Linh mục Công giáo dùng dầu thánh của Chính Thống Giáo được không?

11/25/2012 12:52:34 PM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Tôi là một linh mục Công giáo Rôma, phục vụ như một tuyên úy trong một nhà tù của bang. Qui định an ninh không cho phép đưa vào nhà tù mọi vật dụng phụng vụ, kể cả rượu lễ, sách, bánh lễ, chén thánh, bình rượu nước... Tôi đã để các vật dụng này ngoài cổng nhà tù, nếu không, tôi không được vào nhà tù khi không có giấy phép ở cổng vào. Tuyên úy trưởng là một linh mục Chính thống giáo, và ngài giữ các dầu thánh trong văn phòng của ngài. Tình hình chỉ phát sinh khi một người Công giáo trong bệnh xá yêu cầu được lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, nhưng người này nhập viện bên ngoài cơ sở, trước khi tôi có thể đến gặp người ấy. Theo qui định, tôi không mang dầu thánh vào cơ sở, khi không có nhu cầu chung hoặc không có giấy phép vào cổng. Hộp dầu bằng kim loại gây báo động an ninh trong mọi trường hợp. Việc đưa lậu vật dụng vào nhà tù mà không có giấy phép vào cổng sẽ bị ít là khiển trách hoặc có thể bị nghỉ việc. Như thế liệu tôi có thể dùng dầu thánh Chính Thống Giáo để xức dầu cho một tù nhân Công giáo không? Cũng cần nói rõ thêm, việc kiếm được dầu thực vật (dầu ô liu hoặc dầu khác) cũng là khá khó khăn, bởi vì các dầu này chỉ được dùng tại nhà ăn hoặc nhà bếp trong giờ ăn, và được cất lại vào tủ có khóa trong các giờ khác. Có lẽ giải pháp tốt nhất là tìm cách thu xếp để cất dầu thánh Công giáo trong phòng cha tuyên úy Chính Thống giáo, nhưng hộp dầu bằng kim loại vẫn là chuyện khó giải quyết. - W. S., bang Pennsylvania, Mỹ.

Đáp: Có nhiều điểm cần giải quyết. Như cha đã nói, giải pháp tốt nhất là tìm cách thu xếp để cất dầu thánh Công giáo trong phòng cha tuyên úy Chính Thống giáo. Nếu bình đựng kim loại là một vấn đề không thể vượt qua được, thì có thể bình đựng bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc chất liệu khác phù hợp, sẽ được cho phép.

Cũng có thể đưa một bình kim loại vào nhà tù sẵn, và sau đó mỗi năm đưa dầu vào bằng bình khác, và rót dầu vào bình kim loại ấy.

Nếu điều này cũng không khả thi, thì cha có thể sử dụng các loại dầu thánh do linh mục Chính Thống giáo lưu trữ.

Nguyên tắc liên quan là sự công nhận các bí tích của nhau. Giáo Hội Công Giáo công nhận tính hợp lệ của tất cả các bí tích được thực hiện bởi các Giáo Hội Chính Thống. Như vậy, Giáo Hội cũng nhìn nhận dầu bệnh nhân, do một giám mục Chính thống làm phép hợp lệ, là chất liệu bí tích hợp lệ.

Điều này cũng được xác nhận bởi Sách Hướng dẫn Đại kết, vốn cho phép người Công giáo trong trường hợp khẩn cấp nhận lãnh các bí tích Giao hòa, Bí tích Xức dầu bệnh nhân, và Rước lễ từ một linh mục Chính thống giáo, một cách hợp lệ và hợp pháp.

Vì vậy, nếu một tù nhân Công giáo cần các bí tích này trong trường hợp khẩn cấp, và cha tuyên úy Công giáo không thể đến được, thì cha tuyên úy Chính Thống giáo có thể ban bí tích ấy.

Trên nguyên tắc, sự ngược lại cũng đúng cho một tù nhân Chính Thống Giáo và cha tuyên úy Công Giáo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cha tuyên úy Công giáo nên xác minh việc thực hành trước với cha tuyên úy Chính Thống Giáo, bởi vì luật liên quan đến việc chia sẻ các bí tích có thể thay đổi giữa các Giáo Hội khác nhau.


(Nguyễn Trọng Đa, Vietcatholic 20-11-2012/
Zenit.org 20-11-2012)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang