Lời Chúa

06/07 - Thứ hai Tuần 14 Mùa Thường Niên

Vì bà nghĩ thầm rằng: “Nếu tôi chạm được đến áo Người thôi, tôi sẽ được chữa lành”. 22 Chúa Giêsu quay lại, thấy bà ta, liền nói: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu chữa con”. Và vào giờ đó, người đàn bà đã được chữa lành.

 Xem chi tiết »
05/07 - Chúa Nhật Tuần 14 Mùa Thường Niên

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

 Xem chi tiết »
04/07 - Thứ Bảy Tuần 13 Mùa Thường Niên

16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải thêm vào sẽ co lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da sẽ bị rách, rượu đổ ra, và bầu da bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và như vậy giữ được cả hai”.

 Xem chi tiết »
03/07 - THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

 Xem chi tiết »
02/07 - Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 Xem chi tiết »
01/07 - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?”

 Xem chi tiết »
30/06 - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

 Xem chi tiết »
29/06 - THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ,TÔNG ĐỒ, lễ trọng

“Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

 Xem chi tiết »
28/06 - Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa ThườngNiên

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

 Xem chi tiết »
27/06 - Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

 Xem chi tiết »
26/06 - Thứ Sáu Tuần XII - MùaThường Niên

Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong.

 Xem chi tiết »
25/06 - Thứ Năm Tuần XII - Mùa Thường Niên

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

 Xem chi tiết »
24/06 - SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ, lễ trọng

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.”

 Xem chi tiết »
23/06 - Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

 Xem chi tiết »
22/06 - Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.

 Xem chi tiết »
21/06 - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang