Lao động thánh

4/28/2012 6:04:32 PM

Giuse tay đục, tay bào

Tay cưa, tay đẽo, tay nào cũng hay

Luôn hiền dịu, chẳng gắt gay

Dẫu luôn vất vả suốt ngày lo toan

Vuốt mồ hôi, miệng cười hiền

Một lòng thương vợ, thương con thật lòng

Đời lao động hóa linh thiêng

Tin Chúa quan phòng dẫu nắng hay mưa

Ngước nhìn Đức Thánh Giuse

Xin cho con biết sống vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 1-5-2012


Lên đầu trang