Linh đạo

Các nữ tu mù dòng Thánh Thể Don Orione

Cách đây 90 năm, ngày 15 tháng 8 năm 1927, bên cạnh dòng các linh mục Con Cái Chúa Quan phòng và dòng các Nữ tu Thừa sai Bác ái để hỗ trợ tinh thần qua việc cầu nguyện cho các hoạt động thuộc của các dòng thuộc gia đình Don Orione, cha thánh Luigi Orione đã thành lập thêm một ngành đặc biệt trong gia đình dòng của ngài, với các thành viên khiếm thị, có mục đích dâng hiến sự khiếm khuyết thể lý này cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới. Đó là dòng các nữ tu Thánh Thể Don Orione.

 Xem chi tiết »
Con Đường Nên Thánh Của Đức Cố H.Y. P.X. Nguyễn Văn Thuận

“Tôi mơ ước một Giáo Hội là Cửa Thánh, mở rộng, bao gồm mọi người, đầy lòng từ bi và cảm thông mọi cơ cực, đau khổ của nhân loại, và tìm cách an ủi họ. ?020

 Xem chi tiết »
Thánh Phanxicô và mầu nhiệm thập giá

Thánh Phanxicô có lòng sùng kính thật đặc biệt đối với mầu nhiệm Nhập thể và mầu nhiệm Thập giá.

 Xem chi tiết »
Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày lịch sử các linh đạo dành cho các linh mục.

 Xem chi tiết »
Thế Nào Là Linh mục Trong Dòng Đaminh?

LTS: Một Linh mục Dòng Tên viết về chức Linh mục trong Dòng Đaminh như sau: “Người ta thường đối chọi linh đạo của hai Dòng, nhưng tác giả lại vạch ra nhiều điểm tương đồng giữa thánh Đaminh và thánh Inhaxio trong quan niệm về chức Linh mục: Linh mục ngôn sứ, dấn thân phục vụ Tin mừng trên khắp thế giới. Tiếc rằng do những hoàn cảnh lịch sử, cả hai dòng đều mất đi nhiều nét đặc sắc của hai vị tổ phụ”…

 Xem chi tiết »
Lịch Sử Dòng Tên (5): Dòng Tên Thế Kỷ XVII (1615-1687)

Lịch sử của Dòng cũng gắn liền với sự phát triển về khía cạnh tri thức của thời đại : các mảng thần học tích cực, thần học thực chứng, nghiên cứu lịch sử, văn chương. Đó là cơ sở để Dòng có thể đối diện với những trào lưu tư tưởng mới của thời đại : Thuyết Jansen, Triết học Descartes, vật lý học Newton.

 Xem chi tiết »
Sự thật về điều gọi là "Lời thề Dòng Tên"

Lời nguyện bốn dòng Tên - Vâng, lời nguyện (votum, voeu, vow) [1], chứ chẳng có JESUIT OATH hay Lời thề Dòng Tên nào cả. Lời nguyện ấy giống như Ba lời nguyện của mọi dòng tu khác. Khác chăng chỉ là có thêm đoan hứa thứ tư : Vâng lời Đức Giáo Hoàng về sứ vụ!

 Xem chi tiết »
Lịch sử Dòng Tên (4): Những sứ mạng mới – cuối TK XVI đầu TK XVII

Dòng đã cho thấy có một khuôn mặt lưỡng diện thể hiện sức mạnh sự phục hồi: cuộc khủng hoảng trong nội bộ và sự mở ra với những giá trị nhân văn khác phương Tây.

 Xem chi tiết »
Linh Đạo Của Các Ẩn Sĩ Sa Mạc

Đời tu là mùa xuân của Giáo hội nhưng đời ẩn tu là cánh én báo hiệu mùa xuân. Tuy là hình thức tu trì đầu tiên nhưng đời ẩn tu vẫn đóng góp nhiều cho Giáo hội, mở đường cho các hình thức tu trì sau này.

 Xem chi tiết »
Lịch sử Dòng Tên (3): Dòng Tên nửa cuối thế kỷ XVI

Vào năm 1580, Dòng đã trở thành một “sức mạnh tinh thần” đi vào trong xã hội Châu Âu, từ đó lan ra khắp thế giới. Hai mảng sứ mạng chính: giáo dục và truyền giáo.

 Xem chi tiết »
Lịch Sử Dòng Tên (2): 15 năm đời Tổng Quản thứ nhất – Inhã

Công cuộc truyền giáo của Dòng đã góp phần vào sự phát triển văn hóa lớn lao của lịch sử.

 Xem chi tiết »
Dẫn Vào Lịch Sử Linh Đạo

Lịch sử linh đạo thực ra chỉ là một thành phần của lịch sử Giáo hội. Mỗi linh đạo là cố gắng của những con người cụ thể để thể hiện, một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, triệt để tính của Tin mừng trong những bối cảnh văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội, địa lý… rất khác biệt.

 Xem chi tiết »
Lịch sử Dòng Tên Thế Giới (1): Những Ngày Tháng Đầu Tiên (1534-1556)

Lâu nay có một số tài liệu cho rằng Dòng Tên thành lập năm 1534, tuy nhiên đó chỉ là lúc khởi đầu của một Dòng tu sẽ được phê chuẩn về sau (tức được thành lập do sự phê chuẩn của Giáo Hội).

 Xem chi tiết »
Linh đạo giáo dân

Thánh Âutinh nói: “Làm giám mục cho anh em, tôi rất sợ; làm tín hữu đối với anh em, tôi rất an tâm. Giám mục là một chức vụ, tín hữu là một ân phúc. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm, tín hữu là danh hiệu đem lại ơn cứu độ”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang