Là người CÔNG GIÁO

Hai việc làm cụ thể của sự trở về mà luật Hội Thánh buộc các tín hữu :

* Phải xưng tội nặng không để quá một năm.   (x Giáo Luật số 989)

* Nhất là phải dự tiệc Thánh Thể trong mùa Phục Sinh (từ lễ Tro đến lễ Chúa Ba Ngôi), để không làm vô hiệu hóa công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện đến mất mạng !

Với KITÔ HỮU

1- Đối với một tín hữu Chính Thống, khi gia nhập đạo công giáo thì Công Đồng Vaticanô II, Trong Sắc Lệnh Về Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương (Orientalium Ecclesiarum), số 25 đã nói: “các anh em ly khai Đông phương, khi trở về hợp nhất với Công Giáo nhờ tác động của ơn Chúa Thánh Thần, sẽ không buộc phải làm gì hơn ngoài việc tuyên xưng đức tin Công Giáo”. 

2- Đối với anh em Tin Lành thì có phần phức tạp, bởi anh em Tin Lành có rất nhiều giáo phái. Vì vậy khi một tín hữu Tin Lành muốn gia nhập đạo Công giáo, trước tiên vị hữu trách phải điều tra phép rửa trước đó có thành sự không. Theo điều khoản ở trên, để phép Rửa hữu hiệu phải có ba yếu tố này:

Chất thể: nước lã tự nhiên

Mô thể: Được rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi qua công thức: “Cha rửa con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”

Chủ ý của người trưởng thành được rửa tội và của thừa tác viên cử hành bí tích Rửa tội: đó là thành tâm tin vào Chúa Kitô, Đấng cứu độ duy nhất, và muốn trở thành người môn đệ của Người, và tin rằng qua Phép Rửa này họ được thứ tha mọi tội và được trở thành con cái của Thiên Chúa. Còn nếu hồ nghi tính thành sự của Phép Rửa đã lãnh nhận, thì phải rửa tội với điều kiện.

Người NGOẠI ĐẠO

Làm thế nào để vào đạo Công Giáo?

Khi muốn gia nhập đạo Công Giáo thì trước tiên phải học Giáo lý Công Giáo và khi có đủ điều kiện thì rửa tội theo nghi thức dành cho những người Tân Tòng.

Tân tòng (Catechumens) là những người lớn chưa từng được rửa tội hữu hiệu trong một giáo hội nào, nhưng nay muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Họ được đào luyện trong một Chương trình nhập Đạo gọi vắn tắt là RCIA (= Rite of Christian Initiation of Adults.) Chương trình này kéo dài từ một đến hai năm, tùy giáo Xứ, và người tân tòng sẽ được lãnh ba bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội), Thêm sức và Thánh Thể trong đêm Vọng Phục Sinh.

Lên đầu trang