Lấy ơn đền ơn

9/18/2012 7:13:01 AM
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIV TN

Lc 7, 1-10: Chúa Giê-su chữa đầy tớ viên đại đội trưởng

Lời Chúa:

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. (c 1-10)


Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều.

- Thứ nhất, người ta biết ơn ông sĩ quan vì ông tôn trọng người nô lệ:

“Vì ông quí mến anh ta” (c 5)

Người ta cho rằng viên sĩ quan quí mến người nô lệ thì chắc chắn ông sẽ kính trọng những người khác. Do đó, họ kính trong ông và khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su làm theo yêu cầu của ông.


- Thứ hai, người ta biết ơn ông vì ông đã xây cất hội đường cho họ:

“Chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta” (c 5)

Viên sĩ quan hết tình vì họ nên họ cũng hết tình với ông: “Họ khẩn khoản nài xin: Ông ấy đáng đươc Ngài làm ơn cho” (c 4).


Bài học: Hãy luôn nhớ ơn người làm ơn.


Sống đạo: Cầu xin và tạ ơn

Có 2 thiên thần được sai xuống trần gian, mỗi vị mang theo một chiếc túi lớn. Họ chia nhau để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến với những người giàu có cũng như những kẻ nghèo khổ, thăm các trẻ em và người già lão, đúng vào những lúc họ đang cầu nguyện tại nhà riêng hay ở Nhà Thờ.


Sau một thời gian, 2 thiên thần gặp lại nhau đúng thời điểm đã hẹn trước để trở về Nước Trời. Chiếc túi của một thiên thần thì nặng như chì, còn chiếc túi của thiên thần kia thì lại có vẻ nhẹ như bông.

Thiên thần có chiếc túi nhẹ mới thắc mắc hỏi: "Ngài mang cái gì mà nặng thế?"


Vị kia vừa thở hổn hển, vừa lau mồ hôi, trả lời: "Ngài quên rằng tôi được sai xuống trần gian để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại hay sao? Còn ngài, cái giỏ của ngài xem ra nhẹ nhàng quá nhỉ? "

Vị này buồn rầu trả lời: "À, tôi được sai xuống để góp nhặt tất cả những lời thiên hạ cám ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã luôn ban cho họ ! Và tiếc thay, tôi chỉ tìm được quá ít! " (Trích từ Lẽ Sống, 3.2000)


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giê-su, người đời có câu “vô ơn là bệnh của người trần gian.” Chúng con là con cái Chúa, xin giúp chúng con sống có tình có nghĩa, luôn biết ơn những người làm ơn, vì chúng con có lời Chúa soi lối chỉ đường. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang