Linh mục được làm phép dầu Dự tòng trong trường hợp khẩn cấp không?

6/7/2012 9:37:57 AM
Hỏi: Sau khi chúng tôi đưa ra lời bình về việc linh mục làm phép dầu (ngày 23-5-2012), một độc giả khác mời tôi có ý kiến về việc làm phép dầu Dự tòng (OS).

holy-oils.jpg
Ảnh: 
arkansas-catholic.org
Đáp: Về dầu dự tòng, “Nghi thức tổng quát về Làm phép dầu, Nghi thức cung hiến Dầu thánh”, được tìm thấy trong phần phụ lục của Sách các nghi lễ thánh bằng tiếng Anh, trong số 7 của phần dẫn nhập, đề cập đến khả năng của linh mục làm phép Dầu Dự tòng vì 'lý do mục vụ." Sự cho phép này cũng được tìm thấy trong “Nghi thức Khai tâm Kitô Giáo dành cho người lớn” (RCIA), số 101 trong phiên bản tiếng Anh (hoặc số 129 của bản gốc Latinh)."

Bản văn của “Nghi thức Khai tâm Kitô Giáo dành cho người lớn” nói: "Dầu sử dụng cho nghi lễ này là dầu được làm phép bởi Đức Giám Mục trong Thánh Lễ Truyền Dầu, nhưng vì lý do mục vụ, một linh mục cử hành có thể làm phép dầu cho nghi thức, ngay trước khi xức dầu,"

Nguyễn Trọng Đa
(Zenit.org 5.6.2012)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang