Xem chi tiết »
17/05 Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.

 Xem chi tiết »
16/05 Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.

 Xem chi tiết »
15/05 Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau.

 Xem chi tiết »
13/05 Thứ sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

 Xem chi tiết »
12/05 Thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy.

 Xem chi tiết »
11/05 Thứ tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang