Linh Đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu

7/31/2013 10:20:42 AM
Thành lập và sinh hoạt của gia đình sống đời Kitô HHTM

HHTM.jpg  
LỜi CHÚA: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,12-13).

1. GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KI-TÔ HHTM:

 

a) Noi gương Chúa Giêsu, Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng phân chia hội viên thành những Nhóm Nhỏ gọi là Gia Đình Sống Đời Ki-tô HHTM, trong đó mọi thành viên giúp nhau sống hiếu thảo với Chúa Cha và sống hiệp nhất yêu thương nhau, luôn hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a theo ơn Thánh Thần soi dẫn để học sống Lời Chúa và thi hành các công tác tông đồ bác ái hầu góp phần chu tòan sứ vụ “ra đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian” (x Mt 28,19-20).

 

b) Hội viên cùng hay khác phái cùng lứa tuổi trong một giáo xứ hay môi trường sống liên kết thành từng Nhóm Nhỏ gọi là GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM hay GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ. Mỗi Gia Đình gồm từ 7 đến 12 thành viên nam nữ theo từng ngành: Từ 17-30 tuổi là ngành Giới Trẻ HHTM, từ 30-60 tuổi là ngành Gia Đình HHTM, từ 60 tuổi trở lên là ngành Bác Ái HHTM. Sợi dây liên kết các thành viên trong Gia Đình SĐKT là tình yêu thương huynh đệ. Anh chị em trong Gia Đình nên gọi nhau là anh chị em dựa theo ngày tháng năm sinh. Có thể gọi nhau theo thứ tự như: Anh (chị) Cả, chị Hai, chị Ba, anh Tư chú Năm, … cô Út để thêm sự thân thiết hơn. Các Gia Đình cùng ngành (lứa tuổi) sẽ liên kết thành Đoàn GIỚI TRẺ HHTM, Đoàn GIA ĐÌNH HHTM, Đoàn BÁC ÁI HHTM. Ba Đoàn Ngành HHTM trong mỗi giáo xứ sẽ liên kết thành XỨ ĐOÀN HHTM hay HIỆP HỘI THÁNH MẪU GIÁO XỨ.

 

c) Mỗi Gia Đình Nhóm Nhỏ do một TỔ PHỤC VỤ GIA ĐÌNH điều hành sinh họat gồm một Trưởng, hai Phụ Tá và một Cố vấn.

 

2. CÁC GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC NỘI BỘ GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ HHTM:

 

a) Huấn luyện Trưởng Gia Đình: Vai trò TRƯỞNG GIA ĐÌNH rất quan trọng để hình thành và điều hành sinh họat Gia Đình, nên Trưởng Gia Đình cần được huấn luyện qua một khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng. LM Giám Huấn sẽ chọn một số người nhiệt tình, có uy tín và khả năng tham dự Khóa Huấn Luyện Trưởng Gia Đình do HHTM Giáo Phận hay Giáo Hạt tổ chức.

 

b) Thành lập Gia Đình: Sau khóa học, mỗi huynh trưởng đủ điều kiện sẽ tự đứng ra thành lập Gia Đình Nhóm Nhỏ bằng cách mời gọi từ 7 đến 12 người cùng lứa tuổi (16-30; 30-60; 60 trở lên), cùng hay khác phái nam nữ, cùng khu xóm, cùng công tác phục vụ như ca đoàn, lễ sinh, giáo lý viên, lớp giáo lý…. thành lập Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM. Mỗi thành viên trong Gia Đình Nhóm Nhỏ cũng nên mời các người thân (chồng, vợ hay con cái lớn) làm thành viên trợ tá của Gia Đình mình.

 

c) Tổ Điều Hành Gia Đình: Mỗi Gia Đình Nhóm Nhỏ sẽ bầu chọn một Trưởng Gia Đình, nhiệm kỳ 3 năm và có quyền được tái tín nhiệm. Từ đây Trưởng Gia Đình sẽ là đại diện chính thức của Gia Đình và có trách nhiệm điều hành mọi sinh họat của Gia Đình. Trưởng Gia Đình cũng chọn một hai thành viên trẻ nhiệt tình và có khả năng làm Phụ Tá GĐ (thư ký và thủ quỹ). Trưởng Gia Đình cũng chọn một người lớn tuổi có uy tín nhất trong Gia Đình làm Cố Vấn GĐ đặc trách các hội viên trợ tá. Trưởng Gia Đình, Phụ tá và Cố vấn họp thành Tổ Phục Vụ Gia Đình.

 

d) Các tiểu tổ công tác: Ngòai ra, Trưởng GĐ nên phân các thành viên thành từng tiểu tổ, mỗi tiểu tổ gồm 3-4 người để tiện việc phân công tác phục vụ hằng tuần hằng tháng. Mỗi tiểu tổ do một thành viên của Tổ Phục Vụ Gia Đình đảm nhiệm.

 

3. TINH THẦN GIA ĐÌNH SĐKT-HHTM:

 

a) Sống tình bác ái huynh đệ: Trong Gia Đình Nhóm Nhỏ, các thành viên có bổn phận phải yêu thương nhau, đối xử với nhau như anh chị em ruột thịt, thể hiện qua sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau noi gương Cộng Đòan Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47). Cố Vấn Gia Đình là mối dây liên kết, có nhiệm vụ xây dựng củng cố tình hiệp thông giữa các thành viên trong Gia Đình.

 

b) Những điểm cần nhấn mạnh: Thực tập sống tình mến Chúa yêu người noi gương Chúa Giê-su như Mẹ Ma-ri-a; Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi; Làm chứng nhân tình yêu của Chúa ngay tại môi trường sống và làm việc của mình.

 

c) Những điều nên tránh: Anh chị em trong Gia Đình nhóm nhỏ tránh nói hành khích bác nhau hoặc tranh cãi to tiếng; Tránh bỏ sinh họat GĐ mà không báo cho Trưởng Gia Đình; Tránh thái độ vô trách nhiệm với việc chung GĐ. Nhất là tránh vay mượn tiền bạc mà không thanh tóan sòng phẳng, thường là nguyên nhân gây sự bất bình và làm tan rã Gia Đình.

 

4. SINH HỌAT HÀNG TUẦN CỦA GIA ĐÌNH SĐKT-HHTM:

 

a) Sinh họat Gia Đình Nhóm Nhỏ: Mỗi tuần hay hai tuần các thành viên Gia Đình Nhóm Nhỏ sẽ họp mặt với nhau một lần. Mỗi tháng sinh hoạt chung cả Đoàn ngành hay Xứ Đoàn HHTM một lần để cùng dự thánh lễ và giờ thánh “Cùng Mẹ thờ Chúa” chung. Nội dung mỗi buổi Hiệp sống Tin Mừng theo năm phụng vụ ABC, hoặc theo đề tài thực tập nếp sống nhân bản hay thực tập xây dựng hạnh phúc Gia Đình… cùng nhau đọc Kinh Tối Gia Đình luân phiên và thi hành các công tác tông đồ bác ái phục vụ. Thời gian mỗi buổi họp 45-60 phút cho sinh hoạt Gia Đình Nhóm Nhỏ hay 60-90 phút cho sinh họat chung Đoàn ngành hay Xứ Đoàn HHTM.

 

b) Công tác của Gia Đình Nhóm Nhỏ: Điều quan trọng là thành viên GĐ phải chăm chỉ tham dự học sống Lời Chúa để giúp nên thánh và hiệp cùng với Mẹ Maria thăm viếng để làm chứng cho Chúa bằng việc thi hành công tác phục vụ cộng đòan, thăm hỏi và chia sẻ bác ái giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh… để đem Chúa là niềm vui, bình an và hạnh phúc cho họ. Trưởng GĐ có bổn phận nhận công tác từ Xứ Đoàn HHTM để phân công cho mỗi tiểu tổ thi hành và phải báo cáo công tác trong các buổi sinh họat chung Đoàn ngành hay Xứ Đoàn hằng tháng.

 

TÓM LẠI: Gia Đình Nhóm Nhỏ - Hiệp cùng Thánh Mẫu - Xin ơn Thánh Thần - Hiệp sống Tin Mừng - Vâng theo ý Chúa - Thăm viếng chia sẻ - Làm chứng cho Chúa.

 

5. LỜI CẦU:

 

Lạy Chúa Cha từ bi nhân ái. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ” noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết liên kết với nhau thành những Cộng Đòan Nhóm Nhỏ là những Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, để hằng tuần họp nhau sinh họat hiệp sống Tin Mừng, hầu giúp nhau nên thánh theo ba cấp như sau: Một là thực tập nếp sống nhân bản Ki-tô giáo để nên con thảo của Chúa Cha; Hai là thực tập lối sống yêu thương cụ thể để nên môn đệ thực sự của Chúa Giê-su; Ba là thực tập truyền giáo bằng việc hằng tháng hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a làm công tác thăm viếng phục vụ hầu đem Chúa đến với những anh chi em chưa biết Chúa và những người đau khổ bất hạnh, hầu tích cực góp phần làm cho Nươc Cha mau tri đến.

 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. – Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

 

LM ĐAN VINH - HHTM

Lên đầu trang