Lời cầu nguyện xin ơn kiên nhẫn sau khi rước lễ

1/28/2022 2:22:20 PM
Sau khi lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, hãy xin ơn kiên nhẫn trong đời sống hàng ngày của bạn.

ruoc-le.jpg

Tất cả chúng ta đều có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa trong cuộc sống của mình, mặc dù hầu hết chúng ta đều thật sự không “mong muốn” điều đó. Kiên nhẫn có nghĩa là đối mặt với những tình huống bất tiện và khoan dung với người khác, những người thường là nguyên nhân khiến chúng ta phải chờ đợi.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn là chìa khóa trung tâm của đời sống thiêng liêng và đã được nêu gương nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng nhân từ và kiên nhẫn với chúng ta cũng như với nhiều lỗi lầm của chúng ta.

Dưới Đây là lời cầu nguyện xin ơn kiên nhẫn được phỏng theo Sách Lễ Hàng Ngày của Nhà xuất bản Thánh Anrê, một lời cầu nguyện thường được dâng lên sau khi rước lễ để cầu xin Thiên Chúa ban ơn và giúp chúng ta noi gương kiên nhẫn của Người.

Lạy Chúa, Đấng nhờ sự kiên nhẫn của Con Một Chúa

mà dẹp tan sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa,

chúng con xin Chúa cho những mầu nhiệm thánh thiêng nhất,

mà chúng con đã được dự phần,

có thể một lần nữa mang lại cho chúng con ân sủng mà chúng con đã đánh mất,

và xin phòng giữ chúng con mọi lúc, mọi nơi,

để các mầu nhiệm đó thông truyền cho chúng con ơn kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, Amen.

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net / aleteia.org)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang