Lễ kính Thánh Gia

12/27/2021 11:41:20 AM

Hôm nay: Lễ kính Thánh Gia

Chúng con cảm tạ Chúa Cha Thiên Đình

Cho ''Lời Nhập Thể, Giáng Sinh'' (1)

Cũng là Thiên Chúa giàu Tình Xót Thương (2)

Trần gian lạc lối, lầm đường:

Rơi vào cạm bẫy quỷ vương hại đời!

Maria: Mẹ Tuyệt Vời!

Giuse: Dưỡng Phụ tìm nơi chuồng lừa!

Giêsu nằm máng, cũng ưa:

''Nêu gương khiêm tốn, vẫn chưa thỏa lòng!''

Ngài còn chịu cảnh long đong:

Trốn sang Aicập: lưu vong, khốn cùng!

Dù là Thiên Chúa Cửu Trùng

Quên Mình, gánh tội của chung cõi trần!

Ngắm hoài ''thảm cảnh cơ bần''

Lệ tuôn, tạ tội vong ân với Ngài...

Cúi xin Thiên Chúa Ngôi Hai

Lượng Tình cứu vớt trần ai đọa đày!

Thánh Ca dâng Chúa mỗi ngày:

''Đêm Đông Lạnh Lẽo...'', khoanh tay, cúi đầu...

(*)-  Ghi chú: 1 và 2: Theo Tin Mừng Gioan 1,1,14.

Đức Quốc, 26.12.2021

Đaminh Phan văn Phước

1- Lễ kính Thánh Gia: https://www.youtube.com/watch?v=4bJOB8vF6tY (cho ai không đến Thánh Đường)

2- Đêm Đông Lạnh Lẽo: https://www.youtube.com/watch?v=11x-HKcwj6U

Kính chúc Bà Con an lành.

Lên đầu trang