LỜI CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG VỊ ÂN NHÂN

5/1/2022 7:30:46 PM

Xin Chúa chúc phúc cho họ và tha thứ cho con

 

Lạy Chúa Giêsu đầy yêu thương,

con xin dâng lên Chúa những vị ân nhân

đã giúp con những ngày tháng qua,

đã quan tâm đến nhu cầu của con,

đã tận tâm trong trách nhiệm,

và sẵn sàng hiện diện để giúp đỡ con.

Con xin phó thác họ trong tay Chúa.

 

Con cúi mình nguyện cầu

cho những người có lòng quảng đại,

đã chia sẻ thời gian và tài năng của họ,

đã cho con những lời khuyên giá trị,

đã làm việc hăng hái

trong dự án của con,

đã tin tưởng, hy vọng và ở bên con.

Nguyện xin Chúa chúc lành

và chăm sóc họ,

thưởng công cho họ

cả đời này lẫn đời sau.

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con,

vì con đã thất hứa và có lỗi với họ,

vì bắt họ chờ đợi trong mỏi mòn,

vì khó chịu khi họ quấy rầy con,

vì bực mình khi họ phê bình con,

vì mỉa mai khi họ nhờ vả con.

Con hối tiếc vì đã làm những điều đó.

Xin Chúa lượng thứ cho con:

những lần con đã hét vào mặt họ,

đã quay lưng từ chối họ,

đã đối xử khắt khe với họ,

đã tỏ ra lạnh lùng với họ,

đã bắt họ làm việc quá sức

cho dù họ không được khỏe.

 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho họ,

và xin Chúa tha thứ cho con

về những lỗi phạm

và thiếu sót của con.

Họ là những vị ân nhân của con,

là những người bạn thật sự của con.

Con sẽ luôn nhớ đến

và cầu nguyện cho họ.

Amen.

Lên đầu trang