Lời Chúa

02/10 Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

 Xem chi tiết »
01/10 Thánh Tê-rê-xa Hài Ðồng Giêsu, trinh nữ. Lễ kính

Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

 Xem chi tiết »
30/09 Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

 Xem chi tiết »
29/09 Các Tổng Lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en. Lễ kính

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

 Xem chi tiết »
28/09 Thứ tư tuần XXVI thường niên

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”.

 Xem chi tiết »
27/09 Thứ ba tuần XXVI thường niên

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người.

 Xem chi tiết »
26/09 Thánh Cót-ma và thánh Ða-mi-a-nô, tử đạo

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

 Xem chi tiết »
25/09 Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C

‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ.

 Xem chi tiết »
24/09 Thứ bảy tuần XXV thường niên

“Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.

 Xem chi tiết »
23/09 Thứ sáu tuần XXV thường niên

Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

 Xem chi tiết »
22/09 Thứ năm tuần XXV thường niên

“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”.

 Xem chi tiết »
21/09 Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

 Xem chi tiết »
20/09 Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

 Xem chi tiết »
19/09 Thứ hai tuần XXV thường niên

Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng

 Xem chi tiết »
18/09 Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C

Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

 Xem chi tiết »
17/09 Thứ bảy tuần XXIV thường niên

Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang