Lễ truyền chức tân LM Nguyễn Quốc Tuấn S.J. tại Paris

12/16/2013 9:28:44 AM
Versailles, ngoại ô nam Paris. Ngày 14 tháng 12 năm 2013, từ 15 đến 17 giờ, hai giáo sỹ phó tế Dòng Tên đã được Đức Giám Mục Giáo Phận Versailles là Đức Cha Eric Aumonier, truyền chức linh mục.

Truyenchuc1.jpg


Một trong hai tân linh mục hôm nay là cha Gioan Nguyễn Quốc Tuấn, xuất thân từ một môi trường gia đình rất đạo đức trong Giáo Xứ Việt Nam Paris. Cả nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Versailles đã vang vọng lời ca của trên 100 linh mục và trên 1000 giáo dân Việt Pháp « Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người ». Cha Gioan Nguyễn Quốc Tuấn là linh mục thứ 5 thuộc Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Paris. Trước cha Gioan Tuấn đã có 4 linh mục khác là: Cha Nguôn Khánh, SJ, Cha Đán, Cha Hoàng Văn Khoa, Cha Clément Nguyễn An.

Tân linh mục Gioan Nguyễn Quốc Tuấn sinh ngày 06.06.1968 tại Sài Gòn. Theo gia đình đi vượt biên, được tầu Na Uy vớt và đem về Na Uy năm 1975, rồi chuyển sang Pháp năm 1978. Nhập Giáo Xứ Việt Nam Paris, cậu Tuấn đã hằng tuần theo học các lớp giáo lý và chịu phép Thêm Sức tại GXVN Paris, năm 1980-1981.

Theo học các Lycée Turgo, Paris quận 3, Hector Berlioz, ngoại ô và Charlemagne, Paris quận 4, cậu Tuấn đậu tú tài năm 1986. Trong thời gian này, cậu Tuấn sinh hoạt trong Nhóm Tìm Hiểu Ơn Gọi do cha Mai Đức Vinh sang lập và điều hành.

Tốt nghiệp Nha sĩ năm 1995, Tiến sĩ Nha Khoa năm 1996, rồi làm việc trong Centre Municipal de santé à Geneviliers từ 1996. Trong thời gian này, nha sĩ Tuấn đã gia nhập Phong Trào Cursillo, khóa 14, năm 1999.

Làm nghề nha sỹ trong 8 năm trước khi nhập Dòng Tên vào năm 2003, hai cuộc gặp gỡ đã dẫn nha sỹ Tuấn theo tiếng Chúa gọi: gặp gỡ một người vô gia cư đến chữa răng và gặp gỡ Linh Thao. Vào nhà tập Dòng Tên năm 2003, thầy Tuấn khấn tạm năm 2005. Thầy học Triết và Thần học từ 2005 đến 2009 (licence canonique). Làm Phó Giám Đốc tại Centre Culturel Médical Augustin Fabre ở Marseille từ 2009 đến 2011. Về hoc Thần học từ 2011 đến 2013 (maitrise canonique). Từ tháng tám 2013, thầy được bổ nhiệm làm Giám Đốc Học Vụ tại Lycée Sainte Geneviève, ở số 2, rue de l’Ecole des Postes, Versailles.

Trong thời gian làm việc trên đây, thầy Tuấn được gọi chịu chức Đọc Sách năm 2006, chức Phó Tế ngày 20/04/2013 và chức linh mục ngày 14/12/2013 hôm nay.

Tân linh mục Gioan Nguyễn Quốc Tuấn ông bà cố Nguyễn Văn Hộ và Nguyễn Thị Độ, cả hai cùng gốc giáo xứ Kẻ Rùa, Làng Đàn Giản, Tỉnh Hà Đông, thuộc địa phận Hà Nội. Hai cụ kết hôn năm 1946 và được 11 người con. Năm 1954, hai ông bà cố mang gia đình di cư vào Nam ở xứ Tân Định, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Năm 1975, hai cụ quyết định vượt biển, được tầu Na Uy vớt, tới Na Uy năm 1975. Quen với văn hóa Pháp hơn, hai cụ cố dẫn các con sang ở Paris từ năm 1977.

Gia nhập Giáo Xứ Việt Nam Paris, cụ Nguyễn Văn Hộ tham gia rất tích cực vào các công việc ở Giáo Xứ Việt Nam Paris, nhất là từ thời Cha Mai Đức Vinh. Cụ đã tham gia thành lập Nhóm « Thần Học Giáo Dân » từ năm 1980, để tổ chức và thành lập các địa điểm mục vụ, cũng như những hội đoàn mục vụ, hầu xây dựng Hội Đồng Mục Vụ. Cụ được bầu làm Phó Chủ Tịch Ban Thường Vụ của Hội Đồng Mục Vụ tiên khởi trong hai nhiệm kỳ 1983-1985 và 1985-1987.

Hôm nay, ngày 14/12/2013, người con út thứ tám, vào dòng Tên từ năm 2003, đã được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Louis tại Versailles. Đó là cha Gioan Nguyễn Quốc Tuấn.

Trong thánh lễ truyền chức, Ban Giám Đốc, Các Giáo Sư và các học sinh Trường Thánh Geneviève đã cộng tác tham dự rất nhiều, đặc biệt là hát lễ và tiếp tân.

Sau thánh lễ, Trường còn tổ chức một Tiệc Chúc mừng Giám Đốc Học Vụ của mình vừa được thụ phong Linh Mục. Khoảng 300 người đã được mời. Trong đó dĩ nhiên có các vị thân quen của cha Tuấn trong dòng Tên và trường Thánh Geneviève. Mà còn có đại gia đình của Cha Gioan Tuấn, đến từ Pháp, Đức, Na Uy và Mỹ; Và các vị thân quen của gia đình hai cụ cố Nguyễn Văn Hộ thuộc Giáo Xứ Việt Nam Paris.

Trong bữa tiệc, nhiều ban, nhóm đã đến chúc mừng hai cụ cố Nguyễn Văn Hộ, trong đó có Ban Giám Hiệu Trường Thánh Geneviève.

Nếu có ai hỏi hai cụ cố Nguyễn Văn Hộ có vui không, thì hai cụ đã trả lời « Vui lắm. Chúng tôi rất vui. Nhưng mọi sự là hồng ân Chúa. Chúng tôi xin tạ ơn Chúa ».

 

Trần Văn Cảnh

 

Truyenchuc2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang