Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

5/24/2012 9:17:54 AM

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con!

để chúng con can đảm đem ra thực hành trong đời sống

những tư tưởng cao đẹp Chúa soi sáng cho chúng con,

những ao ước nồng nàn Chúa khơi dậy trong chúng con,

những tình cảm sâu xa Chúa nuôi dưỡng trong chúng con.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

để chúng con bắt chước sống theo gương mạnh mẽ của Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con biết hành động mạnh mẽ như Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con, như Chúa Giêsu, luôn mạnh mẽ tiến tới đích với bất cứ giá nào.

Xin cho chúng con mạnh mẽ như Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani :

bị đè bẹp dưới đau khổ

nhưng vẫn vùng lên mạnh mẽ ra đi thi hành sứ mạng.

Xin cho chúng con mạnh mẽ như Chúa Giêsu khi đứng trước những kẻ lên án mình.

Xin cho chúng con mạnh mẽ như Chúa Giêsu, nói lên lời tha thứ những kẻ giết mình.

Xin cho chúng con mạnh mẽ như Chúa Giêsu trên thập giá,

thi hành trọn vẹn thánh ý Cha cho đến hơi thở cuối cùng.

Xin cho chúng con thực hành lời Chúa Giêsu dạy,

là phải chiếm lấy Nước Trời bằng sức mạnh của lòng tin.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

như Chúa đã từng ban cho các Tông Đồ ngày xưa :

từ những kẻ nhát đảm, yếu vía, sợ sệt,

đã trở thành mạnh mẽ như sư tử,

can đảm đi khắp nơi loan báo Tin Mừng,

vui lòng chịu bắt bớ, tù đày,

và anh dũng đổ máu ra làm chứng cho Thầy mình.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

để chúng con mạnh mẽ cất bước đi trên con đường thánh thiện,

vì Chúa muốn chúng con phải sống thánh thiện,

và Chúa buộc chúng con hằng ngày phải luôn hướng về sự thánh thiện.

Lạy Chúa Thánh Thần, sống thánh là điều rất khó

vì chúng con mang thân phận tội lỗi, yếu hèn.

Nếu không có Ơn Mạnh Mẽ Chúa ban,

chúng con không thể nào sống thánh được.

Xin cho chúng con cũng được khuyến khích nâng đỡ trên con đường thánh thiện

khi thấy các thánh là những người đã cố gắng sống thánh thiện hết sức mình,

và đã chết trong sự thánh thiện,

mặc dầu các ngài, khi sống, cũng đã mang đầy những yếu đuối như chúng con.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

để chúng con luôn làm trọn việc bổn phận mình.

Xin cho chúng con biết rằng

việc bổn phận hằng ngày của chúng con,

chính là thánh ý Chúa trong hiện tại.

Mà hễ ai thi hành thánh ý Chúa bằng cách làm tròn việc bổn phận mình,

đó là người rất đẹp lòng Chúa.

Xin cho con, trong khi thi hành bổn phận,

dẫu gặp nhiều khó khăn, vẫn không lùi bước,

dẫu gặp nhiều ngăn trở, vẫn không bỏ cuộc.

Xin cho chúng con luôn cố gắng hoàn thành mọi việc bổn phận lớn nhỏ của mình,

dù những việc nầy, nhiều khi không ai biết,

nhưng có Chúa biết là đủ cho chúng con rồi.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

để chúng con vui lòng chịu đau khổ.

Xin cho chúng con vui khi được sống trong đau khổ.

Xin cho chúng con biết quên những nỗi khổ của mình

để lo đến những nỗi khổ của kẻ khác.

Xin cho chúng con đừng giữ những nỗi khổ cho mình,

nhưng biết giao những nỗi khổ của mình cho Chúa.

Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trong đau khổ.

Xin cho chúng con xông xáo đi tìm những đau khổ

để có nhiều lễ vật dâng lên cho Chúa.

+++

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Ơn Mạnh Mẽ cho chúng con

để chúng con sống tử đạo hằng ngày

trong thinh lặng,

trong hy sinh,

trong quên mình,

vì theo Chúa Giêsu thì phải bỏ mình,

và có khi phải bỏ ngay chính cả mạng sống của mình nữa.

Amen.


Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Lên đầu trang