LẠNG SƠN CAO BẰNG

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Chính tòa Lạng Sơn

Giám Mục:
 Giuse Châu Ngọc Tri
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Lạng Sơn và Cao Bằng

Website:
giaophanlangson.org

Giáo hạt:

-        Cao Bằng
-        Lạng Sơn
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Đặng Đức Ngân
-        Giuse Ngô Quang Kiệt

Lên đầu trang