Làm chứng nhân

5/5/2013 7:45:03 PM
Tuần 6 Phục Sinh - Ga 16, 5-11; Cv 16, 22-34

Chúa Giêsu truyền dạy các Tông Đồ: “Các con hãy làm chứng nhân cho Thầy”. Vậy chứng nhân là gì? Và làm chứng nhân cần phải biết gì?

Làm chứng nhân tức là làm chứng niềm tin của mình bằng chính cuộc sống. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các Tông Đồ điều quan trọng trên hết là phải sống những điều Chúa đã chỉ dạy. Phải sống làm sao để những người chung quanh thấy được lời rao giảng của mình đi đôi với hành động. Để khi nhìn vào cuộc sống của các Tông Đồ, những người nghe lời rao giảng và cả những người sống chung quanh, phải nhìn lại cách sống của mình, vì đời sống gương mẫu vẫn ảnh hưởng sâu đậm hơn là những lời rao giảng suông. Vì thế, dù không trực tiếp rao giảng, mỗi người vẫn có thể làm chứng nhân cho Chúa, cho Tin Mừng bằng cuộc sống của mình. Và đó là điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta, linh mục, tu sĩ, cũng như giáo dân: “Hãy làm chứng nhân cho Thầy đến tận cùng trái đất”.


Điểm thứ hai: điều kiện để làm chứng nhân cho Chúa là phải hiểu biết Chúa, và thực hành điều Chúa chỉ dạy. Cần phải xác tín Chúa Giêsu là ai? Tại sao Chúa lại chết? Tại sao lại có chuyện sống lại?... Chính các Tông Đồ cũng đã không nắm vững hoàn toàn những điều đó mặc dầu đã được ở kề cận Chúa trong suốt ba năm. Lý do chính yếu là vì các ông vẫn còn nặng đầu óc và cách suy nghĩ thế tục. Vẫn tưởng nghĩ Nước Chúa cũng giống như một vương quốc trần thế. Vẫn muốn dành chỗ ngồi, chức vị quan trọng. Vẫn không chấp nhận Thầy mình phải chết dù đã được báo trước nhiều lần. Và vẫn hồ nghi chuyện Thầy mình sống lại... Các ông cần được thay đổi não trạng, cách suy nghĩ, để nhận ra con người và sứ mạng của Chúa Giêsu, và sứ mạng chứng nhân của mình.


Hơn ai hết, Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ của mình. Vì thế, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Thánh Thần sẽ dẫn các ông đến sự thật toàn vẹn, giúp con ông hiểu rõ thân thế và sứ mạng của Ngài, hiểu thấu những gì đã xảy ra, những gì Ngài đã truyền dạy và cả những gì sẽ xảy đến. Và thật sự, các Tông Đồ đã làm chứng nhân cho Ngài cho đến hơi thở cuối cùng.


Lời kêu gọi làm chứng nhân của Chúa cũng được gởi đến với mỗi người chúng ta. Sống như Chúa đã sống. Sống như Chúa đã chỉ dạy. Giữa một thế giới vô thần, vô thần lý thuyết và vô thần thực tiễn qua lối sống vật chất hưởng thụ, chúng ta càng phải khôn ngoan và can đảm để có thể trở thành chứng nhân đích thực của Chúa. Đây là tác động của Chúa Thánh Thần. Và sự can đảm và khôn ngoan này chỉ có thể tìm gặp nơi khoa học Thánh Giá của Chúa Giêsu.


Ngày Lễ Chúa Thánh Thần sắp đến, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ trong Giáo Hội, trên những người lãnh đạo, cũng như toàn thể dân Chúa, để tất cả cùng ý thức và nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh sống của mình. Amen.

 

ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Thứ ba 07-05-1991

Lên đầu trang