Lời cầu nguyện của Mùa Giáng Sinh

12/24/2021 10:15:54 AM

christmas.jpg

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.

Chúa là Anh sáng trần gian,

xin tuôn đổ ánh sáng Thần Linh

vào tâm hồn chúng con,

để Thần Linh Chúa hướng dẫn chúng con

trong mọi việc chúng con làm,

mọi lời chúng con nói,

mọi điều chúng con suy tưởng.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến

tuôn đổ trong chúng con ánh sáng Thần Linh.

Và nhờ Thần Linh Chúa hướng dẫn,

chúng con sẽ hiểu rằng:

 

Thủ đô tráng lệ như  Giêrusalem

không sánh nỗi Bêlem quê mùa, hẻo lánh;

 

Cung điện lộng lẫy như đền vua Hêrôđê

không sánh nỗi một máng cỏ của cầm thú;

 

Quyền lực lớn lao như vương quyền Hêrôđê

không bằng sự tầm thường của mục  đồng chăng thú;

 

Trí thức, sự hiểu biết của giáo trưởng và luật sĩ

vẫn kém một ánh sao chẳng biết suy nghĩ, chẳng nói thành lời.

 

Giêrusalem và cả đất Giuđa không xa lạ gì với Bêlem

vẫn không gần gũi

bằng tâm hồn khiêm cung của các đạo sĩ  phương Đông.

 

Lạy Chúa Giêsu,

trong mầu nhiệm Nhập thể và Giáng sinh,

Chúa đã làm đảo ngược mọi trật tự

mà loài người xây dựng,

 

Chúa vẫn làm đảo ngược mọi trật tự ấy,

nên những gì là lộng lẫy, sang giàu, mạnh mẽ

lại không có chỗ chứa đựng Đức Chúa,

Đấng được tuyên xưng là Vua các vua

là Chúa các chúa,

còn hơn thế: là Chúa vũ trụ…

 

Nhưng chỉ cần một hang đá khiêm cung

lại có thể chứa đựng Đấng quyền năng vô biên ấy!

 

Vì thế mà hang đá trở thành cung điện,

còn cung điện chỉ là một thứ hang đá nghèo!

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.

Chúa là Ánh sáng trần gian,

Xin tuôn đổ Ánh sáng Thần Linh

vào tâm hồn chúng con,

để khi hân hoan mừng mầu nhiệm Nhập Thể,

chúng con biết xây dựng lòng mình

thành hang đá Bêlem đơn sơ, bé nhỏ,

không tiếng tăm, không quyền lực,

biết xa tránh mọi cám dỗ thấp hèn,

để được Chúa yêu thích ngự vào.

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập thể,

chúng con nhận ra niềm vui mừng lớn lao

cho những tâm hồn khiêm nhu, nghèo khó.

Vì chính trong sự hèn hạ ấy

mà chúng con có Chúa,

mà chúng con được Chúa yêu thương.

 

Lạy chúa Giêsu, xin hãy đến,

ban ánh sáng Thần Linh;

để nhờ Thần Linh Chúa,

khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh,

chúng con hiểu được mọi ý nghĩa

của sự giàu trong cái nghèo;

và sự nghèo trong cái giàu sang trần thế...

 

 Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang