Lễ tấn phong Giám mục cho Đức TGM Pietro Parolin, 12-09-2009

9/1/2013 10:48:38 PM
Ảnh: (VIS) - Thánh Lễ tấn phong Giám mục cho Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin và 4 vị khác do Đức Thánh Cha Benedict XVI chủ phong, 2 vị phụ phong là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, SDB (người Italia, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh) và Đức Hồng Y William Levada (người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin) ngày 12-09-2009 tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican.

PietroParolin-01.jpg

PietroParolin-02.jpg

PietroParolin-03.jpg

PietroParolin-04.jpg

PietroParolin-07.jpg

PietroParolin-09.jpg

PietroParolin-10.jpg

PietroParolin-11.jpg

PietroParolin-12.jpg PietroParolin-14.jpg

PietroParolin-15.jpg

PietroParolin-16.jpg

PietroParolin-17.jpg

PietroParolin-18.jpg

PietroParolin-19.jpg

Lên đầu trang