Linh hồn Dollar

9/19/2017 6:44:20 AM
Dầu Tuần Dị Ngôn...Suy tư:

Hai vợ chồng đến trình cha Rửa Tội cho đứa con đầu lòng, xin đặt tên thánh Quan Thày Đôla (dollar).

 

Cha cố già ngạc nhiên, tên vị Thánh lạ quá, tưởng tai mình nghe nhầm, hỏi lại: Con biết vị Thánh này không?

 

- Dạ, biết chứ!- Người chồng xác quyết. Thánh Đôla người Mỹ chính gốc, sinh ra trong một gia đình tỉ phú, giầu vào hàng nhất đất nước; hiện ngài nổi tiếng khắp năm châu. Ngài sinh ra chẳng phải lao động vất vả mà tiền xài không hết...

 

Cô vợ tiếp lời: - Con muốn nhận ngài làm Thánh Quan thày đỡ đầu- phù hộ cho con con thoát khỏi kiếp sống nghèo khổ, được ăn sung mặc sướng, giầu luôn.

 

Thì ra!...

 

Cha cố già hiểu vấn đề. Càng hiểu, cha già càng thấy buồn...

 

Tê tái!...  

 

Trương Ái Nhiệm

Lên đầu trang