LOÀI NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC TÁI SINH TRONG CHÚA GIÊSU

12/24/2012 8:09:31 PM
LỄ GIÁNG SINH (Lễ Ngày)

mensch-kind.jpg 

Lời Chúa: Ga 1,1-18

Khi 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người,thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

-----

Niềm vui ơn cứu độ khai mào từ mầu nhiệm Giáng Sinh, phải được nối dài và mở rộng nhờ :

> Sứ giả Tin Mừng loan báo cho nhân loại đang sống trong cảnh lầm than, có Đấng Toàn Năng từ trời đến cứu giúp họ.

> Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đến tạo dựng và tái tạo vũ trụ cho loài người được sự sống của Thiên Chúa.

> Ngài là ánh sáng thật đến biến dữ ra lành : Từ bóng tối bật lên ánh sáng ban sự sống.

> Ai đón nhận được Ngài, là được Ngài tái sinh làm con Thiên Chúa.

> Ngài cho con người được đồng hóa với Ngài.

1/ SỨ GIẢ TIN MỪNG LOAN BÁO CHO NHÂN LOẠI ĐANG SỐNG TRONG CẢNH LẦM THAN, CÓ ĐẤNG TOÀN NĂNG TỪ TRỜI ĐẾN CỨU GIÚP HỌ.

Sứ giả Tin Mừng phải tự đặt mình trong tâm trạng của ngôn sứ Isaia, được Chúa sai đến với dân Ngài trong hoàn cảnh dân đang bị cảnh nô lệ dưới ách thống trị của đế quốc Babylon, đi loan báo Tin Mừng cho dân Chúa biết : Hãy phấn khởi vui mừng, vì Chúa dùng bàn tay ông Kyros, vua ngoại giáo giải phóng cho dân khỏi ách nô lệ, và cho dân trở về quê hương. Đặc biệt vua lấy ngân quỹ quốc gia cung cấp cho dân Chúa tái thiết đền thờ Giêrusalem (x Is 52,7-10 : Bài đọc I). Nhưng biến cố trên chỉ là tiền trưng cho ơn cứu độ Thiên Chúa thực hiện, khởi đi từ mầu nhiệm Giáng Sinh : Con Một Vua Cả trên trời uy quyền mạnh sức hơn vua Kyros, thương loài người đang chịu bao cảnh đau khổ bởi những quyền lực sự ác, nhất là các dục vọng đang thống trị tâm hồn con người. Ngài mới đích thực là Đấng giải phóng toàn diện hồn xác tất cả những ai tin theo Ngài, để tái thiết cuộc đời của họ, trở nên Đền Thờ đích thực Thiên Chúa ưa chuộng (x 1Cr 3,16), hơn đền thờ Giêrusalem thuở xưa được tái thiết bằng những vật liệu quý giá.

Thánh Gioan nối tiếp sứ mệnh của ngôn sứ Isaia loan báo Tin Mừng cho cả loài người biết đón nhận Đấng Giải Phóng đích thực, đối với những tâm hồn đang khao khát sống đời hoàn thiện.

2/ NGÀI LÀ NGÔI LỜI THIÊN CHÚA ĐẾN TẠO DỰNG VÀ TÁI TẠO VŨ TRỤ CHO LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA.

Thuở ban đầu vũ trụ này được thành hình, muôn vật hiện hữu đều tốt đẹp khi Lời Thiên Chúa phán ra (x St 1). Lời ấy hôm nay trở thành một Ngôi vị, thánh Gioan gọi là “Ngôi Lời”, Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài xuất hiện trên trần gian để tái tạo những gì tốt đẹp do tội loài người đã làm hư hỏng, Ngài bảo tồn nó trong quyền năng và danh dự của Ngài. Không có Ngài thì không sự gì được tạo thành, điều đặc biệt đã được tạo thành nơi Ngài là sự sống thật dồi dào, cho loài người được thông dự vào sự sống phong phú của Thiên Chúa (x Ga 1,1-3 : Tin Mừng ; Ga 6,57).

3/ NGÀI LÀ ÁNH SÁNG THẬT ĐẾN BIẾN DỮ RA LÀNH : TỪ BÓNG TỐI BẬT LÊN ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG.

Trong trình thuật sáng tạo thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng trước nhất (x St 1,3), để rồi từ ánh sáng đó, Chúa tiếp tục hoàn tất sáng tạo vạn vật trong vũ trụ. Khi Ngôi Lời Thiên Chúa đến tái tạo vũ trụ, Ngài không làm thêm ánh sáng vật chất, vì Ngài là ánh sáng ban sự sống, ánh sáng của Ngài mạnh hơn ánh sáng mặt trời đến viếng thăm chúng ta (x Lc 1,78). Mà ánh sáng thì không có đối thủ, ánh sáng đến tiêu diệt bóng tối : Ngôi Lời Thiên Chúa là ánh sáng đến tiêu diệt sự ác, lại biến tội lỗi của con người thành ơn huệ dồi dào hơn lòng họ mơ ước (x Rm 5,20 ; Ep 3,20). Trong khi đó, nhiều người đã lầm tưởng Gioan là Đấng Cứu Thế (x Ga 1,20 ; 3,28). Thực ra, ông Gioan chỉ đến làm chứng cho sự sáng, nếu ai gọi ông là ánh sáng, thì ánh sáng của ông chỉ như chiếc đèn (x Ga 5,35), làm sao so sánh được với Đức Giêsu còn hơn ánh sáng mặt trời (x Lc 1,78). Vì ánh sáng này làm cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối sự chết, hướng chân họ thẳng đường bình an (x Ga 1,4-9 : Tin Mừng ; Lc 1,79).

4/ AI ĐÓN NHẬN ĐƯỢC NGÀI, LÀ HỌ ĐƯỢC TÁI SINH LÀM CON THIÊN CHÚA.

Hết những ai đón nhận được Ngôi Lời Thiên Chúa, thì họ được Ngài tái sinh trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa, họ được sinh ra không do khí huyết hay ước muốn của xác thịt loài người, nhưng được sinh ra bởi Thiên Chúa (x Ga 1,10-13 : Tin Mừng).

Thuở xưa Chúa dùng bụi đất mà dựng nên con người, làm sao sánh được với nghĩa tử của Thiên Chúa được sinh ra bởi xương thịt của Ngôi Lời nhập thể (x Dt 2,11).

5/ NGÀI CHO CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐỒNG HÓA VỚI NGÀI.

Thiên Chúa vốn dĩ là Đấng toàn năng, nhưng khi Ngài cứu loài người, Ngài không ngồi trên trời để tỏ lòng thương hại loài người đang lầm than khốn nạn nơi dương thế, mà Con Một Thiên Chúa đã giáng trần, sống kiếp người như mọi người, ngoại trừ tội lỗi, hầu Ngài cảm thông được những đau khổ của nhân loại. Vì Ngài lại là Đấng toàn năng, nên Ngài dư quyền để cứu độ nhân loại.

Ơn cứu độ Ngài ban cho loài người một cách cụ thể là dẫy tràn ân sủng và sự thật, bởi vì “từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”. Xưa kia Chúa ban cho dân Ngài Luật qua tay Mô-sê, đã là một ơn huệ lớn lao, không dân tộc nào có được, nhưng Luật ấy vẫn còn giam người ta trong tội lỗi (x Gl 3,22). Luật ấy chỉ có giá trị dẫn dắt người ta đến kết hợp với Ngôi Lời Thiên Chúa (x Gl 3,24), một Đấng mà chưa ai thấy bao giờ, vì Ngài là Con Một Cha trên trời hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Ngài đã bày tỏ cho chúng ta được biết Cha Ngài (x Ga 1,14-18 : Tin Mừng).

Như vậy, Lời thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật, nay Lời ấy trở thành thịt, thành Ngôi vị cư ngụ giữa chúng ta, Ngài kêu gọi hết thảy những ai đang gánh vác nặng nề, hãy đến cùng Ngài, sẽ được Ngài nâng đỡ bổ sức cho (x Mt 11,28), đối với những ai làm cho Lời Thiên Chúa trở thành xương thịt của mình, cụ thể là :

* Đón nhận trọn vẹn Chúa Giê-su Phục Sinh qua Bí tích Khai tâm.

* Thực hành Lời Ngài đã dạy, để đi cùng con đường Đức Giêsu đã đi (x 1Ga 2,6).

Niềm vui ơn cứu độ trên đây, người ta chỉ cảm nghiệm được khi đến tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh trong tin yêu, vì mỗi khi ta tham dự Phụng Vụ, đức tin Công giáo dạy : Ta được trực tiếp nghe Lời Con Thiên Chúa, Hội Thánh chỉ là cái loa Thiên Chúa dùng chuyển Lời đến tai ta (x Dt 1,1-6 : Bài đọc II), để “toàn cõi đất này được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 98/97,3 : Đáp ca).

Nhưng làm sao ta an tâm, nắm chắc khi dự Phụng Vụ, ta được nghe trực tiếp Lời Thiên Chúa phán ? Muốn thế, ta phải nghe Lời Thiên Chúa, dựa trên ba tiêu chuẩn này :

a- Bài giảng phải dựa vào những nguyên tắc của Hội Thánh đã dạy, đặc biệt trong Hiến Chế Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II :

- Hiến Chế Phụng Vụ số 24 dạy : “Trong việc cử hành Phụng Vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng. Thực vậy, người ta trích từ Thánh Kinh những Bài đọc, những bài này để dẫn giải trong bài giảng”.

- Hiến Chế Phụng Vụ số 52 dạy : “Bài giảng phải căn cứ vào Thánh Kinh, để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Ki-tô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ. Bởi vậy, bài giảng rất được coi như phần chính của Phụng Vụ”.

- Hiến Chế Phụng Vụ số 35 dạy : “bài giảng thuộc phần hoạt động của Phụng Vụ, nên phải có thời gian thích hợp để giảng dạy, phải hết sức chu toàn thừa tác vụ giảng dạy đúng với nghi lễ. Tiên vàn bài giảng phải múc lấy từ nguồn Kinh Thánh và Phụng Vụ”.

b- Bài giảng không chỉ dừng ở điểm dạy thương người, đó chỉ là nhân bản. Mà bài giảng phải tiến xa lên cao hơn là làm cho người nghe nhận ra không có Chúa Giêsu đời mất hết giá trị. Bởi vì sứ mạng chính của Hội Thánh là giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Vì “ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giê-su là chết !” (1Ga 5,12) ; Có kết hợp với Chúa Giê-su để làm điều tốt cho đồng loại, việc ấy mới là việc của Thiên Chúa, có giá trị cứu độ, làm vinh hiển Chúa ; trái lại, không kết hợp với Chúa Giêsu, chỉ lòng tốt của mình mà phục vụ đồng loại, đó là việc của loài người, trước sau sẽ tan biến (x Cv 5,38-39)

> Việc cắt nghĩa Lời Chúa không nghịch với truyền thống đức tin Công Giáo. Dù vị này giảng không giống vị kia, nhưng nếu thu góp các bài giảng ấy, lại làm cho ta hiểu Lời Chúa phong phú hơn, chứ không chống lại nhau. Ta biết rằng, ý nghĩa của một đối tượng rất phong phú, dường như bất tận.

Ví dụ : Có một người sống trên cung trăng đáp xuống trái đất, người đó lượm được một cục phấn, mà không biết nó là gì, liền đi hỏi một nhà giáo : “Đây là cục gì?” Nhà giáo nói : “Đây là phấn dùng viết bảng dạy học trò” ; Người cung trăng lại cầm cục phấn đến hỏi người nhà nông : “Đây là cục gì?” Người nhà nông trả lời : “Đây là loại thạch cao, trồng cây không được ” ; Người cung trăng lại đến hỏi nhà làm tượng : “Đây là cục gì?” người làm tượng trả lời : “Đây là loại thạch cao, nhưng loại này tôi không dùng nắn tượng được” ; Người hành tinh lại đi hỏi nhà khoa học : “Đây là cục gì?” Nhà khoa học trả lời : “Đây là kết tinh của nhiều phân tử can-xi, mỗi phân tử có dương điện tử và âm điện tử, chạy quanh một trung hòa tử.”

Như thế, muốn tìm ý nghĩa của một cục phấn, mà bốn người nói khác nhau, nhưng không nghịch nhau, mà chỉ làm phong phú về ý nghĩa của cục phấn. Nếu người hành tinh lười biếng, không đi hỏi nhiều người, chỉ hỏi một người nông dân về cục phấn, thì người hành tinh biết quá ít, quá nông cạn về cục phấn! Nhưng nếu càng chịu khó đi hỏi nhiều người, thì càng giàu kiến thức về cục phấn.

Ấy một cục phấn ý nghĩa còn phong phú đến thế, huống chi Lời Chúa còn phong phú ý nghĩa gấp bội. Chúng ta càng chịu khó nghe nhiều vị giáo sĩ giảng Lời Chúa, chúng ta càng hiểu biết Lời Chúa phong phú hơn!

THUỘC LÒNG

Từ sự sung mãn của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Ga 1,16).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang