Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa

5/29/2020 3:46:57 PM
Lạy Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa

Đấng chúng con phụng thờ tôn vinh

Cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Con

 

Ngài là suối nước mát hằng sống

Cho lữ khách chúng con qua các sa mạc cuộc đời

Để đã khát trong tận cùng sâu thẳm

Tâm hồn và đời sống chúng con.

 

Như xưa trong ngày lễ Ngũ Tuần

Để nên trọn lời tiên tri của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy giả

Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ,

Cho họ nói tiếng lạ và sức mạnh để dấn thân phục vụ

Khai sinh kỷ nguyên Giáo hội.

 

Xin dậy cho chúng con biết nhìn

Với con mắt của Chúa Kitô

Biết sống như Chúa Kitô đã sống

Hiểu cuộc sống như Chúa Kitô đã hiểu.

 

Để cho Ngài hướng dẫn và nói với trái tim chúng con:

Thiên Chúa là tình yêu

Người luôn luôn chờ đợi chúng con

Người là Cha đích thật và yêu thương chúng con

Chúng con được Thiên Chúa yêu thương

Và với ơn của Chúa

Chúng con được sống như con cái của Người.       

 

Xin cho chúng con biết cảm nhận

Và lắng nghe Chúa Thánh Thần

Luôn vững bước trên con đường phục vụ

Trong tình yêu, lòng thương xót và ơn tha thứ.

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Lên đầu trang