Lời Chúa

24/06 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm C

‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’

 Xem chi tiết »
24/06 Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

 Xem chi tiết »
23/06 Thứ năm tuần XII thường niên

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá.

 Xem chi tiết »
22/06 Thứ tư tuần XII thường niên

Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.

 Xem chi tiết »
21/06 Thứ ba tuần XII thường niên

Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!

 Xem chi tiết »
20/06 Thứ hai tuần XII thường niên

Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi?

 Xem chi tiết »
19/06 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C

Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

 Xem chi tiết »
18/06 Thứ bảy tuần XI thường niên

Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

 Xem chi tiết »
17/06 Thứ sáu tuần XI thường niên

Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời.

 Xem chi tiết »
16/06 Thứ năm tuần XI thường niên

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 Xem chi tiết »
15/06 Thứ tư tuần XI thường niên

Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con

 Xem chi tiết »
14/06 Thứ ba tuần XI thường niên

Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời.

 Xem chi tiết »
13/06 Thứ hai tuần XI thường niên

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

 Xem chi tiết »
11/06 Thánh Ba-na-ba Tông đồ

Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

 Xem chi tiết »
11/06 Thứ bảy tuần X thường niên

Ðừng thề chi cả, nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra.

 Xem chi tiết »
10/06 Thứ sáu tuần X thường niên

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang