Lời Chúa

25/01 Thánh Phao-lô Trở Lại, Lễ kính

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."

 Xem chi tiết »
24/01 Thứ Hai Tuần III - Mùa Thường Niên

28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”

 Xem chi tiết »
23/01 Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

 Xem chi tiết »
22/01 Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

 Xem chi tiết »
21/01 Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ.

 Xem chi tiết »
20/01 Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

...các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

 Xem chi tiết »
19/01 Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

 Xem chi tiết »
18/01 Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

 Xem chi tiết »
17/01 Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.

 Xem chi tiết »
16/01 Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 Xem chi tiết »
15/01 Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 Xem chi tiết »
14/01 Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
13/01 Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.

 Xem chi tiết »
12/01 Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

 Xem chi tiết »
11/01 Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

 Xem chi tiết »
10/01 Thứ Hai Tuần I - Mùa Thường Niên

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang