Loan báo Tin Mừng

10/19/2014 12:09:30 PM
Chúa Giêsu nói: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” (Mc 16:15). Đó vừa là lời mời gọi vừa là mệnh lệnh đối với mọi người, không trừ ai, cả nam-phụ-lão-ấu!

JesusHug.gif  
LÀM SAO LOAN BÁO TIN MỪNG?


Có 3 điều cần phải làm để chia sẻ Phúc âm:


1. Chuẩn bị tinh thần. Hãy học hỏi Lời Chúa, đọc thêm các tài liệu hữu ích để bổ sung kiến thức: “Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý” (2 Tm 2:15).


2. Chuẩn bị tâm hồn. Hãy cầu xin Chúa ban cho trái tim đầy lòng trắc ẩn để cứu giúp người khác: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3:9). Hãy cầu xin Chúa thắp lửa nhiệt thành để nhận biết những điều cần thiết trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu: “Anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn” (Cl 1:10).


3. Chuẩn bị cách thức. Hãy cầu nguyện. Hãy xin Chúa ban cho bạn lòng can đảm nói về Chúa cho những người mình gặp. Hãy xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để bạn có thể làm cho họ những điều họ cần. Hãy cầu xin cho mình là “sứ giả” đã được chuẩn bị để có thể nói với cả lòng nhiệt thành.


LÀM SAO NGƯỜI TA NGHE?


“Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10:14).


Bạn đã đưa ai đến với Đức Kitô? Nếu chưa, tại sao vậy? Có thể bạn nghĩ rằng Thiên Chúa không thể dùng bạn theo cách này, vì bạn có sở trường khác, và điều đó chỉ dành cho một số người được đặc ân để đưa người khác đến với Đức Kitô. Nhưng nếu vậy, tại sao sứ vụ loan báo Tin Mừng được trao cho mọi Kitô hữu? Đức Kitô đã kêu gọi: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19). Nghĩa là tất cả chúng ta đều được kêu gọi để loan báo Tin Mừng.

Thật mầu nhiệm khi Thiên Chúa chọn con người để trao sứ vụ loan báo Tin Mừng, họ là những người giao tiếp với Phúc Âm, những sứ giả của Thiên Chúa.


TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Jesus.org và Crosswalk.com)

Lên đầu trang