Lời Chúa đánh gục thần chết

3/28/2012 8:40:55 PM
(25.3.2012 – Thứ 5 sau Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

jesus.jpg 

St 17,3-9
Tv 104

Ga 8,51-59
51Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái : “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." 52 Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.

53
Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? "54 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.55Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ."

57
Người Do-thái nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! "58Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! "

59
Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.


Suy niệm

Đức Giêsu khẳng định : “Ai tuân giữ Lời Tôi thì đời đời không thấy sự chết”(Ga.8,51). Hôm nay nếu có ái nói như thế, ta cũng sẽ nói : Mày là thằng khùng! Do đó chẳng lạ gì người Do Thái kết án Đức Giêsu : “Quân Samari lạc đạo, kẻ bị quỷ ám!” (Ga 8,48). Họ phẫn nộ khi đặt câu hỏi : “Abraham cha chúng tôi đã chết và các ngôn sứcũng đã chết, thế mà ông dám nói : ai giữ Lời tôi thì đời đời không phải chết ? Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” (Ga 8,51-53 : Tin Mừng)

 

Chúng ta muốn hiểu được Lời Đức Giêsu xác định như trên, thì phải biết rằng cái chết thể lý do Chúa đã ấn định chung cho kiếp người và loài vật như nhau (x Gv 3,18-19). Nhưng ai được Thần Khí Chúa ở cùng, thì dù có chết cũng chỉ là giấc ngủ. Vì thế con gái ông Giairo đã chết, Đức Giêsu thấy người ta thổi kèn đánh trống và khóc lóc inh ỏi, Ngài bảo họ : “Con bé đâu có chết, nó ngủ đó thôi”, người ta cười rộ chế nhạo Ngài! (x Mc 5,39). Cả khi anh Ladarô đã được an táng trong mộ bốn ngày đã bốc mùi, Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ : “La-da-rô đã an nghỉ, Thầy phải đi đánh thức dậy” (Ga 11,11) ; người Công Giáo dựa vào Kinh Thánh tin rằng : Chỉ có tội gây ra sự chết. Vì “lương bổng của tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 6,23 – Bản dịch NTT) ; Cũng thế, tác giả sách Khôn ngoan viết : “Đừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết, chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,12-13).

 

Vậy Lời Đức Giêsu khẳng định : “Ai giữ Lời tôi thì đời đời không thấy sự chết”, ta phải hiểu theo ba nghĩa :

 

1/ AI SỐNG LỜI CHÚA, ĐƯỢC CHÚA GÌN GIỮ THOÁT TAY TỬ THẦN.

 

Cụ thể:

- Ba chú bé không chịu thờ thần của vua, nên vua đã cho đốt lò lửa nóng gấp 7 lần, trói các chú lại và quăng vào đó. Thế mà lửa chỉ làm đứt dây trói các chú, chứ một sợi tóc trên đầu các chú không bị lửa tèm. Vì lúc ấy có thần sứ của Thiên Chúa đến sinh hoạt với các chú trong lò lửa, khiến ai cũng thấy có bốn người cùng reo vui tạ ơn Thiên Chúa. Phép lạ ấy khiến vua từ bất giờ chẳng những không bắt các chú phải thờ thần của vua, mà lại ra sắc chỉ trên toàn đế quốc Babylon phải tôn thờ Giavê, Thần của ba chú (x Dn 3).

 

- Ông Phaolô hết lòng rao giảng Lời Thiên Chúa, ông bị người ta ném đá cho chết, họ đã lôi xác ông vứt bỏ ngoài thành. Thế mà ông lại chỗi dậy tiếp tục đi rao giảng, không chút sợ hãi ! (x Cv 14,19-20).

 

- Anh Êutykho nghe ông Phaolô giảng đến quá nửa đêm, anh buồn ngủ chúc đầu từ lầu ba xuống đất, mọi người thấy anh đã chết ! Thế mà ông Phaolô cứ tiếp tục giảng mãi tới sáng mới dứt, mọi người ra về, anh Êutykhô cũng chỗi dậy vui vẻ ra về với mọi người ! (x Cv 20,7t).

2/ AI CÓ TÂM NGHE LỜI CHÚA, MỚI KHÁM PHÁ RA TỘI MÌNH, NÊN BIẾT SÁM HỐI XIN CHÚA THƯƠNG XÓT, NGƯỜI ẤY TRỞ NÊN THỦ LÃNH DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NGUỒN SỐNG DỒI DÀO.

 

Thực vậy,

Lời Chúa như tấm gương soi mặt linh hồn (x Gc 1,23), nghĩa là ngang qua Lời Chúa,ta biết mình có tội (x Rm 7,7), do đó sinh lòng sám hối xin Chúa thương xót, thì lại được Chúa làm cho nên công chính hơn người làm nhiều điều tốt mà không biết sám hối khi lầm lỗi. Loại người này dù có đến khoe công đức với Chúa, Ngài cũng đuổi về tay không ! (x Lc 18,9-14). Nhưng ai thành tâm sám hối tội mình, thì lại được Chúa ban ơn đặc biệt, cụ thể như :

 

- Chỉ có ông Phêrô là một trong Nhóm Mười Hai đã nhận tội mình trước mặt Thầy Giêsu, không dám xin Thầy đến gần (x Lc 5,8). Tưởng rằng vì đức tính này, mà Đức Giêsu đã chọn ông làm Giáo hoàng tiên khởi, Ngài trao cho ông có quyền đóng, mở cửa Nước Trời tùy ý (x Mt 16,18-19).

 

- Ông Phaolô, một kẻ độc ác hơn rắn lục, hơn chó sói, vì đã xông đến Đama bách hại người Công Giáo. Nhưng sau khi ông được nghe Lời Đức Giêsu nói : “Saulo, Saulo, sao ngươi bắt bớ Ta? Ta là Giêsu, mũi nhọn dí sau lưng,đá lại thì khốn” (Cv 26,14-15). Thế là ông nhận ra sự sai lầm của mình, nên sám hối và xin theo Chúa Giêsu. Chúa đã đặt ông làm thủ lãnh muôn dân, cộng tác với thủ lãnh Phêrô cùng xây dựng Hội Thánh (x Gl 2).

 

- Anh trộm biết sám hối tội mình chấp nhận bị đóng đinh như dịp để đền tội, và anh thưa cùng Đức Giêsu : “Lạy Ngài xin nhớ đến tôi, khi đến trong Nước của Ngài”. Thế là Đức Giêsu đã cho anh theo Ngài vào Thiên Đàng ngay, ngay khi còn treo trên thập giá. Anh này được vào Thiên Đàng trước những người đầy nhân đức (x Lc 23,40-43), làm mẫu cho các tội nhân mau quay về với lòng thương xót của Chúa.

 

3/ NHỜ TIN VÀ SỐNG LỜI CHÚA MÀ TA ĐƯỢC THAM DỰ VÀO SỰ SỐNG VINH QUANG CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH.

 

Cụ thể: 

Khi tổ phụ Abraham làm theo Lời Chúa, bỏ quê hương đến miền đất lạ (x St 12), Chúa đã lập Giao Ước với ông và ông tin rằng Chúa cho ông được đông con nhiều cháu nhưsao trời, như cát biển, và Chúa còn hứa ban cho dòng giống ông được cư ngụ trên toàn cõi đất Canaan làm sở hữu vạn đại (x St 17,3-9 : Bài đọc). Nếu ta hiểu lời Chúa chúc phúc cho ông Abraham chỉ dừng lại nơi trần thế, thì thật là vô lý, vì không có phụ nữ nào sinh được 100 người con! Mà nếu đông con nhiều cháu, chắc gì được hạnh phúc,có khi lại là tai họa !Nhưng nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, Ngài đã mở cửa Trời cho tổ phụ Abraham vào, cùng với những người đã nhờ Đức Tin của ông mà được tái sinh khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, để kiên trì sống Đức Ái trong Hội Thánh, nghĩa là đã hoàn tất cuộc đời theo thánh ý Chúa ; cả các linh hồn đang được thanh luyện, và các Thánh trên Thiên quốc đang xum họp bên tổ phụ Abraham. Như thế, dù ông Abraham đã khuất đi, nhưng ông vẫn còn tiếp tục sinh con nhờ Đức Tin của ông cho đến ngày cánh chung, thì dòng giống của ông đông không kể xiết, đúng như Chúa đã cho ông Gioan được biết trong thị kiến : “Một đoàn lũ đông đảo không biết cơ man nào mà kể, thuộc mọi nòi giống, dòng họ,tiếng nói, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mình mặc áo chùng trắng tinh, tay cầm tầu lá vạn tuế, và họ kêu lớn tiếng : “Vạn thắng cho Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai và Chiên Con” (Kh 7,9-10). Đoàn lũ những người ấy minh chứng sự sống của tổ phụ Abraham chẳng những không bị tiêu diệt, mà còn triển nở bất tận. Lúc đó mọi người mới hiểu Lời Chúa nói : “Ai giữ Lời Ta, thì đời đời không thấy sự chết” (Ga 8,53c).

 

Vậy Lời Chúa đem lại cho chúng ta nguồn sống vô cùng sung mãn, nên Hội Thánh trong kinh Phụng Vụ buổi Sáng, dạy con cái mình cầu nguyện : “Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa” (Tv 95/94,7b :Tung Hô Tin Mừng). Vì “Giao Ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi” (Tv 105/104,8c : Đáp ca).

 

THUỘC LÒNG

 

Đức Giê-su hứa :

- Ai giữ Lời Ta thì đời đời không thấy sự chết (Ga 8,53c).

- Ai nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời, và không phải đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào cõi sống (Ga 5,24).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang