Lời cảm ơn dễ thương của Đức Tổng Giuse

8/3/2022 7:35:25 PM
Thật bất ngờ, vui cũng như nhiều cảm xúc đọng lại sau Thánh Lễ trọng thể khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp VN sáng ngày 03/08/2022 tại Đền ĐMHCG DCCT Huế.

Rất chân tình và dễ thương, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ngỏ tâm tình của Ngài với cộng đoàn dân Chúa. Lời ngỏ của Đức Tổng Giuse vẫn còn đâu đó và ở lại với những ai hiện diện trong Thánh Lễ cũng như tham dự trực tuyến : 

“Hôm nay, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, tôi thay lời cho các Đức Giám mục cảm ơn những cống hiến quý báu của Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi cũng xin chúc mừng thành công của Dòng Chúa Cứu Thế trong suốt những năm dài của lịch sử Việt Nam.

“Một trong những điều mà tôi rất ấn tượng là hiệu quả hoạt động của DCCT VN… Và đó cũng là điều mà HĐGM VN rất biết ơn DCCT. Thành công của DCCT VN là thành công của tinh thần hiệp hành cộng tác của DCCT. Tôi xin chúc mừng Cha Giám tỉnh và chúc mừng DCCT đã có những cống hiến rất to lớn đối với Giáo hội Việt Nam.”

duc-cha-giuse-nguyen-chi-linh.jpg

Với cộng đoàn dân Chúa, cách đặc biệt là con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện diện trong Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục nói: “Giáo hội của chúng ta là một Giáo hội đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Mỗi đoàn thể và phong trào đều có cách hoạt động của mình. Nhưng tất cả đều hướng về phía trước, tất cả đều lên đường. Tôi cũng mong sao anh chị em vận động mạnh mẽ hơn nữa để Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp càng ngày càng có thêm nhiều thành viên… để lực lượng chiến sĩ lên đường với Đức Mẹ mỗi lúc một nhiều, nhờ đó chúng ta mở mang Nước Chúa mỗi lúc một lan rộng, nhất là chúng ta thể hiện trái tim yêu thương của Đức Mẹ; và chúng ta cũng luôn luôn cứu giúp tất cả những người có mặt trong cuộc đời của chúng ta, cùng chia khung trời và môi trường sống của chúng ta.”

Đức Tổng Giám Mục Giuse cũng kể lại kỷ niệm ngày xưa của Đức Tổng với Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt với Cha Gérard Gagnon khi Đức Tổng còn trẻ. Hình an3j đọng lại nơi Đức Tổng đó là Cha Gérard Gagnon là nhà thừa sai Canada sang Việt Nam nhưng giảng tiếng Việt rất sỏi. Đức Tổng nói Ngài không có cơ duyên đi Dòng Chúa Cứu Thế. 

Thật vậy, đây là tâm tình thật dễ thương và rất chân thành mà Đức Tổng Giuse bày tỏ. Đâu đó ở các Thánh Lễ của Nhà Dòng, các Đức Giám Mục cũng bày tỏ biết ơn cũng như quý mến với Nhà Dòng.

Trong nhiều Thánh Lễ hành hương minh niên tại Kỳ Đồng hay Thái Hà cũng như trong các Thánh Lễ truyền chức linh mục hay phó tế của Tỉnh Dòng, cộng đoàn dân Chúa cũng được nghe lời cảm ơn về sự hiện diện và cộng tác của quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế nơi các giáo phận cùng những tâm tình đơn sơ chân thành của quý Đức Cha với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế. Có Đức Cha gắn bó với Nhà Dòng từ khi còn là một chú giúp Lễ. Hàng năm Đức Cha vẫn về với Nhà Dòng để cầu nguyện cho Thầy lo phòng thánh từ thời Đức Cha giúp Lễ. Có những Đức Cha không quên những ngày tháng lặng lẽ đến nơi hang đá Đức Mẹ ở Kỳ Đồng hay ở Thái Hà Ấp để thầm thĩ nguyện xin.

Mới đây, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum – cũng ngỏ tâm tình thật dễ thương của Đức Cha với Dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn dân Chúa trong Thánh Lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ Anphongso tại Nhà Thờ Plei Chuet của quý tu sĩ linh mục đang phục vụ tại Giáo Phận Kontum. Đức Cha Aloisio nhắc lại kỷ niệm của Đức Cha với Dòng Chúa Cứu Thế vào những năm 1972 khi Đức Cha cùng các chủng sinh Tập Viện của Dòng Chúa Cứu Thế tại Tùng Lâm trong thời gian khó khăn mà Chủng Viện Thừa Sai Kontum mượn để ở.

Trước tâm tình của quý Đức Cha có liên hệ với Dòng Chúa Cứu Thế và đặc biệt của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cảm nhận như là lời kích lệ từ các đấng các bậc trong Hội Thánh để rồi ngày mỗi ngày Hội Dòng càng cố gắng hơn nữa trong sứ vụ của mình. Được nghe lời cảm ơn này từ Đức Tổng, quý tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chắc có lẽ vui vì nhận được ghi nhận cũng như khích lệ từ Đức Tổng Giuse. Cùng với niềm vui trước những lời trân quý này, Dòng Chúa Cứu Thế lại càng phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để sống sứ vụ của mình trong các sứ vụ mà Nhà Dòng được trao phó.

Bên cạnh những Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp còn có những hoạt động mục vụ khác của Tỉnh Dòng như loan báo Tin Mừng cho anh chị em đồng bào sắc tộc, giảng Đại Phúc, Bảo Vệ Sự Sống, Công lý và Hòa Bình, Phòng Phát triển con người toàn diện ... Tất cả mọi hoạt động đều thể hiện sự hiệp nhất, cộng tác của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng như của rất nhiều người. Tất cả những hoạt động đó đều được ghi nhận cũng như nhận được lời cảm ơn, động viên và khích lệ của các đấng các bậc cùng cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin ơn Thánh Chúa, lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Phụ Anphongso cùng các Thánh và các Chân Phúc trong Dòng hộ phù để Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng phát triển như lòng Chúa mong muốn. Cũng ước mong những ai có mối liên hệ cách này hay cách khác cũng như yêu mến Dòng Chúa Cứu Thế thì cùng hiệp nguyện cũng như sẻ chia với Nhà Dòng nhiều hơn nữa để tu sĩ - linh mục Dòng Chúa Cứu Thế mang ơn cứu độ chứa chan nơi Chúa đến cho mọi người cùng ngày mỗi ngày làm cho cả thế giới biết Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang