Loan báo Tin mừng

9/1/2021 8:20:44 AM
(Suy niệm ngày thứ Tư sau Chúa nhật 22 TNB)

Ngang qua hai bài đọc, chúng ta có thể rút ra một số điểm đặc biệt trong công việc loan báo Tin mừng như sau.

Loan báo Tin mừng xuất phát từ Thiên Chúa,

Chính Thiên Chúa là tác giả, là người khởi xưởng Tin mừng nhằm mục đích cứu độ con người. Điều này, chính Thánh Phaolô đã lưu ý cho cộng đoàn Côlôxê trong bài đọc I (Cl 1,1-8) hôm nay. Quả thật, Thiên Chúa là Đấng đầy yêu thương, Ngài sáng tạo thế giới này và mọi sự nhẳm để con người được sống và hạnh phúc. Ngài đã dùng mọi phương cách, mọi trung gian hầu giúp con người nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Ngài và hưởng nguồn ơn cứu độ.

Loan báo Tin mừng đến từ Đức Giê-su, Ngôi lời nhập thể,

Tuy nhiên, để đến ở với con người và gặp gỡ con người một cách thiết thực, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô nhập thể và nhập thế. Với vai trò là Thiên Chúa làm người 30 năm sống ẩn dật và 3 năm rao giảng công khai, Đức Giê-su đã không ngừng thi thố tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại ngang qua lời giảng dạy, các phép lạ, bằng những nghĩa cử thân thiện, gần gũi, cởi mở, tiếp cận, đụng chạm, chữa lành,…Cụ thể, trong bài Tin mừng (Lu-ca 4, 38 -44) hôm nay, chúng ta bắt gặp một Giê-su đầy nhiệt huyết trong sứ vụ loan báo Tin mừng: sau khi giảng dạy tại hội đường Ca-phar-nu-um, Ngài đã đến nhà Ông Simon và đã chữa lành cho bà mẹ vợ Simon khỏi con sốt. Sau đó, khi mặt trời lặn, Ngài đã đặt tay chữa lành cho nhiều người bệnh hoạn tật nguyền cũng như xua đuổi quỷ. Cái đặc biệt trong sứ vụ loan báo Tin mừng, Đức Giê-su luôn luôn dành thời gian trước và sau khi rao giảng hoặc làm việc gì để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa Cha. Một sự cần thiết và quan trọng cho công việc loan báo Tin mừng, đó là đời sống cầu nguyện.

Chúa Thánh Thần tác nhân chính trong sứ vụ loan báo Tin mừng,

Trong mọi việc, nhất là trong công việc loan báo Tin mừng, Chúa Thánh Thần đóng vai trò hết sức quan trọng để thánh hoá và đồng hành người rao giảng Tin mừng cũng như lôi kéo, tác động người nghe. Nhờ Ngài, mà Tin mừng được loan báo, được lan toả và cũng nhờ Ngài, Tin mừng đã được lắng nghe, đón nhận và tin theo.

Sự cộng tác của mọi người trong sứ vụ loan báo Tin Mừng,

Thiên Chúa có thể làm hết mọi sự, nhưng Ngài đã muốn sự cộng tác của con người tỏng việc loan báo Tin mừng. Chính vì thế, mới có Giáo hoàng, giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và toàn thể những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội mang trên mình bổn phận, trách nhiệm rao giảng Tin mừng. Truyền giáo hay loan báo Tin mừng là bản chất của Giáo hội. Vì thế, tất cả mọi người được mời gọi ý thức vai trò và trách vụ của mình trong việc loan báo Tin mừng ngang qua đời sống thường ngày của mình.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

hay-ra-di.jpg

Lên đầu trang