Lời cầu nguyện xin ơn thi hành ý Chúa với một tấm lòng cởi mở

10/24/2021 5:30:46 PM
Lời cầu nguyện này xin ơn trợ giúp để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa với một tấm lòng cởi mở.

tam-long-coi-mo.jpg

Đôi lúc khi biết được ý muốn của Thiên Chúa, nhưng có thể chúng ta vẫn chưa sẵn lòng làm theo. Có thể Thiên Chúa đang thúc giục chúng ta tiến bước theo một hướng đi nhất định, nhưng chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó. Dưới đây là lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa thêm sức trong việc vâng nghe và làm theo ý muốn của Người.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin làm cho chúng con luôn biết sẵn lòng và mau chóng vâng theo ý Chúa. Xin cũng dạy chúng con biết luôn phụng sự Chúa với lòng chân thành và ngay thẳng. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Trích từ Lời nguyện trong Giờ Kinh Sách, Thứ 6, Tuần XXIX, Mùa Thường Niên)

Theo Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net / aleteia.org)

Lên đầu trang