Lời Chúa

24/09 Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

 Xem chi tiết »
23/09 Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 Xem chi tiết »
22/09 Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

 Xem chi tiết »
21/09 TẾT TRUNG THU

15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 Xem chi tiết »
21/09 THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

 Xem chi tiết »
20/09 Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

 Xem chi tiết »
19/09 Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

 Xem chi tiết »
18/09 Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

 Xem chi tiết »
17/09 Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài.

 Xem chi tiết »
16/09 Thứ Năm Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

...tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi.”...

 Xem chi tiết »
15/09 Ðức Mẹ Sầu bi, Lễ nhớ

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 Xem chi tiết »
14/09 Suy tôn Thánh giá. Lễ kính

“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 Xem chi tiết »
13/09 Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ bắt buộc

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

 Xem chi tiết »
12/09 Chúa Nhật Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

29 Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

 Xem chi tiết »
11/09 Thứ Bảy Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

 Xem chi tiết »
10/09 Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

“Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang