Liều thuốc trường sinh

11/17/2019 10:36:51 AM

Địa đàng năm xưa có một cây

Chúa cấm sờ đến..., trái ra đầy

Eva dạo chơi, nhìn sướng mắt

Quỷ đội lốt rắn, dụ thế nầy:

 

''Bà hái mà ăn, sẽ ngất ngây...

Chúa cấm bà ăn bởi như vầy:

Người nào ăn xong, sẽ bằng Chúa...''

Thế là nàng tin quỷ ''giựt dây''!

 

Nàng gọi Adam: ''Anh đến đây

Cùng em ăn thử trái cây nầy!''

Chìu vợ, Adam cũng làm bậy:

Cái tội kiêu ngạo, chàng bị lây!

 

Tội nhập ''hộ khẩu'': vào thế gian!

Hai người đánh mất ơn Chúa ban!

Kiêu căng: Mẹ đẻ của điều ác

Giống như ôn dịch cứ lan tràn!

 

Cây gậy Maisen là ''tiền thân''

Của Cây Thập Giá để cứu dân

Ở trong sa mạc: đói, bệnh, khát

Rắn, Gậy cho ''thuốc'', nước trong ngần!

 

Xưa bởi một cây mà Adong

Nghe theo lời vợ, lọt vào tròng!

Hôm nay, ''Cây Mới'' dùng giải phóng

Là Cây Thập Giá cho muôn lòng!

 

Đội ơn Tình Chúa quá bao la

Đã chọn cho đời ''Tân Eva''

Giêsu chính là Adam Mới!

Mẹ tế Con Mẹ, cứu người ta!

 

Trần gian mãi kiếm thuốc trường sinh

Mong rằng bất tử, sống an bình:

Trung Quốc Cổ Đại đã chế được

''Liều bất tử dược'' ở triều đình??? (*)

 

Thánh Giá Tuyệt Vời cổ con mang

Khác với cây xưa ở địa đàng

Vì đây là Cây của Sự Sống

Con dùng làm ''Gậy đập Satan!!!''

 

Lương Thực phần hồn: Chúa thương ban

Là ''Mình, Máu Thánh'' quý vô vàn:

Ai mà rước lấy, sẽ sống mãi

Chầu Nhan Thánh Chúa, hết lầm than!!!

 

Mân Côi: ''Tràng Chuỗi Tình chứa chan''

Tóm lược Lời Chúa cho trần gian

Thánh Mẫu mỉm cười, nghe con đọc

Thông Ơn Cứu Rỗi như suối ngàn!!!

 

Đức Quốc, 16.11.2019

Đaminh Phan văn Phước

 

Ghi chú:

 

(*)- ''Liều bất tử được'' cách đây hai ngàn năm mà chuyên gia Tàu mới tìm ra: baomoi.com

 

Có người cho rằng Tần Thủy Hoàng chết vì uống thuốc "bất tử" ''ấy'' có chứa thủy ngân!!!

 

Kính mong Bà Con lưu giữ các Links bên dưới để nghe Nhạc tùy lúc. Hát là là cầu nguyện hai lần.

 

A- Adeste, Fideles, Venite, Adoremus Dominum! Ôi, hỡi Tín Hữu, hãy đến, thờ lạy Chúa!

 

1- Các Thầy Đại Chủng Viện thật dễ thương: youtube.com

 

2- Lễ Sinh tại Regenburg, Đức Quốc, đồng ca: youtube.com  Hòa Tấu: youtube.com

 

B- Bánh Hằng Sống:

 

1- Lm Kim Long: youtube.com

 

2- Đinh Công Huỳnh, Huỳnh Minh Kỳ: youtube.com

 

C- Thánh Ca Chầu Thánh Thể:

 

1- PIE PELICANE: youtube.com

 

2- TANTUM ERGO

 

Có nốt nhạc: youtube.com

 

Có ghi chữ:

 

a- youtube.com

 

b- youtube.com

Lên đầu trang