LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

1/19/2016 11:28:32 AM
(Sưy tư từ logo & Kinh Năm Thánh)

Chúa vác trên vai một con người,

Là chiên lạc Chủ tìm thấy rồi.

Ôi thật nặng trĩu ! Đi khó bước,

Hai tay giữ chặt chẳng buông lơi.

Chúa nhìn người với một mắt chung.

Thấy nhân thế tội lỗi khốn cùng.

Ánh mắt ấy bao dung độ lượng :

LÒNG THƯƠNG XÓT chất chứa khiêm cung.

Qua Ánh mắt Yêu thương dịu hiền :

Giakêu, Matthêu bỏ bạc tiền;

Người ngoại tỉnh, Mađa lìa tội;

Phêrô chối Thầy, khóc lóc liên.

Lời Chúa hứa : Thiên đàng sẽ ban

Cho người trộm cướp biết ăn năn.

Người nữ Samari hết khát

Khi nghe Chúa ban nước Thánh ân.

Con người nhìn chung mắt của Cha,

Nhận ra LÒNG THƯƠNG XÓT bao la :

Vì mình mà Chúa cam chịu chết.

Phải hồi tâm hối hận xót xa.

Để làm cho Chúa nhẹ đôi vai,

Hãy học sống theo Chúa mỗi ngày :

THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA. Ta hãy

Đem Tin Mừng đến khắp đó đây.

NĂM THƯƠNG XÓT - Cửa Thánh mở  ra,

Trao ban Ơn Toàn Xá hải hà.

Xin Thần Khí xức dầu Thánh hiến.

Nhờ Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang