Lời Chúa giải phóng con người

3/28/2012 12:16:26 AM
(Thứ 4 sau Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

Ga8_31-42.jpg 

Dn 3,14-20.24-25.28
Tc Dn

Ga 8,31-42
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? "34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.35Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.36Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.38Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói."39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."

Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một cha: đó là Thiên Chúa
42Đức Giê-su bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.


Suy niệm

Đức Giêsu nói: “Nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do”(Ga 8,36: Tin Mừng). Được tự do không phải chỉ như dân Do Thái thoát nô lệ Ai Cập, mà được thoát khỏi án phạt của tội lỗi do Lề Luật gây ra. Bởi vì tất cảmọi loại Lề Luật, kể cả Luật “Kinh Thánh cũng giam người ta trong tội, Kinh Thánh chỉ có giá trị như một quản giáo dẫn ta đến gặp Đức Giêsu, để Ngài giải phóng ta thoát án phạt của Lề Luật” (x Gl 3,22.24). Thánh Phaolô xác quyết như thế vì bản thân ông trước đó là một Biệt phái triệt để cẩn thủ giữ Luật Môsê, ông tưởng mình đã là người công chính, nhưng sau khi ông thuộc về Chúa Kitô, ông mới khám phá ra rằng: Luật nào cũng giam người ta trong tội, vì mọi Luật đều nhằm hai mục đích:

• Điều xấu cấm ta không được làm.
• Điều tốt buộc ta phải làm.

Trong thực tế, không ai có thể nói: Mọi điều xấu tôi tránh được hết, nhưng ít hay nhiều đã vi phạm hoặc nặng hoặc nhẹ ; điều tốt cũng chẳng ai có thể chu toàn, bởi vì khi làm, khi bỏ, hoặc làm thiếu chu đáo. Chỉ duy Đức Giêsu, Ngài có hai bản tính: Thiên tính và nhân tính, nhưng vô tội (x Dt 7,26). Và Ngài là Chủ Lề Luật, Ngài có quyền ra Luật, thì Ngài cũng có quyền thay đổi Luật. Thí dụ: ngay từ lúc nhập thể, Ngài được sinh ra mà không cần dựa vào Luật trống mái, chỉ một mình Đức Maria sinh Ngài làm người tuyệt hảo không ai sánh bằng (x Lc 1,26t) ; Luật chữa bệnh cần phải giữ vệ sinh và cho thuốc, thế mà Đức Giêsu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh, Ngài nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn, và bôi vào mắt anh rồi bảo đi rửa ở hồ Siloam là được sáng mắt (x Ga 9) ; Luật buộc phải nghỉ việc ngày sabat, vì đó là Ngày Thánh, nhưng Đức Giêsu lại chữa lành bệnh nhân vào ngày này (x Mt 12,9 ; Lc 13,10 ; 14,1t ; Ga 5,1t ; 6,4 ; 9,16), vậy mà ai cũng phải tấm tắc khen ngợi: “Ngài làm mọi việc tốt đẹp”(Mc 3,1-6 ; 7,37). Đặc biệt nhất là không ai thắng được Luật phải chết, nhưng Đức Giêsu chỉ bị giết và được an táng trong mồ ba ngày, sau Ngài sống lại tiến vào vinh quang vĩnh cửu (x Ga 20).

Đây là lý do chỉ mình Đức Giêsu có quyền chia chiến thắng Lề Luật cho chúng ta. Vì thế chỉ Ngài mới có quyền nói: “Ta cho các ngươi tự do thì các ngươi mới đích thực là được tựdo” (Ga 8,36: Tin Mừng). Sự thật này Đức Giêsu khẳng định trước tòa án Roma: “Tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37), vì trước đó Ngài đã nói với người Do Thái: “Nếu các ông lưu lại trong Lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ông được tự do” (Ga 8,31-32: Tin Mừng). Mà ta chỉ thực sự lãnh nhận Lời Chúa một cách chính xác và trực tiếp qua Phụng Vụ Hội Thánh cử hành (x Dt 1,1-2), và được hiệp thông với Thịt Máu Chúa Giêsu Phục Sinh, nên Lời đã trở thành xương thịt ta, có thế “chúng ta mới được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Vì Luật được ban qua Mô-sê, nhưng ơn nghĩa và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Nhờ Lời Chúa, chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa không do ý muốn của nam nhân nhưng do bởi Thiên Chúa, để chúng ta được trở thành con Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô” (x Ga 1,1-18).

Do đó Đức Giêsu cảnh báo những kẻ chống đối Ngài: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông” (Ga 8,34-37: Tin Mừng).

Để minh họa Lời Chúa (Chân Lý) đã thấm vào lòng ai thì người đó được ơn giải phóng. Đan cử: Ba chú bé Sát-rác, Mê-sắc, A-vết Nơ-gô không chịu thờ thần của vua Babylon đúc ra, các chú chỉ tuân giữ Lề Luật Môsê, nhất quyết không tuân lệnh vua, các chú nói: “Thiên Chúa có cứu chúng tôi khỏi tay độc ác của vua hay không, đó là việc của Chúa, còn chúng tôi chỉ tuân giữ Luật Môsê chỉ duy thờ một mình Chúa, chứ không thểthờ thần của vua”. Vì thế vua cho đốt lò lửa nóng gấp bảy lần quăng các chú vào đó. Lạ thay trong lò lửa, vua không chỉ thấy ba chú mà còn thấy một người thứ tư dáng vẻ xinh đẹp như Con Thiên Chúa, đang khoác tay ba chú nhảy nhót,, chúc tụng Thiên Chúa. Điều ấy làm vua kinh ngạc, ông cho lôi các chú ra, thì chỉ thấy có ba chú. Vua chứng kiến phép lạ này liền ban sắc chỉ cho toàn đế quốc Babylon: “Ởdưới gầm trời này không có thần nào cao cả bằng Thần của người Do Thái, và từnay ai xúc phạm đến vị Thần này, dòng tộc của nó sẽ bị tru diệt” (x Dn 3,14-28: Bài đọc).

Như thế ba chú bé chỉ được một vị thần dáng dấp Con Thiên Chúa đến nắm lấy tay các chú, gìn giữ các chú an toàn trong lò lửa nóng bỏng chưa từng thấy, vẫn thua xa ngày hôm nay, mỗi khi ta dự Thánh Lễ cách trọn vẹn nghe Lời và rước Lễ, ta được thông hiệp cùng một sự sống với Ba Ngôi Thiên Chúa (x Ga 6,57), cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt với Đức Kitô Giêsu (x Dt 2,11.14), đến nỗi Đức Giêsu còn hứa cho những ai thuộc về Ngài: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12).

Đảng cộng sản vô thần khai sinh tháng 10 năm 1917, nhưng đã tự “thắt cổ” ngày 25 tháng 12 năm 1991, mới thọ được 74 tuổi, chưa tới tuổi hưu (75) đã chết một cách nhục nhã. Sự cố thê lương này đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II tiên báo 15 tháng trước đó: Vào tháng 9 năm 1990, dịp Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Pháp, trong một bữa tiệc thân mật, ông André Frossard thuộc Hàn Lâm Viện Pháp đặt câu hỏi với Đức Giáo hoàng:

- Thưa ngài, nếu ngài chỉ muốn dùng một Lời Kinh Thánh để nói với thế giới hôm nay, thì ngài dùng câu nào ?

Câu hỏi đó đặt ra thì ai cũng đoán trước thế nào Đức Giáo hoàng cũng lấy Lời Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Thế nhưng Đức Giáo hoàng nói :

- Tôi chỉ muốn nhắc lại với thế giới hôm nay Lời Đức Giêsu đã nói: “Các ngươi sẽ biết sự thật (Lời Chúa) và sự thật sẽ giải phóng các ngươi” (Ga 8,32).

Ngờ đâu vào đúng ngày lễ Chúa Giáng Sinh (25-12-1991), Tổng Bí Thư của Đảng cộng sản quốc tế là ông Gorbachov tuyên bố từ chức và giải tán Đảng cộng sản. Tức khắc cả khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Đúng như lời Đức Giáo hoàng đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng con người”.

Thật “hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15: Tung Hô Tin Mừng), như Lời đã lưu lại trong tâm hồn ông Gorbachov, xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu, đem ơn giải phóng đến cho mọi người thoát ách độc quyền Đảng trị của cộng sản vô thần, để cùng lớn tiếng tung hô Chúa: “Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời” (Dn 3,52b: Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Chúa Giêsu nói: “Ai lưu lại trong Lời của tôi, người ấy thực là môn đệ của tôi, Lời sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,31-32).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang